Listing 1 - 10 of 401 << page
of 41
>>
Sort by

Book
De verpleegkundige in de zorg aan chronisch zieken
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Amersfoort ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ziekelijk gelukkig : positief leven met een chronische ziekte
Author:
ISBN: 9789055947140 Year: 2010 Publisher: Scriptum Psychologie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer je voor het eerst hoort dat je chronisch ziek bent, gaat er veel door je heen. Van ongeloof, woede en angst tot ontkenning; je bevindt je ineens in een achtbaan van emoties. Begrijpelijk, maar om verder te gaan met je leven is het uiteindelijk nodig dat je leert omgaan met de nieuwe realiteit. Acceptatie van de diagnose en loslaten van oude patronen en verwachtingen zijn daarbij cruciaal. Dit boek laat zien hoe je op een positieve manier kunt omgaan met alle reacties en gevoelens die het chronisch ziek zijn bij je los maken.


Book
Translating chronic illness research into practice
Authors: --- ---
ISBN: 9781405159654 Year: 2010 Publisher: Chichester Wiley Blackwell

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Translating Chronic Illness Research into Practice presents recent developments in chronic illness research and their implications for clinical practice. It delivers both a synthesis and a critique of current chronic illness research and its applications to chronic illness prevention, treatment and care. It promotes advances in knowledge about chronic illness, including discussion of the future directions for chronic illness research and gaps in present knowledge about effective chronic illness prevention, treatment and care.

Coping with chronic illness : therapist guide
Authors: --- ---
ISBN: 9780195315165 Year: 2008 Publisher: Oxford Oxford University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

80195315165


Book
Long term conditions : nursing care and management
Authors: ---
ISBN: 9781405183383 Year: 2011 Publisher: Chichester Wiley Blackwell

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Managing Long Term Conditions is a comprehensive, practical guide for nurses and health care professionals on the care and management of people with chronic illness. It explores case management, individual care and management, looks at the role of the 'expert patient', quality of life issues, counseling skills, self-management, and optimum self-care. Managing Long Term Conditions discusses the three main long term conditions currently resulting in most hospital admissions; diabetes, respiratory, and coronary heart disease (CHD), with a focus on empowering the patient to self manage.


Book
Zorg voor de chronische zieke
Authors: ---
ISBN: 9789031379491 Year: 2012 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over een steeds grotere groep zorgvragers waarvan verzorgenden een groot aandeel in de zorgverlening voor hun rekening nemen. Naast een beschrijving van de organisatie van de zorg aan chronisch zieke zorgvragers en de specifieke problematiek als therapietrouw en de rol van mantelzorgers, besteedt het boek uitgebreid aandacht aan veel voorkomende chronische ziekten, met daarbij telkens zowel de bijbehorende pathologie als de verzorging. Ook komen psychosociale gevolgen van het hebben van een chronische aandoening en de mogelijke revalidatie aan de orde.


Book
"Zolang ik leef, kan ik nog beter worden" : chronisch zieke oudere Turken en Marokkanen
Authors: ---
ISBN: 9055170925 Year: 1997 Publisher: Utrecht Nederlands Centrum ; Rutgers Stichting

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Functionele geriatrie : probleemgerichte zorg voor chronisch zieke ouderen.
Authors: ---
ISBN: 9789035220935 Year: 1999 Publisher: Amsterdam Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Aging and chronic disorders
Authors: ---
ISBN: 9780387708560 9780387708577 Year: 2007 Publisher: New York Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Chronisch ziek en toch gezond : theorie en praktijk van de integratieve gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9789059310643 Year: 2007 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 401 << page
of 41
>>
Sort by