Narrow your search
Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
De ontwikkeling van de moderne mens.
Authors: ---
Year: 1996 Publisher: Beek Segment,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

600.4 --- biologie (gez)


Book
Evolutiepatronen: de nieuwste moleculaire inzichten
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Beek Segment

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

574 --- biologie (gez)


Book
Celdeling en kanker; de genetische basis van een ontregeling
Authors: ---
Year: 1995 Publisher: Maastricht Natuur-en-Techniek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het triomferende embryo
Author:
ISBN: 9068341456 Year: 1994 Publisher: Bloemendaal Aramith

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ieder van ons is begonnen als een enkele cel, een bevrucht eicel. Hoewel we met dit idee vertrouwd zijn, roept het toch steeds weer een gevoel van ontzag bij ons op. Hoe ontstaan er uit één cel miljoenen cellen, in precies de juiste verhoudingen en met soms zeer gespecialiseerde functies? Hoe worden ze georganiseerd tot complete structuren als armen en benen, gezicht, hart of hersenen? Waardoor zijn de patronen zo stabiel en reproduceerbaar, generatie na generatie? Hoe is al deze informatie in de eicel gecodeerd? In het triomferende embryo biedt Lewis Wolpert de niet-deskundige lezer inzicht in deze fundamentele biologische vragen aan de hand van voorbeelden van de embryonale ontwikkeling bij allerlei diersoorten. Zo maken we kennis met het praktische, doorzichtige zeeëgelembryo, een muis met zebrastrepen, watersalamanders en vogels, en ook met een fruitvlieg waarbij, als gevolg van zijn verwarde ontwikkelingsprogramma, een poot uit zijn kop groeit. Hij maakt ons duidelijk hoe genen de ontwikkeling sturen, hoe cellen hun plaats in het embryo kennen, en hij beschrijft de opwindende ontdekking van homeobox-genen, die gedurende miljoenen jaren van evolutie zeer goed behouden zijn gebleven. Verder confronteert professor Wolpert ons met het ontstaan van de hersenen, met de processen van regeneratie, groei en veroudering, en met zijn visie op kanker als een regulatiestoring in de normale ontwikkeling. Ten slotte komen we bij de evolutie, die zo veel heeft bereikt door aan het ontwikkelingsprogramma 'rommelen'.


Book
Molecular cell biology
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1996 Publisher: New-York Scientific-American,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Biologie van de mens: leerboek voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, doktersassistenten e.a.
Authors: --- ---
ISBN: 9001762611 Year: 1973 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De biologie van de mens bestudeert in de eerste plaats die menselijke eigenschappen en verrichtingen die met een minder gelukkige term, gewoonlijk de lichamelijke eigenschappen en verrichtingen genoemd worden, terwijl hetgeen men met een even ongelukkige term de eigenschappen en uitingen van de menselijke ziel noemt, in andere wetenschappen wordt behandeld (zielkunde, maatschappijleer, taalkunde...). Gezien de enorme omvang van ons weten omtrent de mens is deze verdeling onvermijdelijk geworden, doch zij brengt het grote gevaar met zich mee dat men van deze onderscheiding een scheiding gaat maken en ziel en lichaam als twee aparte wezens gaat beschouwen. Er is de laatste tijd een streven merkbaar de biologie en de geneeskunde enerzijds en de zielkunde anderzijds in nauwer contact te brengen, tot beider voordeel. Want wat beide bestuderen is de ene, onverdeelde, levende mens. Ademhaling is een biologische verrichting; toch haalt niet het lichaam maar de mens adem; denken is een geesteswerkzaamheid; doch niet de ziel maar de mens denkt. Wie kiespijn heeft kan niet goed studeren; ingespannen geestesarbeid schaadt de gezondheid, piekeren vertraagt de genezing. Bij vele patiënten gaan geestelijke (psychische) en lichamelijke (somatische) moeilijkheden samen; de richting in de geneeskunde die aan dit samengaan bijzondere aandacht schenkt, heet de psychosomatische richting. Verpleging schiet te kort als zij zich beperkt tot lichamelijke verzorging en technische ingrepen; er liggen geen zieke lichamen en zeker geen zieke galblazen maar zieke mensen in onze ziekenkamers!


Book
Seksuele selectie: een proces van tegenstrijdige belangen
Authors: ---
ISBN: 9073035163 Year: 1993 Publisher: Maastricht Natuur & Techniek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het bestaan van seksualiteit is een van de grootste paradoxen in de biologie. Als duizenden planten en dieren zich razendsnel ongeslachtelijk kunnen vermeerderen, waarom storten andere soorten zich dan in het riskante, tijdverslindende proces van seksuele recombinatie? Het voornaamste doel van individuen en soorten is uiteindelijk het achterlaten van zoveel mogelijk goed aangepaste nakomelingen. James en Carol Gould leggen in dit boek uit hoe geslachtelijke voortplanting aan soorten een voorsprong kan geven.Om zich geslachtelijk te kunnen voortplanten, moet een dier een partner vinden. En zodra we kijken naar de grillen van de partnerkeuze, blijkt de dierenwereld een bonte verzameling. Vogels, insecten en primaten concurreren om de beste partner; sommige wijfjes kiezen hun mannetje met overleg en azen op superieure genen of goede reserves, terwijl andere vooral uit lijken te zijn op de schitterendste veren, de meest indrukwekkende zang of het fraaist versierde prieel. Hoe kiezen dieren hun partner en hoe beïnvloedt dat hun sociale organisatie en evolutionaire succes? In dit boek bespreken de auteurs de verschillende vormen van paarvorming bij soorten, variërend van ongeslachtelijke micro-organismen, via insecten en vogels tot zoogdieren, inclusief de mens. Ze laten zien hoe sterk verschillende strategieën voor de partnerkeuze een groot deel van de ethologische en uiterlijke verschillen tussen de beide seksen kunnen verklaren. Ze geven ook verschillende mogelijke theorieën voor de manier waarop de ecologische niche van een soort de voortplantingsstrategie daarvan zou kunnen verklaren.Door te kijken naar verschillende paringssystemen - monogamie, polygamie en polyandrie - gaan de Goulds in op de vraag waarom zelfs nauw verwante soorten soms voor totaal verschillende systemen hebben gekozen.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by