Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Zorgethiek: een visie én een weg naar een meer waardegestuurde zorg
Authors: --- ---
Year: 2003 Publisher: Brussel VIW

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Psychiaters zijn niet gek : 15 originele essays over een prachtig vak
Authors: --- ---
ISBN: 9789036820431 9789036820448 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn, Stafleu en Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Psychiatry --- psychiatrie --- ethiek --- humor --- ethiek (zorg)


Book
In gesprek over goede zorg : overlegmethoden voor ethiek in de praktijk
Authors: ---
ISBN: 9053529438 Year: 2003 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

46


Book
In gesprek over goede zorg : overlegmethoden voor ethiek in de praktijk.
Author:
ISBN: 9789053529430 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Spanningsvol verbinden in een ziekenhuis : menslievende zorg stimuleren door normatieve professionalisering
Author:
ISBN: 9789463011778 9463011773 Year: 2018 Publisher: Delft Eburon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De kloof tussen management en verpleging komt menslievende zorg niet ten goede. Deze polariteit creëert bovendien een patstelling: geen van beide partijen hoeft in beweging te komen. Als geestelijk verzorger stelt auteur Chantal Sluijsmans in deze studie het gebrek aan verbinding tussen verpleegkundigen en management in een ziekenhuis aan de orde. Ze laat zien hoe in een dialogisch leerproces met verpleegkundigen en managers gewerkt kan worden aan spanningsvolle verbinding.


Book
Levensbeschouwing in de hulpverlening : een actief pluralistische houding
Author:
Year: 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Levensbeschouwing en hulpverlening : studiedag levensbeschouwing in de hulpverlening
Authors: ---
Year: 2012

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Multi
Wat is er met de dokter gebeurd? : Ervaringen en bespiegelingen vanuit de medische arena
Authors: --- ---
ISBN: 9789036821520 9789036821537 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn Stafeu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek laat zien hoe het beroep van arts razendsnel is veranderd en tegen welke obstakels de moderne dokter aanloopt. De ‘dokter’s journey’ in de afgelopen generatie lijkt een achtbaan met als voorlopig eindpunt de huidige medische arena. Daar vindt strijd plaats en niet alleen tegen de ziekte. Bij patiënten binden verwachtingen, idealen, hoop en geloof in technologische mogelijkheden de strijd aan met acceptatie en verdriet. Ziekte en beperkingen horen steeds minder thuis in een maakbare wereld vol vooruitstrevende hoogstandjes. Bij dokters strijdt liefde voor het vak met de dagelijkse invulling in het werk, met als gevolg een stijging van uitval door burn out. Economie en geneeskunde hebben een beknellend pact gesloten: zorg is ook ‘productie’, waarin zorgvuldigheid dreigt te worden vervangen door protocollen en beslisbomen die de maat aangeven en de toon bepalen.Maar waar draait het nu werkelijk om? Gaat het over de patiënt, over de ziekte, of staat het in stand houden van het systeem centraal? Wat is er gebeurd, wat vinden we ervan en is dit wat we willen?In Wat is er met de dokter gebeurd? geven ruim dertig auteurs vanuit verschillende invalshoeken hun ervaringen met en bespiegelingen op de zorg. Het is een uitnodiging met elkaar in gesprek te gaan over deze wezenlijke vragen.


Digital
De dokter en de dood : optimale zorg in de laatste levensfase
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789036820592 9789036820608 Year: 2018 Publisher: Houten Bohn, Stafleu en Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgvermijding en zorgverlamming: een onderzoek naar competentieontwikkeling in de openbare geestelijke gezondheid
Author:
ISBN: 9789066658646 Year: 2007 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorg c.q. hulp is in handen gekomen van professionals. De natuurlijke betrokkenheid van familieleden en geliefden staat in schril contrast tot de gedifferentieerde, verkavelde, en soms ontzielde hulp, die in de wereld van zorg, welzijn, wonen en veiligheid, gegeven wordt. In dit boek wordt zorgvermijding verklaard als een ultieme poging om controle te krijgen op een bestaan dat ervaren wordt als doelloos en onvoorspelbaar. Waar OGGz-cliënten behoefte hebben aan snelle, praktische en integrale hulp van betrokken hulpverleners, treffen zij meer dan eens personen aan die weinig handelingsruimte hebben, die vastzitten aan regels, procedures en wachtlijsten, die bovendien moeite hebben om mensen te helpen die maar ten dele problemen hebben op het terrein van de instelling waar zij werken. Sommige professionals lukt het niettemin om contact te maken, om zorgvermijding en zorgverlamming terug te dringen. Deze personen lijken te beschikken over een empathisch vermogen en over dieperliggende persoonlijke eigenschappen die in dit boek nader onderzocht zijn. Zij weten ruimte te creëren waarin sociaal kwetsbare mensen hun perspectieven kunnen articuleren. Deze competenties ontstaan niet vanzelf, onder condities die we in dit boek hebben aangeduid als een normatieve praktijk kunnen ze tot ontwikkeling komen. Inhoudsopgave : 1. Inleiding 2. Productie van zorgvermijding en zorgverlamming 3. Reductie van zorgvermijding en zorgverlamming: condities 4. Competenties over de rol van stilzwijgende kennis en de tweede natuur 5. Reductie van zorgvermijding en zorgverlamming: competenties 6. Naar een leertraject voor de oggz 7. Conclusies en aanbevelingen

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by