Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by

Book
Depressieve stoornissen.
Author:
Year: 2003 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze bijdrage ligt de focus voornamelijk op de niet-medicamenteuze behandeling van depressieve stoornissen en de verschillende lijnen van de gezondheidszorg waar op één of andere manier met deze stoornis kan gewerkt worden. Speciale aandacht wordt gegeven aan een verklaringsmodel van de depressieve stoornis en de behandeling vanuit cognitief-gedragsmatige invalshoek

Keywords

321 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Klinisch beeld, diagnostiek en etiologie van depressie bij kinderen.
Authors: --- ---
Year: 2004 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Depressie blijkt een heterogeen ontwikkelende stoornis te zijn waarbij verschillende processen een uitwerking kunnen hebben in de pathogenese. Verschillende onderzoekers komen tot de conclusie dat een verder begrip van de biologische correlaten en de verbindingen tussen psychosociale en psychobiologische factoren noodzakelijk is in het verder begrijpen van het ontstaansproces van depressie.In ieder geval benadrukt recent onderzoek steeds meer de rol van cognitieve factoren als belangrijke instandhoudende factor. Dit weerspiegelt zich ook in het succes van cognitieve gedragstherapeutische behandelingsprogramma's voor depressie bij kinderen en adolescenten

Keywords

416 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Als leven pijn doet : weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven
Authors: --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Uithoorn Karakter

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.3 --- depressie (gez)


Book
Hulpeloosheid : onderzoek naar de oorsprong van angst en depressie, suggestie voor preventie en behandeling.
Authors: ---
Year: 1979 Publisher: Bloemendaal Nelisssen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

415 --- angst (gez) --- depressie (gez)


Book
Het gaat niet goed met die arm; somatisatie bij een depressieve vrouw.
Authors: --- ---
Year: 1999

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

604.6 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Depri.
Authors: ---
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.3 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Depressieve stoornissen.
Authors: ---
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.3 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Depressies op latere leeftijd.
Authors: ---
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

606.5 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Depressie; het ontregelde gemoed.
Authors: ---
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

601.3 --- depressie (gez) --- Deeltitel


Book
Casus 12. Depressief gedrag bij ouderen.
Authors: ---
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inzicht in het ontstaan van probleemgedrag bij ouderen en de situaties die tot dit gedrag leidden kan de omgang met ouderen verbeteren. Door dit inzicht kunnen verzorgenden beter reageren op gedragsproblemen. Dit boek geeft handvatten voor methodisch werken met ouderen die dit soort problemen hebben. De oudere krijgt steun bij het leren beheersen van de ziekte en de pogingen om adequate hulp te krijgen. De verzorgende krijgt ondersteuning bij het verwoorden van het probleem, het verwerven van inzicht in het ziektebeeld en het voeren van teambesprekingen. Dit boek behandelt zowel theoretische achtergronden als praktische vaardigheden, nodig bij de begeleiding van ouderen met gedragsproblemen. De aandachtspunten bij het methodisch werken komen stapsgewijs aan de orde. De meest voorkomende probleemgedragingen bij ouderen worden aan de hand van praktijkvoorbeelden verduidelijkt.

Keywords

606.5 --- depressie (gez) --- Deeltitel

Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by