Narrow your search

Library

EhB (3288)

LUCA School of Arts (756)

VIVES (208)

UCLL (147)

Thomas More Mechelen (135)

AP (71)

KU Leuven (64)

UAntwerpen (64)

UGent (62)

Hogeschool Gent (54)

More...

Resource type

book (3424)

dissertation (1038)

digital (8)

video (5)

audio (2)


Language

Dutch (3949)

Undetermined (449)

English (60)

French (7)

German (4)

More...

Year
From To Submit

2021 (9)

2020 (115)

2019 (129)

2018 (15)

2017 (306)

More...
Listing 1 - 10 of 4474 << page
of 448
>>
Sort by

Book
Hoe verzorg ik de afwerking van mijn licentiaatsverhandeling, werk van einde studies, eindverhandeling, proefschrift, eindrapport, monografie, dissertatie, scriptie, thesis ?
Author:
Year: 1996 Publisher: Kortrijk : UNIV-paper International,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Eindwerken.


Book
Ontwikkelingsperspectieven voor een randstedelijk dorp : Lint & Kontich-Kazerne
Author:
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Analyse en ontwerp voor de noord-zuidverbinding in Brussel : ruimte voor gebruik
Authors: ---
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Maaseik : stad aan de Maas
Author:
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ontwikkeling stationsomgeving Lier
Author:
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zuidelijk Dijleland : Open ruimte onder verstedelijkingsdruk
Authors: ---
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Lot : een dorp om nooit meer van weg te gaan
Author:
Year: 2004 Publisher: Vilvoorde HOSP stedenbouw

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De factoren die tienermoeders aanzetten tot het starten van borstvoeding en dit verderzetten.
Authors: ---
Year: 2020 Publisher: Brussel Erasmushogeschool Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Probleemstelling:Onderzoek toont aan dat tienermoeders minder vaak borstvoeding geven in vergelijking met oudere moeders. Met dit onderzoek tracht men na te gaan welke factoren ervoor zorgen dat tienermoeders starten met borstvoeding en wat de factoren zijn die ervoor zorgen dat ze de borstvoeding voortzetten.Vraagstelling: Deze literatuurstudie tracht een antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvraag “Welke factoren zorgen ervoor dat tienermoeders starten met borstvoeding en dit verderzetten?“Onderzoeksmethode: De studie bestaat uit een literatuurstudie en een praktijkdeel. De databanken PubMed en Science Direct werden gebruikt om de literatuurstudie te behandelen. In totaal werden er 22 wetenschappelijke artikels in deze literatuurstudie geanalyseerd. Om een nog vollediger antwoord op de onderzoeksvraag te formuleren, werden semi-gestructeerde interviews afgenomen bij vier ervaringsdeskundigen.Resultaten: Een significante invloed wordt echter teruggevonden in de sociale steun die de tienermoeder ondervindt van haar directe omgeving. Met name moeders van tienermoeders en partners zouden een grote invloed spelen in het al dan niet doorzetten van borstvoeding. Deze bevindingen uit de literatuur worden beaamd door de vier zorgverleners die ondervraagd werden in het praktijkgedeelte.Discussie: Het is bewezen dat tienermoeders minder lang borstvoeding geven dan oudere moeders die borstvoeding geven. Men kan uit de onderzoeken vaststellen dat tienermoeders zich sterk laten leiden door hun omgeving bij de voedingskeuze voor hun kind en dat het verstrekken van informatie belangrijk is om moeders een gefundeerde keuze te laten maken.Besluit: Vanuit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de begeleiding tijdens de zwangerschap en tijdens de postpartumperiode cruciaal zijn om de opstart en slaagkansen van borstvoeding te bevorderen. Ongeacht de vrije keuze om al dan niet te starten met borstvoeding, zou idealistisch een tiener reeds in het onderwijs informatie moeten krijgen omtrent de educatie van borstvoeding.


Book
Het effect van extreme prematuriteit (<28w) op het cognitieve aspect van de neurologische ontwikkeling bij het jonge kind (tot 11j).
Authors: ---
Year: 2020 Publisher: Brussel Erasmushogeschool Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elk jaar worden er wereldwijd 15 miljoen kinderen prematuur geboren, die hier mogelijks ontwikkelingsproblemen op latere leeftijd aan over kunnen houden. Deze ontwikkelingsproblemen zijn echter niet specifiek, ook niet bij extreme prematuren; hierdoor tracht men in deze studie hierop dieper op in te gaan. Deze literatuurstudie heeft als doel een opsomming te maken van de problemen op vlak van de neurologische ontwikkeling waaronder het cognitief aspect bij premature kinderen. Exclusief kinderen geboren: extreem prematuur (<28w). Er werd geopteerd om onderzoeksresultaten te includeren tot de leeftijd van 11 jaar.


Book
Lichaamsbeeld, zwangerschap en postpartum : “De mate waarin het lichaamsbeeld verandert tijdens de perinatale periode, en de factoren die hier een rol in spelen.”
Authors: --- ---
Year: 2020 Publisher: Brussel Erasmushogeschool Brussel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met dit literatuuronderzoek werd nagegaan in welke mate het lichaamsbeeld verandert tijdens de zwangerschap en het postpartum en werden de factoren die hierbij een rol spelen in kaart gebracht. Aanvullend werd nagegaan in welke mate het fenomeen ‘bouncing back’ overheerst op Instagram. Uit de resultaten is gebleken dat het lichaamsbeeld van zwangere vrouwen beïnvloed wordt door gewicht, lichamelijke veranderingen, de communicatieve functie van de buik, sociale idealen, onmiddellijke omgeving, socio-economische positie en sociaal traject. Tijdens het postpartum hebben het gewicht, socio-culturele druk om terug te bouncen, kleding, onmiddellijke omgeving, pariteit, borstvoeding, opleiding, leeftijd, sport en attitude ten opzichte van lichaamsgrootte een invloed op het lichaamsbeeld. Tot slot lijken vrouwen voornamelijk positieve beelden te posten op sociale media zoals Instagram. Op basis van de resultaten lijkt het aangewezen om vrouwen tijdens de perinatale periode voldoende psychosociale begeleiding te bieden. Ook lijkt het belangrijk om partners bij de consultaties te betrekken.

Listing 1 - 10 of 4474 << page
of 448
>>
Sort by