Listing 1 - 10 of 129 << page
of 13
>>
Sort by

Book
Het Vijf-gesprekkenmodel : een handleiding
Author:
Year: 2001 Publisher: Delft Eburon,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Het beleven.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Theorie van Rogers en Gendlin

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Authenticiteit en onvoorwaardelijke positieve gezindheid.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Theorie van de persoonlijkheidsverandering.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Fasering en strategieën in de gesprekstherapie.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Psychotherapeutisch interveniëren binnen de cliëntgerichte benadering.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
De psychopathologie in haar betekenis voor de cliëntgerichte gesprekstherapie.
Author:

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Uitgangspunten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Methods of Levels gesprekstherapie : een transdiagnotische benadering
Authors: --- ---
ISBN: 9789492297082 Year: 2017 Publisher: Amsterdam Hogrefe

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor de meeste psychische problemen zijn er vandaag de dag wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en behandelprotocollen. Dat is op zich natuurlijk heel goed. Maar het heeft helaas ook tot een veelheid aan behandelmethoden en therapieën geleid. Om die reden wordt de laatste tijd steeds vaker de vraag gesteld of dit wel de juiste weg is.Onderzoek wijst uit dat slechts een beperkt aantal factoren verantwoordelijk is voor verschillende psychische klachten. Processen zoals piekeren, het verdringen van emoties, zelfkritiek en vermijding liggen ten grondslag aan uiteenlopende psychische problemen en zorgen voor veel psychisch lijden. De transdiagnostische benadering zoomt in op deze onderliggende processen en gaat ervan uit dat behandelingen veel efficiënter kunnen.De Method of Levels (MOL) is zo?n transdiagnostische therapie. Met MOL kunnen cliënten bewust gemaakt worden van de oorzaak van hun psychisch lijden en worden geholpen om gewoonten los te laten en verandering en herstel te bewerkstelligen.In Method of Levels gesprekstherapie worden de basisprincipes en technieken van MOL beschreven. In 30 heldere en beknopte hoofdstukken wordt zowel de theorie als praktijk van deze transdiagnostische vorm van CGT inzichtelijk gemaakt. De uitgeschreven dialogen geven de lezer prachtige voorbeelden wat er precies gedaan kan worden in therapie en wat dit voor cliënten betekent.

Keywords

Gesprekstherapie


Book
Leerboek gesprekstherapie: de cliëntgerichte benadering
Authors: --- ---
ISBN: 9789035215269 Year: 2003 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 129 << page
of 13
>>
Sort by