Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Geïllustreerde flora van Nederland
Authors: --- --- --- ---
Year: 1983 Publisher: Amsterdam Versluys,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

580 --- Tuinaanleg (lt) --- flora (lt)


Book
Geïllustreerde flora van Nederland
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1995 Publisher: Antwerpen Den-Gulden-Engel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

580 --- flora (lt) --- Tuinaanleg (lt)


Book
Giftige plantengids
Author:
Year: 1988 Publisher: Baarn ThiemeMeulenhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

578 --- flora (lt) --- Tuinbouw (lt)


Book
L' éventail des arbres : petit guide visuel de reconnaissance des principaux arbres de Belgique
Author:
ISBN: 2960025148 Year: 2005 Publisher: Louvain-la-Neuve Forêt wallonne

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

588.1 --- bomen (lt) --- flora (lt)


Dissertation
Invloed van nereis diversicolor op Scirpus maritimus op Groot Buitenschoor en Schor van Rilland.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Soorten die zich het beste hebben kunnen aanpassen aan extreme omstandigheden zoals saliniteit of periodieke overstromingen, en zich op bepaalde plaatsen kunnen vestigen waar het voor andere soorten onmogelijk is, noemen we pioniersoorten. Een typerende pionier die voorkomt op de slikke in brakke intergetijdengebieden is de Scirpus maritimus of zeebies. Deze plant breidt zich echter maar uit tot op een bepaald niveau op de slikke. De vraag is nu: welke invloeden liggen aan de basis van het niet verder uitbreiden van de vegetatie? Deze vraag is ook een belangrijke vraag voor Alexandra Silinski, doctoraatstudente aan de Universiteit Antwerpen, die de landwaartse erosie en zeewaartse uitbreiding in brakke getijdengebieden bestudeert. Een mogelijke invloed kan de Nereis diversicolor zijn, die buiten algen en microbenthos, ook de wortels van de Scirpus maritimus op zijn menu heeft staan. Via dit project werd er onderzocht of de Nereis diversicolor wel degelijk een invloed uitoefent op de vestiging van Scirpus maritimus.


Book
ANWB Bomengids van Europa, meer dan 600 soorten bomen en struiken
Authors: ---
ISBN: 9789021569048 Year: 2018 Publisher: Utrecht/Antwerpen Kosmos Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bomen en struiken bepalen het beeld van ons landschap. We zien ze in bossen, tuinen en parken, als laanbomen en in de stad. Deze gids beschrijft de meest voorkomende soorten bomen en heesters, en toont van elk de bladeren, de bloei en eventuele vruchten, waardoor je een soort gemakkelijk zult herkennen.


Book
Planten van hier : praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Author:
ISBN: 9789050116695 Year: 2018 Publisher: Zeist KNNV uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het Nederlandse landschap heeft zich in de loop van duizenden jaren gevormd door een nauw samenspel van diverse natuurlijke factoren. De huidige inheemse flora is daar een afspiegeling van. Van kruidenrijke akkers en hooilanden tot uiterwaarden en van de duinen tot de Limburgse lössgronden: je vindt er ruim 1400 inheemse plantensoorten die samen het Nederlandse landschap zijn charme én zijn ecologische waarde geven. Die ecologische rijkdom is de laatste decennia steeds meer onder druk komen te staan en is sterk achteruit gegaan. Intensieve landbouw, verstedelijking en infrastructuur drukken een steeds groter stempel op het landschap en daarmee ook op onze flora en fauna. Soorten verdwijnen in rap tempo. Tegelijkertijd zien we dat waar de natuur wordt beschermd en hersteld, soorten ook weer relatief snel kunnen terugkeren. Dit boek toont overtuigend de voordelen van een gevarieerd en natuurrijk landschap: voor onszelf, voor de diversiteit en zelfs voor onze economie. Het beschrijft de praktijk van het aanleggen en beheren van kruidenrijke vegetaties en bijzondere initiatieven om de inheemse flora voor de toekomst te bewaren, zoals kruidenrijke bermen en dijken, bloementuinen, fleurige binnensteden en bedrijfsterreinen. Er worden 50 soorten wilde planten beschreven in hun relatie tot hun omgeving en in het bijzonder met insecten.


Book
Chemisch ecologische flora van Nederland en België.
Authors: --- ---
Year: 1996 Publisher: Utrecht KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9050111793 9050111807 9050111815 9050111823 9050111831 905011184X 9789050111294 9789050111843 9789050111799 9789050111805 9789050111812 9789050111829 9789050111836 Year: 2004 Publisher: Haarlem KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het woord flora heeft twee betekenissen. De flora van een bepaald gebied is de inventaris aan planten die in dat gebied voorkomen. Een boek dat al die planten beschrijft, wordt met hetzelfde woord aangeduid. Voor veel mensen betekent het woord flora het laatste, een plantkundig boekwerk dat zij ogenblikkelijk in verband brengen met onaangename uren van moeizaam determineren tijdens 'droge' biologielessen in een wellicht grijs verleden. De gangbare flora's voeren de gebruiker binnen in de systematiek van het plantenrijk. Aan de hand van duidelijke, of minder duidelijke, kenmerken kan deze de gevonden plant onderbrengen in een bepaalde familie. Met wat oefening lukt het vervolgens wel de plant van haar (juiste) naam te voorzien. Een aantal meestal modernere flora's geeft bovendien informatie over de omstandigheden waaronder bepaalde plantensoorten voorkomen.


Book
Wilde planten van de Benelux : een veldgids
Authors: --- ---
ISBN: 9789082451139 Year: 2016 Publisher: Meise Agentschap Plantentuin Meise

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inventaris van de wilde planten in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by