Listing 1 - 10 of 33 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Vruchtbaarheidsproblematiek
Year: 1983

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

613 --- fertiliteit (gez) --- Chapters


Book
Overwegingen bij menselijke onvruchtbaarheid
Authors: ---
Year: 1987

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De mens heeft in een zeer korte tijdspanne (2 à 3 generaties) belangrijke nieuwe mogelijkheden verworven om beslissend en richtinggevend op te treden op het gebied van het menselijk leven zelf. Het verwerven van deze mogelijkheden geeft sommigen een euforisch gevoel van macht en is voor anderen angstwekkend.Dit boek handelt over deze ethische vragen omtrent lijf en leven. Het gaat om beschikken: de mogelijkheden hebben om onder eigen verantwoordelijkheid beslissend een keuze te maken tussen geldige alternatieven, en dit op terreinen waar dit vroeger niet kon. Het thema is toegespitst op lijf en leden als de terreinen waar nieuwe mogelijkheden en verantwoordelijkheid het meest de concrete individuele mens raken en waarop de zeer snelle evolutie van de medische wetenschappen veel en concreet materiaal bieden voor discussie. Leven staat hier voor alle essentiële beslissingen omtrent begin en einde, kwaliteit en vorm van het menselijk leven, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond vruchtbaarheid, contraceptie, abortus, genetisch onderzoek, kunstmatige inseminatie, euthanasie, zelfdoding en transplantatie. Lijf staat voor het beleefde lichaam als psychisch fysisch geheel in relatie met de levensomstandigheden en de eigen geschiedenis, wat o.m. tot uiting komt in vragen rond beleven van seksualiteit, donorschap, gebruik van medicamenten en genotmiddelen, wijzigingen aan het lichaam om esthetische of ideologische redenen, sterilisatie en deelneming aan trainingen en therapieën.

Keywords

170 --- fertiliteit (gez) --- Chapters


Book
Onvruchtbaarheid genezen
Author:
Year: 1987 Publisher: Lochem De-Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.7 --- fertiliteit (gez)


Book
Fertiliteit-informatorium : (on)vruchtbaarheid in de medische praktijk.
Authors: ---
ISBN: 9065021035 Year: 1980 Publisher: Alphen aan den Rijn : Samsom Stafleu,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nadat in de zestiger jaren van deze eeuw de noodzaak om seksualiteit en procreatie van elkaar los te koppelen in steeds bredere kringen werd erkend, zijn ook de mogelijkheden daartoe enorm toegenomen. Een welhaast onoverzichtelijke hoeveelheid literatuur is het begeleidende verschijnsel daarvan. Niet alleen de aard van de toegepaste methodes, hun werkzaamheid, hun betrouwbaarheid, hun eventuele gevaren en bijwerkingen, maar ook hun acceptabiliteit en geoorloofdheid was daarbij inzet van soms felle discussies. Het is begrijpelijk dat niet alleen medici betrokken werden bij alles wat te maken heeft met zo fundamentele en wezenlijke grondslagen van het menselijk bestaan, maar ook beoefenaars van talrijke andere wetenschappelijke disciplines. Uiteindelijk gaat het immers om problemen, waarbij ieder mens zich betrokken voelt en een eigen oordeel moet vormen, mede op grond van eigen wereldbeschouwing.


Book
Fertiliteitsbeïnvloeding.
Authors: --- --- ---
Year: 2003

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De afgelopen 30 jaar hebben op gebied van fertiliteitbeïnvloeding een stormachtige ontwikkeling te zien gegeven. Deze vooruitgang maakt deel uit van de algehele naoorlogse opleving in de medische wetenschap en in het medisch kunnen. De beïnvloeding van de fertiliteit heeft echte"r altijd in een uitzonderlijke maatschappelijke, morele en religieuze context gestaan. Deze externe belangen hadden en hebben een bijzondere invloed op de ontwikkelingen rond dit deel van de medische wetenschap en de gezondheidszorg. Niet alleen manifesteren zulke invloeden zich harmonieus. Door de eeuwen heen, doch zeker ook in recenter perioden, waren er zowel krachtig remmende als sterk stimulerende impulsen merkbaar. Met name ten aanzien van de medicamenteuze geboortebeperking is in de westerse wereld divergentie ontstaan tussen maatschappelijke en religieuze impulsen. Waar een zelfde medische behandeling vanuit substantiële delen van de samenleving tegelijkertijd zowel grote appreciatie als inte

Keywords

603.1 --- fertiliteit (gez) --- Deeltitel


Book
Infertility.
Author:
Year: 1996

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- fertiliteit (gez) --- Deeltitel


Book
Reproductive care.
Authors: ---
Year: 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

613.2 --- fertiliteit (gez) --- Deeltitel


Book
Steriliteit en subfertiliteit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.5 --- fertiliteit (gez) --- Chapters


Book
Nieuwe voortplantingstechnologieën: spel zonder grenzen
Authors: ---
Year: 1994

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Partnerrelatie en seksualiteit bij onvruchtbare paren; partnerkeuze en beroepskeuze bij onvruchtbare echtparen.
Author:
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

605.7 --- fertiliteit (gez) --- Deeltitel

Listing 1 - 10 of 33 << page
of 4
>>
Sort by