Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by

Book
Ethiek voor maatschappelijk werkers : een methodische aanpak van morele dilemma's
Author:
Year: 1995 Publisher: Bussum Dick Coutinho,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

170 --- ethiek (gez) --- zingeving (gez)


Book
Binding en betekenis : een filosofie van de zorg.
Author:
Year: 1997 Publisher: Best Damon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Weg met de ethiek? Filosofische beschouwingen over geneeskunde en ethiek
Author:
Year: 1995 Publisher: Amsterdam Thesis Publishers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handleiding moreel beraad : praktische gids voor zorgprofessionals
Authors: ---
ISBN: 9789023254706 Year: 2016 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze tweede editie is volledig vernieuwd. Gebleven is de systematische indeling en de heldere, praktische stijl. Nieuw zijn onder andere:- Oefeningen: voor elke inhoudelijke fase van het beraad;- Tutorials: ondersteuning via www.zorgstudie.nl;- Het kernberaad: de snelste manier om moreel beraad te leren leiden;- De stappenplan-generator: zelf gespreksmethodieken op maat maken;- Opzet basistraining voor deelnemers;- Opzet basistraining voor gespreksleiders.Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?Dit kan via www.yindo.nl.Dit boek is onmisbaar voor wie een moreel beraad wil leren leiden of er aan wil deelnemen, voor zorgprofessionals die meer aandacht willen geven aan ethiek op de werkvloer en voor aankomende professionals die met ethische vraagstukken moeten leren omgaan.Je leert met dit boek onder andere:- Wat een moreel beraad is, waartoe je een beraad in kunt zetten en welke competenties je nodig hebt om een gesprek te leiden;- Uit welke elementen een moreel beraad bestaat, hoe je gespreksmethodieken kunt inzetten en voor welke valkuilen je op moet passen;- Hoe deelnemers vooraf kunnen worden geïnstrueerd, om zo de kwaliteit van casuïstiek en het gesprek zelf te verhogen;- Hoe je een training van gespreksleiders vorm kunt geven.De basistechnieken van moreel beraad komen in het eerste deel aan de orde; daarna volgt verdieping en verbreding voor gevorderde gespreksleiders.


Book
Hersendood en dan? Euthanasie.
Year: 1998 Publisher: Gent BVNV (Belgische Vereniging voor Neuro-Verpleegkundigen),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Een arts van de wereld - Etnische diversiteit in de medische praktijk
Authors: --- ---
Year: 2005 Publisher: Utrecht Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verantwoord medisch handelen : proeve van een christelijke medische ethiek
Authors: ---
ISBN: 9060649338 Year: 1997 Publisher: Amsterdam Buijten & Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Medische ontwikkelingen en ethische discussies halen voortdurend de media. Niet zelden lijkt dan de ethiek bij de wetenschappelijke technische ontwikkelingen achter te lopen. Tevens lijkt de medische ethiek gekenmerkt te worden door een spanning tussen medische macht die patiënten dreigt te overheersen en de mondige patiënten die niet alleen die macht willen weerstaan maar haar ook trachten aan te wenden tot hun welzijn. Medisch ethische discussies gaan dan ook vaker over procedures voor het nemen van ethische beslissingen dan over de vraag wat het goede medische handelen is.


Book
Vragen over erfelijkheid : bestaat er een gen voor intelligentie? Wat is een genenpaspoort? Wat gebeurt er met gegevens over erfelijkheid?
Authors: --- --- ---
Year: 1997 Publisher: Utrecht Kosmos-Z&K,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medische zorghandelingen in de laatste levensfase.
Author:
Year: 2011 Publisher: Deurne Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Bouwstenen voor het ethisch bewustzijn : een psychologische visie op de morele ontwikkeling
Author:
ISBN: 9789024418275 Year: 2009 Publisher: Barneveld Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 71 << page
of 8
>>
Sort by