Listing 1 - 10 of 162 << page
of 17
>>
Sort by

Book
Behavior modification : applications in school and home
Author:
Year: 1971 Publisher: Lawrence H & H,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behavior modification : basic principles
Author:
Year: 1971 Publisher: Lawrence H & H,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behavior modification : the measurement of behavior
Author:
Year: 1971 Publisher: Lawrence H & H,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Triggers : hoe je je gedrag voorgoed verandert en wordt wie je wilt zijn
Authors: --- ---
ISBN: 9789462960176 Year: 2015 Publisher: Place of publication unknown Van Duuren Management

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
ACT : experiëntiële weg naar gedragsverandering.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9026517580 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Harcourt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Onderzoek naar gedragsveranderingen van ontbijtgewoontes bij gezinnen door ontbijtacties van de Gezinsbond.
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het ontbijt vormt één van de belangrijkste onderdelen van ons dagelijks voedingspatroon. Toch wordt het belang van een gezond ontbijt vandaag de dag nog steeds onderschat. Een van de vaakst gehoorde redenen hiervoor is onze drukke samenleving, die gepaard gaat met tijdsgebrek. Voldoende tijd maken voor het ontbijt vraagt dus een inspanning. Deze tijd is echter geen verloren tijd. Dagelijks ontbijten brengt namelijk tal van voordelen met zich mee, die zowel de psychologische als de fysieke prestaties van het lichaam bevorderen.In deze bachelorproef wordt nagegaan of er een gedragsverandering optreedt in de ontbijtgewoontes bij gezinnen die deelnemen aan de ontbijtacties van de Gezinsbond.Het theoretisch deel van deze bachelorproef wordt opgesplitst in twee delen. In het eerste deel wordt er kort ingegaan op de samenstelling van een volwaardig ontbijt en de gevolgen die optreden door het ontbijt over te slaan. De voedingsnormen van een gezond ontbijt worden aan de hand van de actieve voedingsdriehoek toegelicht en ook enkele ontbijtacties die in België worden georganiseerd komen aan bod.Het tweede deel is gericht op het proces van de gedragsverandering. Om tot een gedragsverandering te komen moeten er heel wat processen worden doorlopen. De gedragsmodellen kunnen hiervoor als ondersteuning dienen. Verschillende onderdelen die binnen deze gedragsmodellen aan bod komen zijn: attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, intenties en barrières. Al deze factoren zullen een rol gaan spelen in het stellen van een bepaald gezondheidsgedrag. Het onderzoek wordt beschreven in het praktisch deel van deze bachelorproef. De basis van het onderzoek bestaat uit een enquête. Via deze enquête werd er gevraagd naar de invloed van de ontbijtacties, georganiseerd door de Gezinsbond, op het ontbijtgedrag. In 2006 werd er een vergelijkende studie uitgevoerd en deze onderzoeksresultaten werden vergeleken met het huidige onderzoek. Op deze manier kan de evolutie in het ontbijtgedrag worden nagegaan. Na statistische berekeningen werd de hypothese bevestigd. Uit dit onderzoek is gebleken dat er slechts weinig gedragsveranderingen ontstaan door het meermaals deelnemen aan de ontbijtactie ‘Ontbijt je fit’. Dit is te wijten aan de te korte interactie tussen de deelnemers en de diëtisten en door een gebrek aan opvolging. De deelnemers van de ontbijtactie ‘Ontbijt je fit’ hechten een groter belang aan het gezellig samenzijn, die deze actie met zich meebrengt. De deelnemers geven wel aan dat de grootste aanzet, naar het veranderen van het ontbijtgedrag, te danken is aan gezondheidsproblemen die opduiken in de onmiddellijke omgeving.


Dissertation
Het nagaan van therapietrouw bij een energiebeperkt dieet.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het volgen van een energiebeperkt dieet vraagt heel wat inspanningen. Het is heel belangrijk dat er gedragsveranderingen plaats vinden. Om deze te bekomen worden er heel wat processen doorlopen. Therapietrouw speelt hierbij een belangrijke rol. Attitude, sociale norm en eigen effectiviteit zijn de verschillende onderdelen die deel uitmaken van de gedragsmodellen. De intentie en de barrières zijn nog twee onderdelen die van groot belang zijn. Als de patiënt er niet in slaagt om de dieetprincipes vol te houden is een uiteindelijke gedragsverandering onmogelijk. Doormiddel van een vragenlijst, over een energiebeperkt dieet, sport en beweging, werd in dit onderzoek nagegaan wat de mening is over het volgen van een dieet, het beoefenen van sport en beweging. Alle proefpersonen waren mensen die een energiebeperkt dieet volgden. Ongeveer de helft van de proefpersonen volgden voor de eerste keer een energiebeperkt dieet, de andere helft deden al meerdere pogingen. Er werd nagevraagd wat de mening is over het advies van een diëtiste, of men al dan niet wordt gesteund door de omgeving, of men een dieet nuttig vindt, hoe moeilijk het is om vol te houden, hoe hoog men de eigen slaagkansen inschat, … Algemeen kan worden gezegd dat men een energiebeperkt dieet nuttig vindt en dat voldoende sport en beweging als gezond worden beschouwd. Familie en vrienden staan neutraal tegenover het huidige gedrag maar bieden meestal steun bij het dieet en het bewegen. Het volgen van een energiebeperkt dieet, voldoende sporten en bewegen zijn moeilijk. Sociale aangelegenheden en andere situaties zorgen vaak voor verleiding. De begeleiding door een diëtiste is nuttig en zorgt ervoor dat men gemotiveerd wordt. Het advies dat wordt gegeven is aangepast aan de leefsituatie en moet klaar en duidelijk zijn. Men is op zijn gemak bij de hulpverlener. De attitude zit vaak goed, maar de intentie ontbreekt soms. De eigen slaagkansen worden meestal hoog ingeschat. Therapietrouw wordt in sterke mate bevorderd door een diëtiste. Ook de omgeving biedt steun. Een gedragsverandering vindt echter in weinig gevallen plaats, merkbaar aan het aantal pogingen die vaak al werden ondernomen om gewicht te verliezen.


Dissertation
Van precontemplatie naar actie
Author:
Year: 2001 Publisher: Leuven Katholieke Hogeschool Leuven. Departement Rega,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behavior modification : what it is and how to do it
Authors: ---
ISBN: 9780205992102 0205992102 Year: 2016 Publisher: London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Behavior modification : what it is and how to do it
Authors: --- ---
ISBN: 9780205793174 0205793177 Year: 2010 Publisher: Boston Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 162 << page
of 17
>>
Sort by