Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Social media voor medici
Authors: ---
ISBN: 9789082081824 Year: 2013 Publisher: Esculaap media

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

82081824

Keywords

Sociale media --- E-health


Book
Gezondheidsapps
Author:
ISBN: 9789059407992 Year: 2015 Publisher: Culemborg Van Duuren Media

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidsapps maken een sterke groei door: er zijn al rond de 60.000 apps verkrijgbaar. De explosie aan medische apps maakt het moeilijk om de apps die je nodig hebt te vinden.In dit boek ontdek je snel welke typen gezondheidsapps verkrijgbaar zijn, waar je ze kunt vinden, hoe ze werken en hoe betrouwbaar ze zijn. Deze apps helpen met het herkennen en behandelen van kleine en grote kwalen, geven inzicht in groei en ontwikkeling van babys en kinderen, bieden ondersteuning bij psychische problemen en geven reizigersadvies. Er zijn apps die informatie, advies en coaching geven over voeding, medicijnen en beweging. Voorbeelden waarbij gezondheidsapps kunnen helpen: hooikoorts, autisme, diabetes, astma, afvallen, stoppen met roken en drinken, bescherming tegen UV-straling, te hoge bloeddruk, voorkomen van gehoorschade, hart- en vaatziekten, menstruatie, pesten, slaapproblemen en zwangerschap. Gezondheidsapps maken een sterke groei door: er zijn al rond de 60.000 apps verkrijgbaar. De explosie aan medische apps maakt het moeilijk om de apps die je nodig hebt te vinden.In dit boek ontdek je snel welke typen gezondheidsapps verkrijgbaar zijn, waar je ze kunt vinden, hoe ze werken en hoe betrouwbaar ze zijn. Deze apps helpen met het herkennen en behandelen van kleine en grote kwalen, geven inzicht in groei en ontwikkeling van babys en kinderen, bieden ondersteuning bij psychische problemen en geven reizigersadvies. Er zijn apps die informatie, advies en coaching geven over voeding, medicijnen en beweging. Voorbeelden waarbij gezondheidsapps kunnen helpen: hooikoorts, autisme, diabetes, astma, afvallen, stoppen met roken en drinken, bescherming tegen UV-straling, te hoge bloeddruk, voorkomen van gehoorschade, hart- en vaatziekten, menstruatie, pesten, slaapproblemen en zwangerschap.

Keywords

Apps --- Gezondheid --- E-health


Dissertation
Een ergowebsite op de afdeling Egidius in psychiatrisch centrum Lede : interne profilering van de ergotherapeut
Author:
Year: 2016 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
E-health is niet voor iedereen : kritiek op internet als oplossing voor problemen in gezondheidszorg.
Author:
Year: 2013 Publisher: Amsterdam Reed business,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De dokter en digitalisering
Authors: ---
ISBN: 9789036821605 Year: 2019 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De zorgsector verandert en digitaliseert; de zorgverlening moet anders worden georganiseerd om ook in de toekomst betaalbaar te blijven. Er zijn nieuwe behandeltechnieken en -mogelijkheden en de rol van de patiënt wijzigt. Welke vaardigheden vraagt dit van de arts en andere zorgverleners? Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de digitalisering in de zorg voor zorgprofessionals, beleidsmakers en patiënten. Het geeft handvatten om met de veranderde processen om te gaan, maar plaatst deze veranderingen ook in een perspectief. Het boek behandelt verschillende zorgberoepen in digitaal perspectief: de huisarts, ggz-professional, verpleegkundige, fysiotherapeut en het onderwijs. Daarnaast is er aandacht voor de randvoorwaarden van digitalisering, op het gebied van informatie-uitwisseling. Uiteraard kijken de auteurs ook naar de zorg in de nabije toekomst. Thema's als value based health care, big data en artificial intelligence worden besproken, met de nadruk op toepasbaarheid in de klinische praktijk. In het laatste deel reflecteren de auteurs op ethische dilemma's. (https://www.bsl.nl/shop/de-dokter-en-digitalisering-9789036821605.html)


Book
The patient will see you now : the future of medicine is in your hands
Author:
Year: 2015 Publisher: New York Basic Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

64


Dissertation
e-Health in de oncologie : Online communicatie tussen de zorgverlener en de oncologische patiënt en het Digitaal Oncologisch Platform
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling : Deze studie onderzoekt de huidige stand van zaken i.v.m. de implementatie van e-Health bij oncologische patiënten en zorgverleners. De implementatie en het gebruiksgemak van het digitaal oncologisch platform (DOP) en zijn mobiele versie, de app, worden geëvalueerd.Methode : Een literatuurstudie kijkt de impact van e-Health technologie bij patiënten met kanker en bij zorgverlenders na. Een interview met vragenlijst i.v.m. met de gebruiksvriendelijkheid van het DOP-project en zijn app wordt uitgevoerd bij een geselecteerde groep van gebruikers.Resultaten : De gebruikers (patiënten en zorgverleners) staan globaal gezien positief tegenover e-Health. Gezondsheidsinformatie via het internet, toegankelijkheid tot het patiëntendossier en mogelijkheid van online communicatie tussen zorgverlenders en patiënt wordt positief ervaren. e-Health vraagt ook een reorganisatie van het zorgsysteem en juridische en ethische aspecten zoals aansprakelijkheid en privacy dienen te worden uitgeklaard. Financiële tegemoetkoming voor de zorgverlener voor opleiding, ondersteuning en ICT investering is nodig. HEt DOP en zijn mobiele app-versie worden zeer positief onthaald. De laagdrempeligheid om te conserveren met de zorgverlener en het online kunnen rapporteren van gezondheidsklachten bevordert het gevoel van vertrouwen in het behandelteam. Ook het visueel zichtbaar maken van het behandeltraject of zorgpad biedt de patiënt structuur en inzicht in zijn behandeling.Conclusie : e-Health is een proces diat een holistische benadering vraagt en waar samenwerking van alle stakeholders (patiënten, zorgverleners, overheidsinstanties, industrie) noodzakelijk is.


Book
E-health : handboek voor zorg- en hulpverleners
Authors: ---
ISBN: 9789058754905 Year: 2018 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

E-health voor zorg- en hulpverlenersZorgverleners erkennen het belang en de mogelijkheden van online begeleiden en behandelen (e-health, blended care). Toch bestaat er nog aarzeling er daadwerkelijk actief mee aan de slag te gaan omdat concrete handvatten vaak ontbreken. Dit handboek richt zich specifiek op hulp- en zorgverleners die naast reguliere dienstverlening ook online ondersteuning (willen) aanbieden aan cliënten en patiënten. In E-health worden de facetten van online behandelen beschreven met voorbeelden van e-health-toepassingen en ervaringen van zowel cliënten als zorgprofessionals.Apps, wearables, platforms en interventiesHet eerste deel van dit handboek is een introductie in de wereld van e-health en online therapie. Hoe komt het dat we aan de vooravond staan van deze grote doorbraak in de zorg en welke toepassingen zijn er voor de ggz? Hierbij wordt ingegaan op de technische hulpmiddelen die er zijn (apps, wearables, platforms, interventies) en welke (on)mogelijkheden online begeleiden met zich meebrengt. In dit deel staan we ook stil bij de privacy en beveiliging van persoonsgegevens, en ethische vraagstukken en regelgeving omtrent e-health.De kracht van online begeleiden en behandelenHoe maakt een online zorgverlener maximaal gebruik van de verschillende krachtige elementen binnen online begeleiden en behandelen? In het tweede deel gaan Waringa en Ribbers in op het gebruik van de eCP-methode, het vormgeven van de (therapeutische) werkrelatie en de samenwerkingsprocessen waarmee de cliënt of patiënt op afstand begeleid kan worden. Het handboek bevat een stappenplan om zelf online interventies te maken en sluit af met een uitgewerkte blended behandeling voor een dwangstoornis zoals je die met behulp van de eCP-methode vormgeeft.(bron: https://www.boompsychologie.nl/product/100-1298_E-health)


Multi
Ouderen in de geestelijke gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9036807891 9789036807890 9789036807906 Year: 2014 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ouderen vinden bij psychische problemen nog onvoldoende hun weg naar de geestelijke gezondheidszorg. Enerzijds omdat zij zelf niet om dergelijke hulp vragen, anderzijds omdat hulpverleners lang niet allemaal voldoende oog hebben. Dit boek biedt informatie over de laatste ontwikkelingen op dit gebied.


Book
Ver weg en toch dichtbij? : ethische overwegingen bij zorg op afstand.
Author:
ISBN: 9789078823148 Year: 2010 Publisher: Den Haag Centrum voor ethiek en gezondheid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 50 << page
of 5
>>
Sort by