Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Drugspreventie : achtergronden, praktijk en toekomst
Authors: ---
Year: 1992 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Drugpreventie


Book
Drugs : ideeënboek voor het organiseren van preventie-activiteiten
Author:
Year: 1985 Publisher: Brugge Westvlaams coördinatiecomité voor alcohol- en andere drugproblemen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Drugpreventie --- Brochure


Dissertation
Drugpreventie op school
Author:
Year: 2001 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Lerarenopleiding,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De drugproblematiek is meer dan ooit in het nieuws. De nieuwe drugnota van de regering roept vragen op als: gedoogbeleid of niet, cannabis legaliseren of niet, wat en wanneer sanctioneren, enz. Een school, die toch deel uitmaakt van de maatschappij die een drugculuur kent, kan en mag niet achterwege blijven. Zij moet dus zeker werk maken van een degelijk drugbeleid op school. Dit eindwerk geeft theoretische en praktische informatie, die kan helpen bij het opstarten van zo'n drugbeleid. Van een school mag verwacht worden dat ze beleidsmatig op de drugproblematiek reageert en het probleem niet louter naar externen verschuift. De schoolaanpak mag niet louter reactief zijn. Men moet eerst en vooral preventieve maatregelen treffen. In een eerste hoofdstuk wordt aan de hand van recente begrippen en actueel cijfermateriaal informatie gegeven over het probleem. In een tweede hoofdstuk trekken we met deze gegevens naar de school, om de confrontatie met drugs, eventuele signalen, specifieke en juridische stappen onder de loep te nemen. Het aanpakken van de verslavingsproblematiek komt uitvoerig aan bod onder de titel "Een drugbeleid op school". Zo'n beleid vraagt om een brede aanpak en moet meer zijn dan het voorkomen of proberen uit te roeien van verslavende middelen. Een aanpak op meerdere niveaus (planuitwerking, opvoeding, begeleiding, eventuele interventie) is stap voor stap beschreven. Tot slot wordt in het praktijkgedeelte geprobeerd een drugbeleid op school te toetsen aan de soms harde realiteit. We doen daarvoor beroep op ervaringen en reacties van enkele (ex-) verslaafden. (Bron: auteur)

Keywords

Drugpreventie --- Theses


Book
Er zit meer in mij dan drugs ...! : Een praktische visie op het 3 M'n model
Author:
Year: 2002 Publisher: Vorselaar Katholieke Hogeschool Kempen. H.I. Kardinaal van Roey,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Strategieën voor drugpreventie.
Author:
Year: 1991 Publisher: Deurne Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Drugpreventie --- Drugs --- Chapters


Book
Alcohol- ofandere drugpreventie
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Vaardig tegen drugs! : Sociale vaardigheden in het basisonderwijs
Author:
Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Evidence-based en wenselijke drugpreventie : preventiepakket voor 14-16 jarigen in de jeugdbeweging
Author:
Year: 2010 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Drugpreventie : werken aan een klimaat van verbondenheid
Author:
Year: 2007 Publisher: Vorselaar Katholieke Hogeschool Kempen. H.I. Kardinaal van Roey,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Druggebruik is van alle tijden, van alle leeftijden en komt voor in elke samenleving. De drugproblematiek is een feit, de risico's beperken die ermee gepaard gaan, blijkt een permanente uitdaging voor iedereen die met jongeren begaan is, en dus a fortiori ook voor leerkrachten. Wat dit afstudeerproject zeker niet is, is een zoveelste studie over de uitwerkingen en de oorzaken van de verschillende soorten drugs. De belangrijkste pijler in het drugverhaal is preventie, en daarop ligt in mijn eindwerk dan ook de klemtoon. Met dit project worden een aantal richtingen aangegeven voor iedereen die met jongeren begaan is en een doeltreffend drugbeleid wil uitstippelen. Het theoretisch gedeelte van mijn eindwerk bestaat uit drie delen. In een eerste deel geef ik kort weer dat drugs zijn, hoe we de verschillende soorten drugs kunnen indelen en hoe de drugwet in België eruitziet. In het tweede deel heb ik het over jongeren en drugs: waarom gebruiken jongeren drugs, wat zijn hun concrete motieven


Book
Shit!! : drugpreventie op maat ook in het onderwijs
Author:
Year: 2001 Publisher: Heverlee K.U.-Faculteit der Sociale Wetenschappen, Departement Sociologie,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 61 << page
of 7
>>
Sort by