Narrow your search

Library

KU Leuven (66)

Arteveldehogeschool (28)

KBR (28)

UGent (24)

UCLouvain (21)

ULB (21)

UCLL (16)

EHC (15)

VIVES (14)

Odisee (13)

More...

Resource type

book (121)

video (7)

dissertation (3)

audio (1)

digital (1)

More...

Language

Dutch (63)

English (28)

German (24)

French (12)

Italian (2)

More...

Year
From To Submit

2023 (1)

2022 (3)

2021 (2)

2019 (1)

2018 (5)

More...
Listing 1 - 10 of 133 << page
of 14
>>
Sort by

Book
Roma, Roma...
Authors: ---
ISBN: 9789030330486 Year: 2005 Publisher: [S.l.] Casterman

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Troje


Book
Troje en de Trojanen
Authors: ---
Year: 1967 Publisher: Hilversum : Antwerpen : De Haan Standard Boekhandel,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Opgravingen. --- Troje. --- Troje.


Video
De Trojaanse oorlog: Tijdperk der helden; Het beleg van Troje.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

troje (ler)


Video
Troy

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Troie --- Troje


Book
Aeneas' vlucht uit het brandende Troje : Virtuositeit en Allegorie in de Zuidnederlandse schilderkunst van de 16de en van de eerste helft van de 17de eeuw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Audio
Ton Lutz leest de Odysseia
Authors: --- ---
ISBN: 9025320538 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Atheneum Polak & Van Gennep

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Odyssee --- Homerus --- Troje


Book
Helen of Troy
Author:
ISBN: 9780198469636 Year: 2010 Publisher: Oxford : Oxford University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
'Samen wakkeren zij de vlammen aan, gierend en blazend de hele nacht' : vuur en verf
Author:
Year: 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

vuur --- brandend Troje


Book
Op zoek naar de Trojaanse oorlog.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9076141037 Year: 1997 Publisher: Woerden Rheynboek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

geschiedenis --- Griekenland --- Troje


Dissertation
Troje : droom en werkelijkheid
Author:
Year: 2004 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenoplediing

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Ilias, één van de grootste meesterwerken ter wereld, beschrijft de heroïsche daden van talrijke helden uit een ver vervlogen tijd. De wrokkige Achilles, de schone Helena en de helmboswuivende Hektor zijn maar enkele van de talrijke figuren uit de Trojaanse Oorlog die tot ieders verbeelding spreken. Het verhaal zou in de achtste eeuw voor Christus zijn opgetekend door de 'blinde' dichter Homeros uit Klein-Azië, een persoon wiens identiteit nog in diepe nevelen is gehuld. Hij zou gebruik hebben gemaakt van een mondeling overgeleverde verhalenstof, waar de sage over Troje deel van uitmaakte. Homeros situeerde die versterkte stad bij de toegang tot de Hellespont, ook wel bekend als de Dardanellen. De nauwkeurige topografie in de Ilias bewees echter niet dat Troje / Ilios ook werkelijk had bestaan. Toch geloofde men reeds in de Oudheid dat de stad niet tot het rijk der fabelen behoorde. De Romeinen zagen het heilige Ilium, zoals zij Troje noemden, als de geboortestad van hun mythische stamvader Aeneas. Het duurde echter tot in de negentiende eeuw vooraleer de eerste systematische opgravingen in Troje, op de heuvel Hissarlik, begonnen. Vooral Heinrich Schliemann speelde daar een belangrijke rol in, al was Frank Calvert de eerste die de heuvel aan een diepgaande inspectie onderwierp. Uit onderzoek bleek dat er zich op de Hissarlik verschillende bewoningslagen situeerden, de vraag was alleen welke met het Homerische Troje kon vereenzelvigd worden. Na Schliemann volgden andere belangrijke vorsers, zoals Dörpfeld en Blegen, die elk hun eigen mening over de ruïnes hadden. De spectaculairste vondsten waren echter op naam van Manfred Korfmann te schrijven die vanaf 1988 in Troje opgravingen deed. Welke van de elf bewoningslagen op de Hissarlik het meest overeenkomt met de 'steile' stad uit de Ilias, blijft vooralsnog een mysterie. Zowel Troje VI als Troje VII, uit de Late Bronstijd (1700- 1200 v. Chr.) komen hiervoor in aanmerking, al maakt Troje VI, dat veel groter

Keywords

043610.jpg --- Troje

Listing 1 - 10 of 133 << page
of 14
>>
Sort by