Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Attitudevergelijking van vaders ten aanzien van sperma- en eiceldonatie
Author:
Year: 2007 Publisher: Brussel VUB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Eiceldonatie: wat erna? De begeleiding door de vroedvrouw voor en na het eiceldonatieproces en na de zwagerschap.
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

We leven in een cultuur waarin het hebben van eigen biologische kinderen de norm is en waar een ouder-kind binding gebaseerd is op een genetische band. Eén op de zes koppels krijgen te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Vaak is het zo dat er bij die vrouwen geen eicellen meer zijn door bijvoorbeeld een hormonale of erfelijke afwijking of onvoldoende kwalitatieve eicellen door bijvoorbeeld vervroegde menopauze of hogere leeftijd. De meeste van deze problemen kunnen behandeld worden zodat een zwangerschap mogelijk wordt. Vrouwen die niet met hun eigen cellen zwanger kunnen worden, kunnen met donoreicellen toch zwanger worden. Deze bachelorproef zal zich vooral richten op factoren die een invloed zouden hebben op de keuze om wel of niet over te gaan tot eiceldonatie. Deze bachelorproef is gericht op heteroseksuele koppels. De impact om het al dan niet te onthullen aan het kind of aan derden over de conceptie wordt beschreven. Het doel van dit literatuuronderzoek is inzicht krijgen in hoe koppels het behandelingsproces samen beleven en hoe we als vroedvrouw aan dit proces kunnen bijdragen.


Dissertation
Ontwikkeling lessenpakket donorconceptie : een contextonderzoek bij leerkrachten uit het secundair onderwijs met een leeftijd tot en met 35 jaar
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Antwerpen Thomas More. Opleiding Toegepaste psychologie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gamete donation : current ethics in the European Union.
Author:
Year: 1998 Publisher: S.l. Oxford university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verdwaalde ooievaar : als zwanger worden niet meteen lukt
Author:
ISBN: 9789056178420 Year: 2008 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

08


Book
Zwanger worden : handboek voor kinderwensers en twijfelaars
Author:
ISBN: 9080911319 Year: 2004 Publisher: Amsterdam Thoeris

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Truth and the child 10 years on : information exchange in donor assisted conception.
Authors: --- ---
ISBN: 1861780281 Year: 1998 Publisher: Birmingham BASW,

New ways of making babies : the case of egg donation.
Author:
ISBN: 0253330580 Year: 1996 Volume: *3 Publisher: Bloomington Indiana university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In this book, leading scholars investigate the difficult ethical, legal, and policy issues that surround egg donation and the new reproductive technologies as a whole. Of special interest are feminist inquiries into perceptions of women involved in egg donation; the effects of race, ethnicity, and socio-economic status on the uses of such technologies; and moral and theological questions about whether third-party gamete donation should be used at all. In addition, the book describes procedures at four egg-donation centers in the United States, including private for-profit and university-based non-profit programs, and presents a new set of guidelines from the National Advisory Board on Ethics in Reproduction (NABER), a panel in the private sector with members from the fields of ethics, theology, law, medicine, genetics, and public policy.


Book
Zwanger worden ... ook voor ons? : medische en psychologische adviezen over vruchtbaarheid.
Authors: --- ---
ISBN: 9020944622 Year: 2003 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Duidelijke informatie over (on)vruchtbaarheidHet verlangen naar een kind(eren) is en blijft emotioneel een erg belangrijk gebeuren in het leven van heel wat mensen. Als de kinderwens niet in vervulling gaat, kan dit een teleurstelling zijn, die makkelijk of moeizaam te verwerken valt. Naarmate de maanden zonder succes zich aan elkaar rijgen, zullen langzamerhand de twijfels en de vragen opduiken of er toch niets fout loopt. Heel wat koppels hebben met deze vruchtbaarheidsproblemen te kampen die ze niet zelf kunnen oplossen. Dit boek probeert een antwoord te geven op alle vragen over de oorzaken en mogelijke behandelingen.Een antwoord op alle vragen over oorzaken en mogelijke behandelingen. Medisch gegronde informatie over een toenemend probleem.


Book
Anders en toch gewoon : families na donorconceptie
Author:
ISBN: 9789401432887 Year: 2016 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat houdt ouderschap na donorconceptie in? Hoe vertel je een kind dat je niet de genetische ouder bent? Welke plaats heeft de donor in het gezin? Zowel voor heteroseksuele paren met vruchtbaarheidsproblemen als lesbische paren of alleenstaanden kan donorconceptie een manier zijn om een kinderwens te vervullen. Je gezin vormen met de hulp van een eicel-, sperma- of embryodonor gaat echter vaak gepaard met veel vragen en twijfels. Dit boek gaat in op de meest gestelde vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na donorconceptie. Het heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt, van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen. Daarbij laat het ook de families zelf aan het woord. Tegelijkertijd biedt Anders en toch gewoon nuttige informatie voor familie, vrienden en professionele hulpverleners. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en getuigenissen van (wens)ouders en donorkinderen biedt dit boek zo een overzichtelijk beeld van belangrijke psychosociale aspecten van donorconceptie.

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by