Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Nicky en An willen dokter worden.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9020909266 Year: 1981 Volume: vol *7 Publisher: Tielt Lannoo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behandeling van zieke kinderen
Author:
Year: 1993 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
Op kindermaat: spel, tekeningen en ethiek in de zorgverlening voor kinderen
Author:
ISBN: 9046501531 Year: 2004 Volume: *18 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een kind dat niet speelt, is ziek. Voor een professionele kinderverpleegkundige is dat een cliché. Elke dag biedt zij verschillende keren, naargelang de ontwikkelingsfase en het gezondheidsprobleem, aangepast speelgoed aan kinderen op de afdeling. Zij beseft dat een uitspraak alles zegt over hoe belangrijk spel voor een kind is bij een ziekenhuisopname. Een kind dat niet speelt is ziek en toch spelen zieke kinderen. Niet alle kinderen zijn immers dermate ziek dat ze helemaal niet willen spelen en hun de lust tot spelen vergaat.


Book
Handboek orthopedagogische hulpverlening. 1: Een orthopedagogisch perspectief op kinderen en jongeren met problemen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9033459787 Year: 2005 Publisher: Leuven/Voorburg Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1 Kinderen en jongeren met gedragsproblemen 2 Kinderen en jongeren met een leerstoornis 3 Kinderen en jongeren met psychosociale problemen 4 Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperkin g5 Kinderen en jongeren met een zintuiglijke beperking 6 Zieke kinderen en jongeren 7 Kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking 8 Kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis 9 Kinderen en jongeren met delinquent gedrag 10 Vluchtelingkinderen en -jongeren

Keywords

Jeugdzorg. --- Orthopedagogiek --- Handboeken en inleidingen. --- probleemkinderen --- Orthopedagogics --- jeugdbescherming --- orthopedagogiek --- jeugdzorg --- jeugdgezondheidszorg --- Social policy and particular groups --- sociale problemen --- sociaal werk --- S2006649.JPG --- Orthopedagogie --- #KVHB:Orthopedagogie --- 323 --- 460 --- 460.9 --- Autisme --- Delinquentie --- Gedragsproblemen --- Hulpverlening --- Jongeren --- Kinderen --- Leerstoornissen --- Lichamelijke beperking --- Mentale handicap --- Psychosociale problemen --- Vluchtelingen --- Zieken --- Zintuiglijke stoornissen --- autismespectrumstoornissen --- gedragsproblemen --- jeugdhulpverlening --- leerstoornissen --- mentaal gehandicapten --- vluchtelingen --- Asielzoekers (politieke vluchtelingen, vluchtelingen) --- Gedragsstoornissen (gedragsproblemen) --- Jeugdmisdadigheid (delinquente jeugd, jeugdcriminaliteit, jeugddelinquentie) --- Kinderen en jongeren met een auditieve handicap (dove kinderen en jongeren) --- Kinderen en jongeren met een visuele handicap (blinde kinderen en jongeren) --- Kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- Leermoeilijkheden (leerproblemen, leerstoornissen) --- Migrantenjongeren --- Multi-problem gezin --- Personen met autisme (autisme) --- Probleemgedrag --- Probleemjongeren (hangjongeren, randgroepjongeren) --- Psychosociale jeugdhulpverlening --- Zieke kinderen (pediatrie) --- 37.013 --- Behandelingen --- Criminaliteit --- Gedragsstoornissen --- Onderwijs --- Opvoeding --- Patiënten --- Personen met een lichamelijke handicap --- Personen met een mentale handicap --- Personen met een visuele handicap --- Psychische stoornissen --- 376 --- Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen --- Overige onderwerpen --- Sociaal beleid inzake bijzondere groepen --- Probleemjongeren --- Handboeken


Book
Bijzondere broers en zussen : verhalen en tips voor broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte
Authors: --- ---
ISBN: 9789085605072 9085605075 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Z.p. SWP Niño

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Broers en zussen van kinderen met een handicap of ernstige ziekte hebben soms het gevoel dat ze er alleen voor staan, dat niemand hun ervaringen deelt. In dit boek vertellen kinderen van verschillende leeftijden in hun eigen woorden wat het voor hen betekent. Ze praten over hun frustraties, het plezier dat ze met elkaar hebben, hun boosheid en verdriet. De ervaringsverhalen geven kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners de gelegenheid ervaringen te delen en uit te wisselen


Book
Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen : de begeleiding van ernstig gehandicapte kinderen in het ziekenhuis.
Authors: ---
ISBN: 9035224086 Year: 2001 Publisher: Maarssen Elsevier Gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

613.47 --- gehandicapten --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- ziekenhuizen --- Gehandicapten --- Kinder- en jeugdpsychiatrie --- Psychiatrische ziekenhuizen --- Verzorgingsinrichtingen --- 326 --- 460 --- 462.3 --- 613.6 --- 613.62 --- Begeleiding(Coaching) --- Gehandicapte kinderen --- Hulpverlening --- Kinderen in het ziekenhuis --- Snoezelen --- Verpleging --- communicatie --- fysiek gehandicapten --- gehandicapte kinderen --- gehandicapten --- gezondheidszorg --- hulpverlening --- kind en ziekenhuis --- kinderen --- kinderen met pijn --- kindersterfte --- kinderverpleegkunde --- mentaal gehandicapten --- mondhygiëne --- patiëntenbegeleiding --- pediatrie --- pijn --- pijnbestrijding --- probleemgedrag --- sterven --- verpleegkunde --- voeding --- (kind) --- 364.260 --- Gehandicapten (handicap) --- Kind en ziekenhuis --- Kinderen en jongeren met een meervoudige handicap --- Kinderen met een verstandelijke handicap --- Zieke kinderen (pediatrie) --- 376.3 --- Communicatie --- Gedragsstoornissen --- Kinderen met een handicap --- Personen met een mentale handicap --- Pijn --- Voeding --- Ziekenhuizen --- Ziekten --- 613.61 --- analgesie (analgetica, pijnbestrijding, pijnloosheid) --- eten (maaltijdgebeuren) --- gehandicapten --- kind en ziekenhuis --- kinderen --- kinderverpleegkunde (pediatrische verpleegkunde) --- mentaal gehandicapten --- mondhygiëne --- opname patiënt --- ouderparticipatie (verzorging door ouders) --- pijn --- pijnmeting --- voedingshygiëne (voedingsgewoonten) --- de patiënt in het ziekenhuis --- Handicapés --- Pédopsychiatrie --- Hôpitaux psychiatriques --- Etablissements de soins --- Sociale problemen van en zorg voor mentaal gehandicapten; algemeen --- Orthopedagogiek --- Matig en ernstig gehandicapte kinderen --- Verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten --- Kinderverpleegkunde --- (zie ook: pijn) --- (zie ook: instellingen voor gehandicapten) --- (zie ook: zwakzinnigheid) --- (zie ook: analgesie)


Book
Handboek jeugdhulpverlening : een orthopedagogisch perspectief
Authors: --- ---
ISBN: 9033449218 9789033449215 Year: 2001 Publisher: Leuven/Leusden Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit handboek wil allen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen worden geconfronteerd (hulpverleners in de eerstelijnszorg, paramedici, leerkrachten, beroepsopvoeders), informeren over de verschillende soorten van handicaps, stoornissen of problemen die bij kinderen en jongeren voorkomen. Het wil bovendien wegwijs maken in de doolhof van de hulpverlening. (Bron: covertekst)

Keywords

Jeugdzorg. --- Orthopedagogiek --- Handboeken en inleidingen. --- personen met een mentale beperking --- Age group sociology --- psychosociale hulpverlening --- personen met een fysieke beperking --- gedragsstoornissen --- leerstoornissen --- buitengewoon onderwijs --- personen met een sensoriële beperking --- Orthopedagogics --- jeugdbescherming --- gezondheidszorg --- orthopedagogiek --- jeugdzorg --- Sociology of social care --- zieke kinderen --- Social policy and particular groups --- Gedragsstoornissen ; kinderen --- Leerstoornissen --- Gehandicapte kinderen --- Zieke kinderen --- Kindermishandeling --- Jeugdzorg --- Sociologie van de leeftijdsgroepen --- Sociologie van sociale dienstverlening --- Sociaal beleid inzake bijzondere groepen --- #GSDBP --- #PBIB:2001.4 --- #PBIB:2002.1 --- #PBIB:gift 2001 --- 186.2 Kinderopvang --- Academic collection --- #A0205A --- 663.1 Jeugdbeleid --- 663.2 Bijzondere jeugdzorg --- #KVHB:Hulpverlening --- #KVHB:Jeugdwelzijnswerk --- #KVHB:Orthopedagogie --- fysisch gehandicapten --- inclusief onderwijs --- jeugdhulpverlening --- mensen met een mentale beperking --- sensorieel meervoudig gehandicapten --- 460.2 --- 323 --- 460 --- erfelijkheidsleer --- gedragsproblemen --- geestelijke gezondheid --- leerlingenbegeleiding --- mentaal gehandicapten --- Beleid voor personen met een handicap --- Buitengewoon onderwijs (bijzonder onderwijs) --- Gedragsstoornissen (gedragsproblemen) --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Inclusief onderwijs (GON : geïntegreerd onderwijs) --- Jeugdhulpverlening --- Kind en Gezin --- Kinderen en jongeren met een handicap --- Kinderen en jongeren met een visuele handicap (blinde kinderen en jongeren) --- Kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- Leerlingenbegeleiding (Centra voor Leerlingenbegeleiding, CLB, schoolmaatschappelijk werk) --- Leermoeilijkheden (leerproblemen, leerstoornissen) --- Maatzorg --- Multi-problem gezin --- Opvoedingsondersteuning (triple P) --- Psychosociale jeugdhulpverlening --- Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap --- Zieke kinderen (pediatrie) --- jeugdgezondheidszorg (gez) --- orthopedagogiek (gez) --- 376 --- Behandelingen --- Chronische ziekten --- Classificatie --- Diagnostiek --- Gedragsstoornissen --- Hulpverlening --- Jeugd --- Kinderen --- Opvoedingsondersteuning --- Personen met een lichamelijke handicap --- Personen met een mentale handicap --- Preventie --- Scholen --- bijzondere jeugdzorg --- gehandicaptenzorg --- hulpverlening --- onderwijs --- onderwijs, buitengewoon --- opvoedingsondersteuning --- school- en onderwijsproblematiek --- 322 --- 614.23 --- CLB (centrum voor leerlingbegeleiding) --- blindheid (slechtziendheid) --- doofheid --- fysiek gehandicapten --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- jeugdgezondheidszorg --- jeugdigen --- jeugdpsychiatrie --- kind en ziekenhuis --- kinderen --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- kinderpsychiatrie --- opname patiënt --- slechthorendheid --- 073243.jpg --- bijzondere jeugdbijstand --- fysiek gehandicapte kinderen --- leermoeilijkheden --- Kinderpsychiatrie --- Kindergeneeskunde --- jeugdproblematiek --- jeugdgezondheidzorg --- moeilijk opvoedbare jongeren --- verstandelijk gehandicapte kinderen --- orthopedagogiek - inleidingen --- Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen --- (zie ook: orthopedagogiek) --- (zie ook: zwakzinnigheid) --- (zie ook: kinderpsychiatrie) --- 362.74 --- 362.32 --- 362.7 --- 362.31 --- Orthopedagogie --- Gedragsproblemen --- Psychosociale en emotionele problemen --- Handicap --- ziek zijn --- Buitengewoon onderwijs --- Gon --- Inclusie --- Jeugdgezondheidszorg --- Jeugdbescherming --- Sociale problematiek --- Handicaps --- Kind & Gezin --- Pedagogiek --- Lichamelijk gehandicapten --- Pediatrie --- Psychosociale begeleiding --- Mensen met een verstandelijke beperking

Listing 1 - 9 of 9
Sort by