Listing 1 - 10 of 10
Sort by

Book
Ontwikkelingen in de rogeriaanse psychotherapie.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Groepspsychotherapie : praktijk en ontwikkeling
Author:
ISBN: 9060017668 Year: 1982 Publisher: Deventer : Van Loghum Slaterus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gespreksbegeleiding en psychotherapie bij bejaarden.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe gaat het nu? : communicatie in de zorg.
Author:
ISBN: 9789058710697 Year: 2008 Publisher: Zaltbommel Thema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gids voor gesprekstherapie.
Author:
ISBN: 9058980154 9789058980151 Year: 2006 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere:- het eerste gesprek;- het ontwikkelen van een goede professionele relatie;- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet , verliefdheid;- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen;- het beëindigen van de therapie.De auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd.Niet alleen psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen met de Gids voor gesprekstherapie hun voordeel doen. Ook maatschappelijk werkenden, psychiaters, psychologen en andere geïnteresseerden zullen in deze uitgave veel zinvolle informatie vinden.


Book
De kracht van oplossingen : handboek oplossingsgericht werken
Authors: ---
ISBN: 9789026522697 Year: 2018 Publisher: Amsterdam Pearson Benelux

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een herziene en sterk uitgebreide uitgave, verbeterd en aangepast aan recente, veranderde inzichten. Oplossingsgericht werken is onderdeel en doel van ieder hulpverlenend en dienstverlenend beroep. Het benadert een breed veld van therapie, dienstverlening, advies, onderwijs, gezondheidszorg, zelfs zielzorg enzovoort. Maar zo nieuw is het ook weer niet; in vele methodieken kom je dezelfde uitgangspunten tegen. Een duidelijk en overzichtelijk handboek. Problemen oplossen is problemen construeren, anders duiden. De onderwerpen zijn onder meer communicatieve vaardigheden, de positie van de cliënt, doelen formuleren, de kracht van de cliënt, feedback formuleren, effect meten, de onwillige cliënt, crisissituaties, beroepsethiek, groepen en organisaties, dat alles met veel casuïstiek. Dit oorspronkelijk Amerikaanse boek is aangepast aan de Nederlandse situatie. Kloeke, mooie uitgave. © NBD Biblion - Frans Peterse


Book
Wie weet is het ook anders: over de techniek van de therapeutische communicatie
Author:
ISBN: 9060015053 Year: 1978 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus


Book
Een steen in je hand. Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie
Author:
ISBN: 9789044123074 Year: 2011 Publisher: 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

, de concepten en de ervaringen van de eerste ontmoetingsgroep voor personen met dementie in België. In de ontmoetingsgroep van Foton praten mensen met dementie over hun ziekte. De ontmoetingsgroep biedt een veilige omgeving waarin alle gevoelens en gedachten over dementie bespreekbaar worden. Elke bijeenkomst begint met een relaxatiemoment. Al pratend en delend vinden de deelnemers steun en troost bij elkaar. Ze lopen niet weg van hun ziekte, maar kijken ze integendeel recht in de ogen. Niet alleen het verlies, ook de hoop, de kracht en de levenslust worden benoemd en krijgen een plaats.


Book
Handboek : het motivationele gesprek
Authors: ---
ISBN: 9053509771 Year: 2000 Publisher: Leuven Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De behandeling van mensen met een verslaving verloopt moeizaam. Een goed gevoerd motivationeel gesprek, in sessies, kan veel effect hebben, ook bij verslaafden die aanvankelijk ontkennen, ontwijken of verbergen. Het eerste deel van dit Handboek beschrijft de achtergronden van het motivationeel gesprek en de verankering ervan in de hulpverlening. Ook de opbouw van het motiveringsmodel en zijn gesprekstechnische aspecten worden toegelicht. Het tweede praktische deel schetst eerst de toepassingsmogelijkheden in vijf eerstelijnssectoren: huisartssetting, maatschappelijk werk, op school, in de bijzondere jeugdzorg, op het werk. Via een zesde sector, de residentiële hulpverlening, wordt de continuïteit aan zorg geïllustreerd. Het boek sluit af met oefeningen die leren omgaan met het model. Naast dit Handboek zijn er Video's, die de vele mogelijkheden in diverse situaties laten zien: werken met volwassenen of jongeren, individuele of groepsbenadering, legale en illegale producten, niet- of overgemotiveerde cliënten, ... Inhoudsopgave : Alcohol en andere drugproblemen: een eerstelijnsprobleem - Achtergronden van het motivationeel interview - Motiveren als proces - Motiverende gesprekstechnieken - In de OCMW-context - In de werksituatie - Binnen de leerlingenbegeleiding - In de bijzondere jeugdzorg - In een residentieel ontwenningsprogramma - Praktijkoefeningen.

Keywords

communicatie in de hulpverlening --- verslaving --- Substance-Related Disorders --- Motivation. --- Behavior Therapy. --- Cognitive Therapy. --- 15 --- 658.300 --- AA / International- internationaal --- 499.4 --- druggebruik --- gesprekstechnieken --- jeugdzorg --- leerlingenbegeleiding --- motivatie --- motiveren --- verandering --- 364.272 --- Alcohol --- Begeleiding --- Drugs --- Gedragsstoornissen --- Motivatie --- 614.7 --- OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) --- alcoholisme --- drugs --- gesprekstherapie (groepsgesprekstherapie) --- huisarts --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- residentiële hulp --- Cognition Therapy --- Cognitive Behavior Therapy --- Cognitive Behavioral Therapy --- Cognitive Psychotherapy --- Therapy, Cognition --- Therapy, Cognitive --- Therapy, Cognitive Behavior --- Behavior Therapy, Cognitive --- Psychotherapy, Cognitive --- Behavior Therapies, Cognitive --- Behavioral Therapies, Cognitive --- Behavioral Therapy, Cognitive --- Cognition Therapies --- Cognitive Behavior Therapies --- Cognitive Behavioral Therapies --- Cognitive Psychotherapies --- Cognitive Therapies --- Psychotherapies, Cognitive --- Therapies, Cognition --- Therapies, Cognitive --- Therapies, Cognitive Behavior --- Therapies, Cognitive Behavioral --- Therapy, Cognitive Behavioral --- Therapy, Behavior --- Therapy, Conditioning --- Behavior Modification --- Conditioning Therapy --- Behavior Modifications --- Behavior Therapies --- Conditioning Therapies --- Modification, Behavior --- Modifications, Behavior --- Therapies, Behavior --- Therapies, Conditioning --- Mind-Body Therapies --- Behavior Control --- Disincentives --- Expectations --- Incentives --- Disincentive --- Expectation --- Incentive --- Motivations --- Drive --- 361.2 --- 613.8 --- therapy. --- Psychologie. --- Industriële psychologie en ergonomie. Arbeidsverrijking. --- Mondelinge communicatie --- Cognitive Therapy --- Gesprekstechnieken --- Motivatie. --- Verslaving --- Gezondheidszorg. --- Hulpverlening. --- Ethics and addiction --- Toxicology --- Communicatietechnieken --- Gesprekstechnieken ; gezondheidszorg --- Verslaving ; hulpverlening --- Motivation --- Behavior Therapy --- therapy --- Psychologie --- Industriële psychologie en ergonomie. Arbeidsverrijking

Listing 1 - 10 of 10
Sort by