Narrow your search

Library

KU Leuven (144)

National Bank of Belgium (137)

UGent (121)

KBR (120)

Belgian Parliament (91)

VUB (85)

UAntwerpen (81)

UCL (75)

ULiège (74)

ULB (64)

More...

Resource type

book (332)

dissertation (16)

digital (11)

object (3)

periodical (2)

More...

Language

Dutch (187)

French (107)

English (46)

German (8)

Undetermined (4)

More...

Year
From To Submit

2020 (2)

2019 (2)

2018 (13)

2017 (7)

2016 (8)

More...
Listing 1 - 10 of 354 << page
of 36
>>
Sort by

Book
Het geheim in de gezondheidszorg. Juridische en morele aspecten van het beroepsgeheim.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Beroepsgeheim


Book
'tZitemzo jeugdrecht... : met het beroepsgeheim ten aanzien van minderjarigen
Author:
Year: 2012 Publisher: Gent Kinderrechtswinkel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zitemzo Jeugdrecht-reeks kunnen in PDF gedownload worden via http://www.tzitemzojeugdrecht.be

Keywords

Jeugdrecht --- Beroepsgeheim


Book
Draaiboek: privacybescherming bij verwerking van persoonsgegevens in het welzijnswerk
Author:
Year: 1997 Publisher: Brussel Centrum voor Ethiek en Zingeving in het Welzijnswerk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethische codes voor psychologen
Author:
ISBN: 9057121794 Year: 2004 Publisher: Amsterdam Nieuwezijds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

-5712-179-4

Keywords

Psychologie --- Beroepsgeheim --- Ethiek


Book
Omgaan met beroepsgeheim
Authors: --- --- ---
Year: 2013 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer België

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit cahier biedt juridische basisinformatie voor omgaan met (vertrouwelijke) informatie maar focust ook op het praktisch omgaan met de keuzes die je individueel of in teamverband moet maken.Volgende specifieke terreinen komen aan bod: justitie, onderwijs, gezondheidszorg en jeugdhulp. Dit gebeurt aan de hand van een concrete casus. Deze werd voorgelegd aan de acht auteurs van het cahier en zij reflecteren over mogelijke standpunten en alternatieven, ieder van hen vanuit zijn/haar vertrouwdheid met een bepaalde sector. Ten slotte wordt in de laatste twee bijdragen specifiek ingegaan op de hulpverleningsrelatie met cliënten en op ethische vraagstukken in relatie tot het beroepsgeheim


Dissertation
Vitalink versus beroepsgeheim
Author:
Year: 2016 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Welke informatie mag je als verpleegkundige op IZ mondeling meedelen aan naasten?
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

017


Dissertation
Informatieve aspecten omtrent het informeren van plusouders op een pediatrische afdeling.
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Plusouders komen frequent voor binnen de huidige samenleving. Plusouder zijn is geen gemakkelijke rol en al zeker niet als er hospitalisatie bij komt kijken. Het is voor de artsen en verpleegkundigen vaak heel onduidelijk of ze medische informatie over het kind aan de plusouder mogen verschaffen. Vaak weet men ook niet hoe men op een gepaste manier kan communiceren met hen. Via deze literatuurstudie wordt nagegaan wie recht heeft op medische informatie rond het kind en hoe de communicatie tussen de verschillende partijen binnen een nieuw samengesteld gezin geoptimaliseerd kan worden. Tevens wordt er ook een blik geworpen op het eventuele wettelijke kader hieromtrent. De literatuurstudie wijst uit dat er tal van tips bestaan om de communicatie tussen de verschillende partijen te optimaliseren en dat er amper sprake is van een wettelijk kader in België.


Dissertation
Beroepsgeheim ?nice to know or need to know?
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling: Beroepsgeheim is voor verpleegkundigen vaak abstract. Toch wordt men er dagelijks mee geconfronteerd. Op stage werd duidelijk dat men vaak ervaringsgericht handelt. Er is veel evidence based literatuur geschreven omtrent deze materie maar deze is uitgebreid en tijdrovend om door te nemen. Methode: Een literatuurstudie om informatie begrijpelijk weer te geven. In deze bachelorproef bevindt zich een deel met praktijkvoorbeelden waar verpleegkundigen mee geconfronteerd worden om deze complexe materie concreter te maken. Resultaten: Deze bachelorproef tracht verpleegkundigen bewuster te maken van juridische en ethische aspecten. Het is een houvast voor studenten en verpleegkundigen om hen in beroepsgeheimgevoelige situaties te ondersteunen. Als hulpmiddel hiervoor wordt een steekkaart aangeboden. Conclusie: Er is geen rechtlijnig antwoord over hoe met beroepsgeheim om te gaan. Elke situatie dient in afzonderlijke context met juridische en ethische afweging bekeken te worden. Beroepsgeheim is een ruim thema, een referentiepersoon beroepsgeheim zou in de praktijk een meerwaarde zijn.


Book
Le secret professionnel.
Authors: ---
Year: 1973 Publisher: Paris Flammarion,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 354 << page
of 36
>>
Sort by