Listing 1 - 10 of 54 << page
of 6
>>
Sort by

Book
Pricing water resources and water and sanitation services.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789264083462 Year: 2010 Publisher: Paris OECD publishing,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Samenvatting beschikbaar via


Book
Anders omgaan met water : waterbeleid in de 21ste eeuw.
Year: 2000 Publisher: Den Haag Ministerie van verkeer en waterstaat,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Analysedocument voor het uitvoeringsplan slib.
Year: 2001 Publisher: Mechelen OVAM,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ontwerp uitvoeringsplan slib.
Year: 2001 Publisher: Mechelen OVAM,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beleidseffektiviteit en waterkwaliteitbeleid : een bestuurskundig onderzoek
Author:
Year: 1983 Publisher: S.l. s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Ons waterbeleid... van de regen in de drop?

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 3 september 2008 aan minister Crevits betreffende het voorontwerp van decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren en ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet betreffende de River Information Services op de binnenwateren.
Year: 2008 Publisher: Brussel SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Briefadvies d.d. 23 januari 2008 aan minister Crevits over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ter omzetting van Richtlijn 2006/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/106/EEG.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 26 april 2007 over de waterbeheerkwesties.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Advies d.d. 8 maart 2006 over de watertoets.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 54 << page
of 6
>>
Sort by