Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Geïllustreerde flora van Nederland
Authors: --- --- --- ---
Year: 1983 Publisher: Amsterdam Versluys,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

580 --- Tuinaanleg (lt) --- flora (lt)


Book
Bomenwaaier : gids voor de herkenning van de belangrijkste boomsoorten van belgië.
Author:
ISBN: 2960025148 Year: 2005 Publisher: s.l. Inverde.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

588.1 --- bomen (lt) --- flora (lt)


Book
ANWB Bomengids : meer dan 600 soorten bomen en struiken
Authors: --- ---
ISBN: 9789021569048 Year: 2018 Publisher: Utrecht Kosmos

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bomen en struiken bepalen het beeld van ons landschap. We zien ze in bossen, tuinen en parken, als laanbomen en in de stad. Deze gids beschrijft de meest voorkomende soorten bomen en heesters, en toont van elk de bladeren, de bloei en eventuele vruchten, waardoor je een soort gemakkelijk zult herkennen.


Book
Planten van hier. : Praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora
Author:
ISBN: 9789050116695 Year: 2018 Publisher: Zeist KNNV Uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Informatie in woord en beeld over vijftig soorten inheemse planten, de gebruiksmogelijkheden in openbaar groen en tuinen, en de noodzaak van biodiversiteit voor een veerkrachtig ecosysteem.


Periodical
Gorteria. : tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora
Author:
ISSN: 00172294 Publisher: Leiden Rijksherbarium,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nederlandse oecologische flora : wilde planten en hun relaties.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9050111793 9050111807 9050111815 9050111823 9050111831 905011184X 9789050111294 9789050111843 9789050111799 9789050111805 9789050111812 9789050111829 9789050111836 Year: 2003 Publisher: [plaats van uitgave onbekend] KNVV/IVN

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het woord flora heeft twee betekenissen. De flora van een bepaald gebied is de inventaris aan planten die in dat gebied voorkomen. Een boek dat al die planten beschrijft, wordt met hetzelfde woord aangeduid. Voor veel mensen betekent het woord flora het laatste, een plantkundig boekwerk dat zij ogenblikkelijk in verband brengen met onaangename uren van moeizaam determineren tijdens 'droge' biologielessen in een wellicht grijs verleden. De gangbare flora's voeren de gebruiker binnen in de systematiek van het plantenrijk. Aan de hand van duidelijke, of minder duidelijke, kenmerken kan deze de gevonden plant onderbrengen in een bepaalde familie. Met wat oefening lukt het vervolgens wel de plant van haar (juiste) naam te voorzien. Een aantal meestal modernere flora's geeft bovendien informatie over de omstandigheden waaronder bepaalde plantensoorten voorkomen.


Book
Wilde planten van de Benelux, een veldgids
Authors: --- ---
ISBN: 9789082451139 Year: 2016 Publisher: Meise Agentschap Plantentuin Meise

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inventaris van de wilde planten in België, Nederland en Groothertogdom Luxemburg


Book
Veldgids rompgemeenschappen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789050115162 Year: 2015 Publisher: Zeist Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het nieuwe standaardwerk over de flora van Nederland voor ecologen, beheerders en plantenliefhebbers. Plantengemeenschappen zijn groepen van samen voorkomende plantensoorten typerend voor de grote verscheidenheid aan biotopen, zoals moeras, grasland, akker en bos. Plantengemeenschappen zeggen veel over waterhuishouding, bodem, klimaat en landgebruik.Door intensivering zijn goed ontwikkelde plantengemeenschappen echter vrij zeldzaam geworden en verarmd. Dit zijn zogenaamde afgeleide gemeenschappen: de romp- en derivaatgemeenschappen. Ook daarvan is classificatie en identificatie van groot belang.Deze gids geeft een compleet overzicht: inleiding over romp- en derivaatgemeenschappen beschrijft 260 Nederlandse romp- en derivaatgemeenschappen, ingedeeld naar biotoop (open water en moerassen; graslanden en heiden; kust en binnenlandse pioniermilieus; ruigten, bossen en struwelen) helder overzicht van de overkoepelende vegetatieklassen per gemeenschap een beschrijving van ecologie en voorkomen in Nederland, plus een tabel met soortensamenstelling met talloze fraaie kleurenfoto’s


Book
Plantengemeenschappen van Nederland : Veldgids.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789050113090 Year: 2010 Publisher: Zeist KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging),


Book
Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten).
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9072619234 9789072619235 Year: 1998 Publisher: Meise Nationale plantentuin van België

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De flora van België is een wetenschappelijke, naar volledigheid strevende flora die een compleet beeld wenst te geven van de flora van een bepaald gebied. Van editie tot editie wordt de tekst bijgewerkt, worden de recentste floristische gegevens verwerkt, wordt rekening gehouden met de nieuwste nomenclatorische bevindingen.In vergelijking met de vorige uitgave werd een aantal Nederlandstalige namen gewijzigd of nieuw geïntroduceerd.

Keywords

581.9 <493> <435.9> --- #KVHA:Plantkunde. Woordenboeken. Nederlands --- 581.9 <493> <435.9> Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--België--Groothertogdom Luxemburg --- Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--België--Groothertogdom Luxemburg --- 581.9 <493> <435.9> <44> --- 581.9 <435.9> --- 581.9 <44-17> --- 582 --- Plantkunde --- 585.1 --- flora (lt) --- flora : belgië (ler) --- 585 --- Flora . België --- Flora . Luxemburg --- Flora . Noord-Frankrijk --- flora: België --- plantkunde: België --- 581.9 <435.9> Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--Groothertogdom Luxemburg --- Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--Groothertogdom Luxemburg --- 581.9 <493> <435.9> <44> Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--België--Groothertogdom Luxemburg--Frankrijk --- Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--België--Groothertogdom Luxemburg--Frankrijk --- Geographic botany. Plant geography (phytogeography). Floras. Geographic distribution of plants--Noord-Frankrijk --- Flore. Botanic determination guides --- Phanerogams --- Pteridophytes --- France: North --- Belgium --- Luxembourg --- Biologie. --- Flora. --- Plantkunde. --- België ; flora --- Luxemburg (groothertogdom) ; flora --- Nord (Frans departement) ; flora --- Botany --- Luxembourg (Grand Duchy) --- France [Northern ] --- Europe --- Pteridophyta

Listing 1 - 10 of 10
Sort by