Narrow your search

Library

Vives-Noord (1768)

Thomas More Kempen (1669)

Odisee (1651)

KU Leuven (1587)

Vives-Zuid (1180)

KDG (1173)

AP (1063)

Thomas More Mechelen (1054)

UCLL (974)

Hogeschool Gent (927)

More...

Resource type

book (5298)

dissertation (1884)

periodical (412)

digital (315)

video (92)

More...

Language

Dutch (4592)

English (1759)

Undetermined (1356)

French (288)

German (12)

More...

Year
From To Submit

2019 (32)

2018 (214)

2017 (273)

2016 (151)

2015 (91)

More...
Listing 1 - 10 of 8028 << page
of 803
>>
Sort by

Book
Kinderen van de lagere school: de 100 meest gestelde vragen van ouders over kinderen van 6 tot 12 jaar
Author:
ISBN: 9054666935 Year: 2004 Volume: *27 Publisher: Roeselare : Globe,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

de pas gestarte verpleegkundigen, die de transitie van opleiding naar werkveld maken. De zorgsector is continu in verandering en de verwachtingen van collega-verpleegkundigen liggen hoog. De kans op een reality-shock is reëel wanneer er niet genoeg tijd aangeboden wordt om zich aan te passen en als de verwachtingen niet afgestemd zijn op elkaar. Methode: Een literatuurstudie en empirisch onderzoek aan de hand van een enquête.Resultaten: Uit het empirisch onderzoek komt naar voor dat 55% verkeerde verwachtingen heeft van het werkveld. De ondervraagden gaven aan geen zes maand in te lopen (48%), zich onzeker te voelen (56%) en veel stress te ervaren (74%). Conclusie: Ondanks dat de stages vanuit de opleiding bijdragen tot een betere kijk op het werkveld, blijven de verwachtingen van de pas gestarte verpleegkundige vaak niet reëel. Doorheen de stages groeit de zelfzekerheid, maar over het effectief uitoefenen van het beroep heerst er nog onzekerheid en komt stress naar voor. Ondersteuning en inloopperiode kunnen hierop een invloed hebben.

Keywords

Verpleegkunde


Book
Jaarverslag 2005-2006
Author:
ISBN: 9074302203 9789074302203 Year: 2006 Publisher: Brussel : Vlaams Parlement,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

leegkundig specialist zou een belangrijke rol kunnen spelen in de zorg rond het toedienen van Home-TPN bij kinderen. Methode: De gegevens zijn grotendeels verzameld door een literatuurstudie en meningen van verschillende professionals. Resultaten: De rol en de meerwaarde van de verpleegkundig specialist in Home- TPN op de afdeling en voor de thuisverpleegkundigen wordt aangetoond. Vervolgens wordt nagegaan hoever de thuiszorg afgestemd is op kinderen in België en Nederland. Discussie: De verschillende functieprofielen zorgen voor verwarring. Vervolgens wordt aangehaald waarom de kinderthuiszorg in België nog altijd niet sterk is uitgebouwd. De implementatie is echter een langdurig proces die aandacht vraagt van ministers en beleidmakers (KinderThuisZorg, 2017). Conclusie: De verpleegkundig specialist biedt een sterke meerwaarde op vlak van educatie. Er wordt opgemerkt dat de thuiszorg afgestemd op kinderen in België minder sterk is uitgebouwd dan in Nederland. De verpleegkundig specialist kan een positie innemen in de brugfunctie op vlak van educatie, bijsturing en opvolging

Keywords

Verpleegkunde


Book
Webdesign, met Dreamweaver
Author:
ISBN: 9789012117784 Year: 2007 Publisher: Den Haag : Sdu Uitgevers bv,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

gedurende het prille begin van het levenstraject is voor een premature baby en de opvoeders bepalend. De eerste levensperiode tekent de ouder-kindrelatie, ondanks de verschillen in cultuur en omgeving. In het NICU verloopt de hechting tussen kind-ouders anders. De taak van de verpleegkundigen is om zelf de nodige beroepskwaliteiten te verwerven, met de ouders in alle vertrouwen open te communiceren, angst en bezorgdheid te reduceren en naar volledige ouderparticipatie te streven. Aandacht geven aan de zorg die het kind zelf vraagt en dit met de ouders kunnen delen vraagt engagement. Dit wordt door de literatuurstudie voorgeschreven en bevestigd. Er is nog nood aan verder onderzoek i.v.m. het vergroten van de ondersteuning, aandacht voor vernieuwende technieken en training van de verpleegkundigen. Hierbij is een rol weggelegd voor de leidinggevenden. Het is een maatschappelijke taak om elk kind een beveiligde levenstart te bezorgen.

Keywords

Verpleegkunde


Book
Zorgpad basiszorg
Authors: ---
ISBN: 9789001872571 Year: 2016 Publisher: Groningen Noordhoff Health

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ZorgPad is een flexibele, modulaire leeroplossing voor het hbo. De methode bestaat uit verschillende thema’s. Elk thema bevat diverse onderwerpen. Voor elk onderwerp is er een samenhangend arrangement van kleine leereenheden samengesteld, een ‘leerpad’ genoemd. De kleine leereenheden – denk hierbij aan tekst, casuïstiek, video’s, praktijkgerichte opdrachten, e-lectures en kennis- en vaardigheidstoetsen – noemen we ‘leerobjecten’. Voor een leerpad kiezen we de meest passende leerobjecten aan de hand van drie pijlers: leerdoelen (kennen, inzicht, toepassen, gedrag), onderwerp en doelgroep. Er ontstaat een blended leeromgeving, waar startende en ervaren zorgprofessionals hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen én bijhouden.

Keywords

verpleegkunde


Book
Communicatie en educatie bij kinderen met mucoviscidose
Author:
ISBN: 9789045517766 9789045517759 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

tie en educatie zijn vaardigheden die van belang zijn tijdens de psychosociale begeleiding van kinderen met mucoviscidose. Probleemstelling: Er ontbreekt een welomschreven overzicht inzake de communicatieve vaardigheden, educatieve rol en praktische tips van verpleegkundigen die in aanraking komen met jonge mucoviscidosepatiënten. Methode: Er werden gegevens verkregen door gebruik te maken van een systematische literatuurstudie. Deze werden aangevuld met inhouden vanuit Belgische zorginstellingen en informatie uit een informatief interview met een poliklinische muco-verpleegkundige. Belangrijkste resultaten: Uit de literatuurstudie en het informatieve gesprek bleek dat het aannemen van een actieve luisterhouding, het verkrijgen van kennis omtrent het huidige ziektebegrip, het aanbieden van empathische steun en individueel aanpassen van concrete educatie naargelang het ziekte-inzicht en onderwerp van belang zijn om het ziektebegrip van het kind te laten groeien. Conclusie: Wanneer deze vaardigheden geïntegreerd worden, kan dit als basis worden gezien om een onderbouwde educatieve rol op zich te nemen als pediatrische mucoverpleegkundige.

Keywords

Verpleegkunde

Wat zijn de concrete richtlijnen van endotracheale aspiratie bij patiënten die mechanisch beademd worden zodat de incidentie op complicaties verlaagd wordt?
Author:
ISBN: 9789045522906 9045517841 9789045517841 9789045522913 9045517833 9789045517834 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

voering van endotracheale aspiratie kunnen complicaties optreden zoals hypoxie, atelectase en ventilator-geassocieerde pneumonie (VAP). Verpleegkundigen baseren zich op persoonlijke ervaring en op routine-procedures van de ziekenhuisafdeling. Methode:Een literatuurstudie. Resultaten: Uit literatuur blijkt dat de incidentie van VAP bij gesloten aspireren lager is (11% minder) dan bij open aspireren. Diepe aspiratie kan schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Ook instilleren brengt schadelijke gevolgen met zich mee. Conclusie: Uit deze studie blijkt dat het aangewezen is om enkel te aspireren indien geïndiceerd. Ook is het aangewezen om via een gesloten systeem te aspireren. Oppervlakkig aspireren is een veiligere methode om trauma?s aan de luchtpijp te voorkomen. Het is aangewezen om de sonde al draaiend te verwijderen. Instilleren wordt als onveilig beschouwd en tenslotte is het aangewezen om niet langer dan 10 seconden te aspireren.

Keywords

Verpleegkunde


Image
Eerste Wereldoorlog, 'Cantine des Petites Abeilles', hulpdienst voor jonge moeders en zuigelingen, Laken, Grande Grille, (1916) : de verpleegsters
Year: 1916

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verpleegkunde


Image
Cencamex, congres van verpleegsters, Puerto Rico, 11-15 september 1972 : aankondiging
Author:
Year: 1972

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verpleegkunde


Book
Wat is de invloed van het immobiliseren van de wervelkolom op het ontwikkelen van drukletsels bij traumapatiënten?
Author:
ISBN: 9045508605 9789045518275 9045518260 9789045518268 Year: 2018 Publisher: 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

een acute situatie komt voor bij 40 miljoen mensen per jaar. Traumapatiënten moeten geïmmobiliseerd worden om de wervelkolom stabiel te houden en verdere wervelkolomletsels te voorkomen. Toch blijkt dat traumapatiënten een kwetsbare groep zijn voor het ontwikkelen van drukletsels. Methode: Een systematische literatuurstudie werd uitgevoerd. Resultaten: De vergelijking tussen de verschillende immobilisatiematerialen toont aan dat het spineboard, de vacuümmatras en de halskraag drukletsels kunnen veroorzaken. De traumamatras is een goed preventief middel om drukletsels te voorkomen. De voornaamste oorzaken voor drukletselontwikkeling is het langdurige transport naar het ziekenhuis, de tijd die de patiënt geïmmobiliseerd doorbrengt en de bewegingsbeperking. Verder moet er ook rekening gehouden worden met risico?s gerelateerd aan de patiënt zelf. Conclusie: Tot op vandaag de dag komen drukletsels ten gevolge van immobilisatiemateriaal voor. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar alternatieven voor immobilisatiemateriaal en preventieve maatregelen. Deze bachelorproef tracht verpleegkundigen aan te zetten om meer aandacht te besteden aan het risico op het ontwikkelen van drukletsels.

Keywords

Verpleegkunde


Image
Ministerie van Koloniën, Dienst voor het personeel in Afrika : aankondiging van de betrekking van gediplomeerde ziekenverpleegster in Afrika

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

verpleegkunde

Listing 1 - 10 of 8028 << page
of 803
>>
Sort by