Listing 1 - 10 of 55 << page
of 6
>>
Sort by

Dissertation
De wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.
Author:
Year: 2001 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van de W.P.G. is "een verouderde wetgeving actualiseren en de richtlijnen van de Raad van Europa en van het Europees Hof van de rechten van de mens ({89}) in de Belgische Wetgeving op nemen, nl. centraal stellen dat de vrijheidsberoving slechts mogelijk is nadat de toestand van de geesteszieke afdoende bewezen is en de ernst van de toestand een gedwongen opname noodzakelijk maakt." (Documentatie aan de vredegerechten). De maatregelen waarvan sprake is in deze wet, mogen enkel genomen worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan: -{10} de persoon ten aanzien van wie men de beschermingsmaatregel wil nemen moet {10} 'geestesziek' zijn; -{10} men mag de geesteszieke slechts aan een beschermingsmaatregel onderwerpen wanneer {10} geen andere maatregelen of middelen voorhanden zijn om hem de behandeling te geven die {10} medisch geïndiceerd is; -{10} de geesteszieke moet een ernstige bedreiging vormen, hetzij voor zijn eigen gezondheid en {10} veiligheid, hetzij voor andermans leve


Dissertation
Bescherming van de persoon van de geesteszieke (wet 26 juni 1990) en voorlopige bewindvoering (wet 18 juli 1991)
Author:
Year: 2000 Publisher: Geel Katholieke Hogeschool Kempen. Campus HIK,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit eindwerk komen verscheidene topics aan bod, zoals de opname ter observatie, het verder verblijf, verpleging in een gezin, en de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder. Belangrijk te weten is dat het gaat om twee verschillende wetten die volledig onafhankelijk van mekaar functioneren, nl. de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke en de Wet van 18 juli 1991 betreffende de bescherming van de goederen. Maar het valt op dat de gerechtelijke procedures van beide wetten nagenoeg op dezelfde manier verlopen. De zaak wordt bij de vrederechter ingeleid bij verzoekschrift vergezeld van een omstandig geneeskundig verslag. Daarna zal de griffier binnen de 24 uur een beschikking-dagbepaling opstellen waarin de dag en het uur van het verhoor van de zieke worden vastgesteld. Logischerwijze volgt dan het verhoor in de raadkamer (of in de instelling waar de zieke verblijft) waarvan een proces-verbaal wordt opgemaakt. Normaal gezien moet de vredere


Book
The insanity defense
Author:
Year: 1985 Publisher: Beverly Hills London New Delhi Sage

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
So far disordered in mind : insanity in California, 1870-1930
Author:
ISBN: 0520036530 Year: 1978 Publisher: Berkeley Los Angeles London University of California Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychische Erkrankungen in der Bevölkerung : eine Felduntersuchung zur psychiatrischen Morbidität und zur Inanspruchnahme ärztlicher Institutionen in drei kleinstädtisch-ländlichen Gemeinden des Landkreises Traunstein/Oberbayern
Authors: --- --- ---
ISBN: 343293761X Year: 1984 Publisher: Stuttgart Enke

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Audio
Te gek !?
Author:
Year: 2005 Publisher: Diest vzw Sint-Annendael Grauwzusters

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op deze cd vind je de volgende nummers: 1. Give a little love (Zornik) 2. Moeder weer meisje (Jan de Smet/Jan de Wilde) 3. Ze is er niet (Dirk Van Esbroeck) 4. Alle woorden (Eva De Roovere) 5. A Shelter From The Fog (Gert Bettens) 6. Stemmen in mijn hoofd (Johan Verminnen) 7. Meneer de psychiater (Guido Belcanto) 8. But never mind... (Guy Swinnen) 9. Kevin (Essense) 10. Believe No More (Roland Van Campenhout) 11. The Institute of Mental Health, Burning (Patrick Riguelle) 12. Duivelsdans (Lander) 13. Zaterdag, op een middag (Sioen) 14. Blood Makes Noise (Mintzkov Luna) 15. Al wie dit hoort (Kris de Bruyne) Bonus: Er woont een konijn in mijn kop (Marc de Bel) Bonus : Er woont een konijn in mijn kop (De Kriegels) (Bron: covertekst)


Book
Soins psychiatriques hospitaliers et réadaptation : rapport sur un Séminaire itinérant, Varsovie et Bristol, 13-22 septembre 1967
Author:
Year: 1968


Book
Discours prononcé le 1r octobre 1956 à l'ouverture de la session ordinaire du Conseil provincial du Brabant. Les malades mentaux
Author:
Year: 1956 Publisher: Bruxelles Impr. E. Guyot

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Le centre de santé, son origine ... son avenir. Rapport du Congrès national de la Fédération des services médico-sociaux de Caritas catholica à Bruxelles le 22 février 1969
Year: 1970 Publisher: Bruxelles Edition de la Fédération des services médico-sociaux de Caritas catholica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het gezondheidscentrum... van gisteren tot morgen. Verslagboek van het Nationaal Congres van het Verbond der medisch-sociale diensten van Caritas catholica te Brussel op 22 februari 1969
Year: 1970 Publisher: Brussel; U itgave van het Verbond der medisch-sociale diensten van Caritas catholica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 55 << page
of 6
>>
Sort by