Listing 1 - 10 of 104 << page
of 11
>>
Sort by

Book
Blijf mij nabij : godsdienstige en morele bijstand aan zieken en stervenden
Author:
Year: 1993 Publisher: Brussel Licap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De spiegel doorbreken; menswording als stapsteen voor spiritualiteit
Author:
Year: 1997 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Allochtone christenen.
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Welke christelijke geloofsrichtingen zijn door migranten geïmporteerd in Nederland? In hoeverre verschillen deze van de ons bekende Protestantse en katholieke stromingen? Dit hoofdstuk biedt achtergrondinformatie over de belangrijkste christelijke religieuze organisaties waarin vooral migranten zijn aan te treffen, zoals het EvangelischeBroederschap en de Koptische Kerk. Ook worden autochtone kerken behandeld die veel migranten ラ en daarmee ook andere geloofsbelevingen ラ hebben aangetrokken, zoals de Pinkstergemeente en de Rooms-Katholieke kerk.


Book
Zorg dragen; naar een christelijke visie op zorg
Author:
Year: 1996 Publisher: Amsterdam Buijten-en-Schipperheijn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
La puissance: essai sur le règne de l'homme
Author:
Year: 1954 Publisher: Paris Seuil

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Persoonlijkheid in wording: schets ener christelijke opvoedkunde
Author:
ISBN: 9060923294 Year: 1970 Publisher: Haarlem Tjeenk Willink

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Mensen onderweg
Authors: ---
ISSN: 17802679 Year: 1968 Publisher: Leuven Paters der HH. Harten

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een smalle weg tussen waarom en daarom : een gevecht tegen leukemie.
Author:
ISBN: 9029712627 Year: 1995 Publisher: Kampen Kok Voorhoeve,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Solidariteit volgens Dunning; gemeenschap of gemeenplaats?
Author:
Year: 1992 Publisher: Vught Katholieke-Vereniging-Zorginstellingen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Pastorale gids voor verzorgingsinstellingen; een praktijkboek
Authors: --- --- --- ---
Year: 1981 Publisher: Brussel Licap,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 104 << page
of 11
>>
Sort by