Listing 1 - 10 of 202 << page
of 21
>>
Sort by

Book
Harsgebonden bedrijfsvloeren.
Year: 2000 Publisher: Brussel : WTCB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Vloeren.


Book
Binnenvloeren van natuursteen.
Year: 1999 Publisher: Brussel : WTCB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Vloeren.


Book
Vlekken op witte kalksteen en kalkhoudend marmer : keuze van een geschikte mortel voor de plaatsing van binnenvloerbedekkingen.
Year: 1991 Publisher: Brussel : WTCB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Vloeren.


Book
Verhoogde vloeren.
Year: 2007 Publisher: Brussel : WTCB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Vloeren.


Book
Harsgebonden bedrijfsvloeren.
Author:
Year: 2000 Publisher: Brussel Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

692.5 --- Vloeren --- vloeren --- hars --- Vloeren


Book
Vloeren & vloerbedekking
Author:
Year: 1986 Publisher: Wijnegem Het Spectrum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Vloeren --- Woninginrichting


Book
Paddestoelvloeren : toelichting op de voorschriften.
Year: 1966 Publisher: 's-Gravenhage Betonvereniging

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

624 --- bouwkunde --- vloeren --- paddestoelvloeren


Book
Paddestoelvloeren : theorie en modelonderzoek.
Year: 1965 Publisher: 's-Gravenhage Betonvereniging

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

624 --- bouwkunde --- paddestoelvloeren --- vloeren


Dissertation
Dynamisch gedrag van vloeren onder invloed van wandelende personen : Case studie: voorgespannen welfsels in Datacenter KUL.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vandaag de dag worden bouwkundige constructies steeds complexer. Vloeren worden steeds slanker en lichter uitgevoerd in groter wordende overspanningen. Bijkomend stelt men alsmaar strengere comforteisen. Dit heeft als gevolg dat de studie van trillingen van vloeren een belangrijke rol gaat spelen in het ontwerp van de vloer. Deze verhandeling omvat de mens-geïnduceerde trillingscontrole op de vloerplaat van het recent gebouwde Datacenter KUL. Van deze vloerplaat worden meerdere EE modellen opgesteld om de invloed van verschillende randvoorwaarden op de eigenfrequenties en eigenmodes te bepalen. Via vergelijking met de resultaten van een meetcampagne kan de betrouwbaarheid van het model geverifieerd worden en d.m.v. de updatingprocedure kan het model de werkelijkheid benaderen. Aan de hand van de recente ontwerpgids Young (2008) wordt de dynamische trillingscontrole uitgevoerd om de respons ten gevolge van wandellasten te beoordelen. De uiteindelijke beoordeling van de vloerplaat in het Datacenter KUL is dat de vloerplaat voldoet aan het gestelde comfortniveau in kantoorgebouwen. Ook kan vermeld worden dat een eenvoudig geüpdate model een zeer goede benadering geeft van het werkelijk dynamisch gedrag van de vloerplaat.

Keywords

Vloeren --- Trillingen --- Theses


Dissertation
Bepalen van dynamische eigenschappen en eindige elementen modellering van voorgespannen welfsels.
Authors: --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vloeren worden uitgevoerd met steeds groter wordende overspanningen en omwille van economische redenen sterk gereduceerd in eigengewicht. Deze tendensen zorgen ervoor dat vloerplaten gevoeliger worden aan tijdsafhankelijke (dynamische) wandellasten. Het gebruik van eindige elementen modellen is een gangbare praktijk om dit trilgedrag te analyseren. Omwille van de beperkte rekencapaciteit is modellering van de volledige 3D-structuur echter geen optie. Deze masterproef heeft als doel een equivalent 2D-plaatmodel op te stellen dat kan dienen als referentie voor de modellering van vloertypes met voorgespannen welfsels. Om het aantal modelonzekerheden te reduceren wordt in een eerste fase, aan de hand van trillingssensoren en identificatiemethodes, de dynamische eigenschappen van twee individueel voorgespannen welfsels gekarakteriseerd. De hieruit volgende manueel geüpdate volumemodellen, ontwikkeld in Ansys, dienen in een tweede fase als referentie voor de bepaling van equivalente plaateigenschappen. Na een eerste methode op basis van elementaire vervormingen, wordt op zoek gegaan naar algemene eenduidige omzettingsformules op basis van het verschil in geometrie tussen plaat en welfsel. Beide technieken baseren zich op de lineaire elasticiteitstheorie uit de continuümmechanica. De bevindingen in dit eindwerk vormen een basis voor een gebruiksvriendelijke dynamische analyse van een gehele vloerplaat in een eindige elementen programma.

Listing 1 - 10 of 202 << page
of 21
>>
Sort by