Narrow your search
Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Health counseling : het adviesgesprek in de (para)medische en verpleegkundige zorg
Authors: ---
ISBN: 9789024417186 Year: 2006 Publisher: Soest Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de gezondheidszorg is de zorg voor de patiënt verdeeld over verschillende disciplines. Om tot een optimale zorg te komen, worden, naast onderzoek en behandeling, veelvuldig adviezen aan de patiënt verstrekt. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat de meeste adviezen niet worden opgevolgd. Dit leidt er onder meer toe dat bepaalde behandelingsdoelen niet worden bereikt. De belangrijkste oorzaak van deze therapie-ontrouw, zo toont onderzoek aan, is het tekortschieten van de begeleiding die de patiënt ontvangt zodra hij een gezondheidsadvies krijgt. Tot op heden bestaat er geen studieboek dat deze thematiek systematisch aan de orde stelt. In deze lacune voorziet dit boek. Naast theoretische inzichten worden in dit boek vooral strategieën en technieken besproken, die aan medici, paramedici en verpleegkundigen een leidraad bieden voor een gerichte en systematische begeleiding van het geadviseerde gedrag op de lange termijn. De opzet van dit boek, met achter ieder hoofdstuk kennisvragen en praktische opdrachten ter verwerking van de bestudeerde stof, maken van dit boek een complete inleiding in de systematiek van het (para)medische en verpleegkundige adviesgesprek.


Book
Over mijn lijf : bijsluiter bij de wet over de rechten van de patiënt
Authors: --- ---
ISBN: 9052407126 Year: 2003 Publisher: Antwerpen Houtekiet


Book
Verpleegkundige dilemma's
Author:
ISBN: 9031337013 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie in de gezondheidszorg werkt, loopt van tijd tot tijd tegen ethische dilemma's aan. Want waar de medisch-technische mogelijkheden met de dag groter worden vervagen de ethische grenzen. Ernstig zieke mensen stellen vaak vragen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn over hun ziekte, behandeling, situatie en vooruitzichten. Deze vragen stellen ze ook aan verpleegkundigen


Book
Ethiek en palliatieve zorg
Authors: ---
ISBN: 902323958X Year: 2003 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Palliatieve zorg - de zorg voor patiënten die geen kans meer hebben op genezing - staat in Nederland de laatste jaren sterk in de belangstelling. Het doel van deze vorm van zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor diens naasten. Palliatieve zorg is echter meer dan alleen het bestrijden van pijn en andere symptomen; ook psychologische en sociale aspecten zijn van groot belang, zoals de andacht voor zingeving. Binnen de palliatieve zorg spelen ethische kwesties een belangrijke rol. Deze hebben niet alleen betrekking op opvattingen rond goed sterven en een goede dood, maar ook op het nemen van beslissingen ten aanzien van de zorg. Zo is er om de palliatieve zorg te verbeteren nog veel onderzoek nodig, waarbij in sommige gevallen ook de medewerking van patiënten in de terminale fase gewenst is. Mag zoiets worden gevraagd van mensen in het laatste stadium van hun leven? Ethiek en palliatieve zorg gaat in op dit soort ethische vragen, op basis van onderzoek dat de afgelopen zes jaar in COPZ's in Nederland is uitgevoerd. De uitgave is dan ook een must voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg, in het bijzonder de palliatieve zorg, en voor hen die hiervoor in opleiding zijn. Tevens is het een bron van informatie voor idereen die beleidsmatig werkzaam is op het gebied van palliatieve zorg.


Book
Morele besluitvorming voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9031339067 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Evidence based geriatric nursing protocols for best practice.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9780826111036 Year: 2007 Publisher: New York Springer,

Listing 1 - 10 of 21 << page
of 3
>>
Sort by