Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by

Book
De privacy-bescherming binnen het welzijnswerk.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsplichtenleer voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9033417316 Year: 1987 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Filosofie voor economen : inleiding tot de economie als menswetenschap
Author:
ISBN: 9789038226316 9038226314 Year: 2016 Volume: *56 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Economie is geen exacte wetenschap. Ze bestudeert, voorspelt en stuurt op een aparte manier menselijk gedrag. En ondanks het vele cijferen kunnen economen geen sluitende voorspellingen doen en blijven verschillende economen het over essentiële punten oneens. De economie levert interessante en nuttige kennis op, maar tegelijk is de mens niet zomaar tot een homo economicus te herleiden. Over menselijk gedrag en de leefwereld valt meer te zeggen dan de economie alleen vermag. De psycholoog, de socioloog en de moraalfilosoof bekijken de mens elk doorheen een andere bril en bieden aanvullende inzichten. De lezer maakt eerst kennis met de filosofische tradities inzake kenleer, van Plato tot Kant. Dan neemt Loobuyck de lezer mee op een zoektocht naar het eigene van menswetenschappen, om uiteindelijk uit te komen bij de essentiële vraag: op welke manier is economie een mens-en gedragdswetenschap?


Book
Zorgen voor recht of recht doen aan zorg: Over de verhouding van rechten- en zorgethiek in het welzijnswerk.
Author:
Year: 2006 Publisher: Mechelen Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het welzijnswerk valt de jongste jaren een toenemende aandacht vast te stellen voor een rechtenbenadering. Mensen vertalen hun vragen, noden, behoeften alsmaar meer als rechtenclaims wat een zichzelf voortdurend versterkend mechanisme van belangstelling voor rechten en rechtendenken op gang heeft gebracht, onder meer ook in het welzijnswerk.


Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek.
Author:
ISBN: 9026619871 Year: 1993 Publisher: Nijkerk Intro

Ethics in nursing practice.
Author:
ISBN: 070201155X Year: 1986 Publisher: London Tindall,


Book
Verplegen met geweten : ethische vragen in het werk van verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9055735523 Year: 2004 Publisher: Vught S.l. Radboutstichting Damon


Book
Morele problemen in de verpleging en verzorging. Onderzoeksverslag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe ervaren verpleegkundigen en verzorgende morele kwesties opde werkvloer? Wanneer ontstaan deze, en zijn ze verbonden met meoilijkheden op andere terreinen? Wat doen beroepsbeoefenaren om een dergelijk probleem op te lossen? Stellen zij zich actief op of gaan zij de problemen uit de weg? Dit boek doet een verslag van een diepgaand onderzoek naar de ervaringen met en opvattingen over morele problemen in de verpleging en verzorging.


Book
Waardevolle zorg : morele vragen in verpleging en verzorging
Author:
ISBN: 902441413X Year: 1999 Publisher: Baarn Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Morele vragen in de gezondheidszorg en voor verpleegkundigen2. Hoe verpleegkundigen met morele problemen omgaan3. Ondersteuning van de verpleegkundige in het omgaan met morele problemen4. Twee benaderingswijzen van morele problemen5. Interviews


Book
Beroepsverantwoordelijkheid in de verpleging
Author:
ISBN: 905189547X Year: 1996 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Inleiding 2. Probleemafbakening 3. Verantwoordelijkheid, autoriteit, autonomie 4. Gezondheid en ziekte 5. Verpleging en geneeskunst 6. De beroepsverantwoordelijkheid 7. Beelden van de verpleegkundige 8. Enkele consequenties

Listing 1 - 10 of 65 << page
of 7
>>
Sort by