Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Groepspsychotherapie : praktijk en ontwikkeling
Authors: --- --- ---
ISBN: 9060017668 Year: 1982 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gids voor gesprekstherapie.
Author:
ISBN: 9058980154 9789058980151 Year: 2006 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere:- het eerste gesprek;- het ontwikkelen van een goede professionele relatie;- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet , verliefdheid;- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen;- het beëindigen van de therapie.De auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd.Niet alleen psychotherapeuten en zij die hiervoor in opleiding zijn, kunnen met de Gids voor gesprekstherapie hun voordeel doen. Ook maatschappelijk werkenden, psychiaters, psychologen en andere geïnteresseerden zullen in deze uitgave veel zinvolle informatie vinden.


Book
De kracht van oplossingen. : Handboek oplossingsgericht werken.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789026522697 Year: 2015 Publisher: Amsterdam Pearson

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De kracht van oplossingen kan met recht het handboek voor oplossingsgericht werken genoemd worden. Deze vertaling van de internationale herziene editie bouwt voort op eerder verschenen uitgaven. Sinds de verschijning van de eerste Engelstalige versie in 1998, die vooral gericht was op de (geestelijke) hulpverlening, heeft het oplossingsgericht werken een enorme vlucht genomen. Het oplossingsgericht werken wordt inmiddels toegepast in een groot aantal verschillende beroepen en in organisaties waarin werken met mensen van groot belang is. De Engelstalige versie is vertaald in het Chinees, Deens, Duits, Fins, Frans, Hongaars, Japans, Koreaans, Noors, Pools en Zweeds.De kracht van oplossingen heeft een toegankelijke opzet. De vaardigheden die nodig zijn om oplossingsgericht te werken, worden toegelicht met praktische en inzichtgevende casuïstiek, waaraan regelmatig verwerkingsvragen worden gekoppeld. Daarnaast bevat het verdiepende theoretische hoofdstukken.Het boek is geschikt voor studies en trainingen op hbo- en academisch niveau en ook als naslagwerk voor werkers in de praktijk. In deze derde herziene druk worden uitgebreide en bruikbare beschrijvingen gegeven van oplossingsgericht werken binnen verschillende werkvelden, zoals geestelijke en somatische gezondheidszorg, onderwijs, justitie, en bij (andere) overheidsinstellingen. De evidence-based protocollen zijn goede hulpmiddelen bij het (verder) ontwikkelen van de vaardigheden.De uitgebreide hoofdstukindeling, het Nederlands en Engelstalig literatuuroverzicht en het register verhogen het gebruikersgemak en maken het een uitermate geschikt handboek


Book
Wie weet is het ook anders : over de techniek van de therapeutische communicatie /.
Authors: ---
ISBN: 9060015053 Year: 1981 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus


Book
Een steen in je hand : dementie bespreekbaar maken.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789044123074 Year: 2008 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het inleidend hoofdstuk belicht het belang van het bespreekbaar maken van dementie, zowel binnen onze intieme relaties als op maatschappelijk niveau. Het start vanuit de negatieve effecten van dementiebevorderende beelden, maar toont ook aan dat praten over dementie een dementievriendelijke samenleving kan helpen creëren. In een tweede hoofdstuk wordt het concept van de ontmoetingsgroep beschreven. Vele algemene vragen over de werkwijze en het verloop worden hier beantwoord. De lezer krijgt in dit hoofdstuk een snelle kijk op het concept en de werkwijze. Om aan ontmoetingsgroep dementie te kunnen deelnemen, dient de diagnose te worden meegedeeld aan de persoon met dementie. Dit blijkt zowel uit onderzoeksbevindingen als uit praktijkervaring niet zo gemakkelijk te zijn. Hoofdstuk 3 over waarheidsmededeling heeft dan ook uitgebreide aandacht voor zorgvuldigheidscriteria. De wijze waarop we de ontmoetingsgroep vorm hebben gegeven, kan best vergeleken worden met een ritueel. Dit wordt kernachtig in hoofdstuk 4. Omdat elke groep begint met eenvoudige lichaamsoefeningen en relaxatie gaat hoofdstuk 5 dieper in op de werkwijze en de theoretische kaders die we hierbij gebruiken. Geen ontmoetingsgroep zonder groepsgesprek uiteraard. De meerwaarde van groepswerk en de methodiek van themagecentreerde interactie komen aan bod in hoofdstuk 6. De geïnteresseerde toekomstige groepsbegeleider vindt hier enkele inspirerende invalshoeken en aandachtspunten. Hoofdstuk 7 is een beschrijvend en beschouwend hoofdstuk. Het laat de lezer proeven van de betekenis van de groep voor deelnemers en begeleiders. In dit hoofdstuk ervaart hij de sfeer en de uniciteit van de groep.


Book
Verslaving en motivationele gesprekstechnieken : handboek: het motivationele gesprek
Authors: ---
ISBN: 9053509771 Year: 2000 Publisher: Leuven/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De behandeling van mensen met een verslaving verloopt moeizaam. Een goed gevoerd motivationeel gesprek, in sessies, kan veel effect hebben, ook bij verslaafden die aanvankelijk ontkennen, ontwijken of verbergen. Het eerste deel van dit Handboek beschrijft de achtergronden van het motivationeel gesprek en de verankering ervan in de hulpverlening. Ook de opbouw van het motiveringsmodel en zijn gesprekstechnische aspecten worden toegelicht. Het tweede praktische deel schetst eerst de toepassingsmogelijkheden in vijf eerstelijnssectoren: huisartssetting, maatschappelijk werk, op school, in de bijzondere jeugdzorg, op het werk. Via een zesde sector, de residentiële hulpverlening, wordt de continuïteit aan zorg geïllustreerd. Het boek sluit af met oefeningen die leren omgaan met het model. Naast dit Handboek zijn er Video's, die de vele mogelijkheden in diverse situaties laten zien: werken met volwassenen of jongeren, individuele of groepsbenadering, legale en illegale producten, niet- of overgemotiveerde cliënten, ... Inhoudsopgave : Alcohol en andere drugproblemen: een eerstelijnsprobleem - Achtergronden van het motivationeel interview - Motiveren als proces - Motiverende gesprekstechnieken - In de OCMW-context - In de werksituatie - Binnen de leerlingenbegeleiding - In de bijzondere jeugdzorg - In een residentieel ontwenningsprogramma - Praktijkoefeningen.

Keywords

communicatie in de hulpverlening --- verslaving --- Substance-Related Disorders --- Motivation. --- Behavior Therapy. --- Cognitive Therapy. --- 15 --- 658.300 --- AA / International- internationaal --- 499.4 --- druggebruik --- gesprekstechnieken --- jeugdzorg --- leerlingenbegeleiding --- motivatie --- motiveren --- verandering --- 364.272 --- Alcohol --- Begeleiding --- Drugs --- Gedragsstoornissen --- Motivatie --- 614.7 --- OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) --- alcoholisme --- drugs --- gesprekstherapie (groepsgesprekstherapie) --- huisarts --- jeugdbescherming (bijzonder jeugdzorg, jeugdbijstand) --- residentiële hulp --- Cognition Therapy --- Cognitive Behavior Therapy --- Cognitive Behavioral Therapy --- Cognitive Psychotherapy --- Therapy, Cognition --- Therapy, Cognitive --- Therapy, Cognitive Behavior --- Behavior Therapy, Cognitive --- Psychotherapy, Cognitive --- Behavior Therapies, Cognitive --- Behavioral Therapies, Cognitive --- Behavioral Therapy, Cognitive --- Cognition Therapies --- Cognitive Behavior Therapies --- Cognitive Behavioral Therapies --- Cognitive Psychotherapies --- Cognitive Therapies --- Psychotherapies, Cognitive --- Therapies, Cognition --- Therapies, Cognitive --- Therapies, Cognitive Behavior --- Therapies, Cognitive Behavioral --- Therapy, Cognitive Behavioral --- Therapy, Behavior --- Therapy, Conditioning --- Behavior Modification --- Conditioning Therapy --- Behavior Modifications --- Behavior Therapies --- Conditioning Therapies --- Modification, Behavior --- Modifications, Behavior --- Therapies, Behavior --- Therapies, Conditioning --- Mind-Body Therapies --- Behavior Control --- Disincentives --- Expectations --- Incentives --- Disincentive --- Expectation --- Incentive --- Motivations --- Drive --- 361.2 --- 613.8 --- therapy. --- Psychologie. --- Industriële psychologie en ergonomie. Arbeidsverrijking. --- Mondelinge communicatie --- Cognitive Therapy --- Gesprekstechnieken --- Motivatie. --- Verslaving --- Gezondheidszorg. --- Hulpverlening. --- Ethics and addiction --- Toxicology --- Communicatietechnieken --- Gesprekstechnieken ; gezondheidszorg --- Verslaving ; hulpverlening --- Motivation --- Behavior Therapy --- therapy --- Psychologie --- Industriële psychologie en ergonomie. Arbeidsverrijking --- Hulpverlening --- Alcoholisme : hulpverlening

Listing 1 - 7 of 7
Sort by