Listing 1 - 10 of 457 << page
of 46
>>
Sort by

Book
De opleiding en de ontwikkeling van het ethisch handelen in de verpleegkunde.
Author:
Year: 1996 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De keuze om verpleegkundige te worden, vormt voor jongeren meer dan ooit een "waarde-volle" uitdaging. Tot voor kort werd verpleegkunde beschouwd als een "kunde", die de verpleegkundige zich via een degelijke opleiding eigen diende te maken. Op basis van deze deskundigheid werd de verpleegkundige professioneel verantwoordelijk gesteld voor de zorgverlening aan de patiënt.

Keywords

613 --- biomedische ethiek --- Deeltitel


Book
Beroepsethiek van de verpleegkundige : Handboek bestemd voor de lessen Deontologie in de verpleegkundige opleidingen.
Authors: --- ---
Year: 1990 Publisher: Sint-Martens-Latem Aurelia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het mensbeeld dat we voorhoudenDe verpleegkundige in het ziekenhuisDe ethische verantwoordelijkheid van de verpleegkundigeDe juridische verantwoordelijkheid van de verpleegkundigeDe zingevende betrokkenheid van de verpleegkundige

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
Ethics for Nursing Practice
Author:
Year: 1998 Publisher: Philadelphia Saunders

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This issue highlight the numerous complex ethical issues emerging under managed care that nurses, patients and families face. It would be impossible in one special issue to address all of the complex and troublesome ethical issues nurses encounter in their contemporary practice. Therefore, the attempt here is to present articles exploring concerns and clinical situations that are relatively new, perhaps emerging with new technologies or which continue to present nurses with challenges in the clinical setting, such as futility. This issue attempts to explore specific clinical concerns that parallel increasing technology and managed care but with different emphasis. Organ procurement and genetic testing illustrate those concerns. It also examines themes that are long-standing and yet continuing in nursing, such as ethical collaborative relations or the ethical environment in which nurses work.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
En de mens schiep de mens : medische (r)evolutie en ethiek.
Authors: ---
Year: 1989 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Mag wat kan? Of kan alleen maar wat mag? "Dat deze vragen nù meer gesteld worden dan ooit tevoren, mag ons niet verwonderen: sinds de jaren '70 worden we geconfronteerd met een ware doorbraak van de technologische mogelijkheden. Uitmaken wat de mens ten goede komt en wat niet lijkt een haast onmogelijke opgave. In dit boek wordt de medische revolutie aangevoerd als model voor de technologische vooruitgang van onze tijd. Revolutionaire voortplantingstechnieken, het wegnemen en overplanten van organen, methoden om het leven te verlengen enz... komen voortdurend in het nieuws en lokken heel wat discussie uit. Het is van belang dat de maatschappij een grondige reflectie maakt op deze medische revolutie: de wetenschap maakt deel uit van de samenleving en moet in de referentiekader haar onderzoek plaatsen. Zo rijst de vraag naar de prioriteiten. Moet de medische wetenschap zich nu per se bezighouden met de dure voortplantingstechnieken, het scheppen van nieuw leven, of zijn er andere prioriteiten? Om hierover als maatschappij te kunnen oordelen, is degelijke informatie van essentieel belang. Enkel dan is men in staat de spitstechnologie en de medische revolutie hun ware plaats te geven. Dit boek wil hiertoe een bijdrage leveren.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek


Book
Ethiek
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.2 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
Ethical Issues
Authors: --- ---
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

613.6 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
Ethische grondbeginselen van de verpleegkunde
Authors: ---
Year: 1980

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ontwikkelingen in de medische ethiek: van artsencode naar ethiek van de gezondheidszorg
Authors: --- --- ---
Year: 1988

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
Wat gebeurt er met diegene die zijn billen brandt? Ethische vragen rondom riskant leven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De invloed van onze gezondheidszorg op het dagelijks leven van velen is groot. Dit geldt allereerst voor degenen die gebruik maken van de talloze faciliteiten, maar ook voor degenen die deze verschaffen, die in opleiding ervoor zijn of anderszins met de gezondheidszorg te maken hebben. Dit omvangrijke boek omvat een schat van materiaal bedoeld om het denken en het omgaan met gezondheidszorg te structureren en te verhelderen. Het is in eerste instantie een boek over ethiek en gezondheidszorg. Door een overzicht te geven van de belangrijkste morele problemen in de gezondheidszorg, wordt niet alleen inzicht gegeven in die problemen, maar ook een handreiking geboden bij het aanpakken ervan.Ruim 40 auteurs geven hun visie op de praktijk van de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire aanpak komt overeen met de dagelijkse werkelijkheid van de gezondheidszorg, waarin immers ook verschillende beroepsgroepen met tal van morele vragen worden geconfronteerd en vaak een eigen inbreng hebben bij de beantwoording ervan.

Keywords

603.1 --- biomedische ethiek --- Chapters


Book
De vis heeft geen weet van het water
Authors: ---
Year: 1995 Publisher: Kapellen Pelckmans,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 457 << page
of 46
>>
Sort by