Listing 1 - 10 of 521 << page
of 53
>>
Sort by

Book
Funderingsoplossingen
Publisher: Saintes Franki Foundations

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

funderingen


Book
Tables pour le calcul des fondations.
Author:
Year: 1972 Publisher: Paris Dunod,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Heli Pile: funderingsversteviging door micro-schroefpalen.
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: S.l. KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Funderingen --- Theses


Dissertation
Prefabfunderingen bij houtskeletbouw.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Houtskeletbouw leent zich bijzonder goed voor industrialisatie van het bouwproces en de bouwtechnieken. Supplementair biedt deze bouwwijze nog extra voordelen, zoals de lichtheid van de constructie en het snelle bouwtempo. De troeven die inherent zijn aan deze bouwwijze worden vandaag echter nog te weinig benut, zeker wat de funderingen betreft. Meestal worden immers in situ gegoten funderingen toegepast. Nochtans kan heel wat tijd –en dus ook geld- bespaard worden door het toepassen van geprefabriceerde funderingen bij houtskeletbouw. De opzet van deze masterproef is dan ook het gebruik van de bestaande geprefabriceerde funderingen en de haalbaarheid van praktische toepassingen grondig te bestuderen, te analyseren en de nodige aanbevelingen te formuleren om de implementatie ervan te bespoedigen. Deze studie wordt gebaseerd op eerder uitgevoerde onderzoeken naar nieuwe technieken voor geprefabriceerde funderingen. De inbreng en adviezen van mensen uit de bedrijfswereld zijn hierbij cruciaal en uitermate waardevol, daarom worden zij uitvoerig gecontacteerd teneinde het praktische aspect van de bouwmethode te begrijpen en te kunnen toelichten. Van de verschillende bestudeerde funderingssystemen blijken de Smartfoot funderingsbalken van de firma Ijsselmeerbeton het meest geschikt voor het uitwerken van een case studie. Hierbij wordt geopteerd voor een passiefwoning van Sibomat om model te staan voor de berekening van een lastendaling en, aan de hand van het softwarepakket Diamonds, de eigenschappen van de IJB Smartfoot te bestuderen. Gedurende deze case studie wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende grondprofielen. Uit de complete studie wordt geconcludeerd dat de IJB Smartfoot een uitstekende funderingsmethode is die bij alleenstaande woningen aangewend kan worden. De facto dient wel opgemerkt te worden dat geprefabriceerde funderingen, in casu de IJB Smartfoot, pas economisch rendabel worden bij seriematig gebruik.

Keywords

Prefab --- Funderingen --- Houtskeletbouw --- Theses


Book
Principes tot bepaling van het draagvermogen van funderingen door middel van het statische diepsondeerapparaat
Year: 1966 Publisher: Brussel W.T.C.B.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

692.1 --- Funderingen --- Documentatiemap


Book
Onderzoek naar de bevestiging van stalen voetplaten aan funderingen van beton.
Authors: --- ---
Year: 1989 Publisher: Nederland TUDelft,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Beton --- Funderingen --- Plaat


Book
Grondmechanica : en haar toepassingen bij grond- en kunstwerken.
Author:
Year: 1948 Publisher: Nederland Argus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
HELI-PILE Funderingsversteviging door micro-schroefpalen.
Authors: --- ---
Year: 2008 Publisher: S.l. KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Literatuurstudie over de verschillende funderingswijzen van offshore windturbines & controleberekening van 2 funderingstypes.
Authors: --- ---
Year: 2006 Publisher: Gent KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Funderingen --- Windturbines --- Theses


Dissertation
Record to be deleted
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: S.l. KaHo Sint-Lieven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Funderingen --- Windturbines --- Theses

Listing 1 - 10 of 521 << page
of 53
>>
Sort by