Listing 1 - 10 of 460 << page
of 46
>>
Sort by

Article
Heritable variation for aggression as a reflection of individual coping strategies.
Authors: --- --- ---
Year: 1986

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Article
Stress in the racing horse : coping vs not coping.
Authors: ---
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Coping. --- Horse. --- Stress.


Dissertation
De impact van werkgerelateerde stress en verlieservaringen op verpleegkundigen: Hoe dragen we zorg voor onszelf?
Author:
Year: 2016 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Copingvragenlijst bij toekomstige leerkrachten : verwerking van bestaande gegevens uit de onderzoekslijn 'stembelasting en stembelastbaarheid' : is er een verschil op vlak van stemzorg tussen de proef- en de controlegroep?
Authors: ---
Year: 2019 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

019

Keywords

Coping --- Adolescenten --- Stem --- Logopedie


Dissertation
Copingstijlen bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis : Een exploratief onderzoek aan de hand van de Utrechtse Coping Lijst.
Authors: ---
Year: 2010 Publisher: Kortrijk KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Borderline --- Coping --- Theses


Dissertation
De impact van copingstijlen op het vinden van een nieuwe job tijdens een outplacementprocedure : Een onderzoek tijdens collectieve herstructureringen bij Crown Cork.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Kortrijk KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Coping --- Outplacement --- Theses


Dissertation
De relatie tussen persoonlijkheid en stress bij de introductie van nieuwe ezels in een bestaande groep

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bij nieuwe ezels wordt de persoonlijkheid van de dieren gemeten aan de hand van een Novel Arena Test, een Novel Object Test en een Human Approach Test. Aan de hand van de resultaten wordt een reactieve of proactieve copingstijl bepaald. Voor de meerderheid van de onderzochte ezels was de copingstijl stabiel doorheen de verschillende situaties en over de volledige periode van observeren. De stelling dat de copingstijl ervoor zorgt dat een nieuwe ezel makkelijker aanvaard wordt in de groep, kon niet objectief bepaald worden omdat er een aantal ezels niet individueel geïntroduceerd werden en dus sociale steun ondervonden van hun familieleden.

Keywords

coping --- ethologie (lt) --- Theses


Book
Op verhaal komen : je autobiografie als bron van wijsheid
Authors: ---
ISBN: 9789089539861 Year: 2015 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe kunnen herinneringen je helpen om je leven richting te geven? Aan de hand van dit boek ontdek je niet alleen de rode draad in je levensloop, maar leer je ook negatieve gebeurtenissen te verwerken

Keywords

Coping --- Herinneringen --- Psychologie --- Zelfzorg


Dissertation
Een onderzoek naar het verband tussen copingflexibiliteit en optimisme
Authors: --- ---
Year: 2018 Publisher: Antwerpen Thomas More Antwerpen. Opleiding TP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Copingflexibiliteit en mindfulness : De verschillen in copingflexibiliteit tussen mensen met en zonder mindfulnesstraining
Authors: --- ---
Year: 2018 Publisher: Antwerpen Thomas More Antwerpen. TP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#KVHB: coping --- Theses

Listing 1 - 10 of 460 << page
of 46
>>
Sort by