Listing 1 - 10 of 203 << page
of 21
>>
Sort by

Book
Vlechtwerk voor gewapend beton.
Year: 2000 Publisher: Brussel : WTCB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gewapend beton.


Book
Gewapend beton.
Author:
Year: 1968 Publisher: Gent : Laboratorium Magnel voor gewapend beton,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gewapend beton.


Book
Gewapend beton. 1 : Organische berekening.
Author:
Year: 1963 Publisher: Gent RUG. Laboratorium Magnel voor gewapend beton,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gewapend beton


Book
Praktische richtlijnen voor de berekening en uitvoering van gewapend-betonconstructies.
Author:
Year: 1966 Publisher: Den Haag Betonvereniging,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Les revêtements en béton armé continu.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

wegenbouw --- gewapend beton


Book
Calcul plastique des constructions. 2 : Structures dépendant de plusieurs paramètres.
Authors: ---
Year: 1972 Publisher: Bruxelles Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'acier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

constructies --- beton --- gewapend beton


Book
Calcul du béton armé à l'état-limite ultime : abaques en flexion simple et composée conformes aux Règles BAEL
Authors: --- --- --- ---
Year: 1976 Publisher: Paris Eyrolles,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

bouwkunde --- gewapend beton


Dissertation
Ontwerpen van softwaremodules voor de berekening van gewapende elementen.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van de thesis is het maken van een softwareprogramma dat in staat is elementen in gewapend beton te dimensioneren. Er wordt gewerkt in het Officeprogramma Excel en als programmeertaal wordt Visual Basic for Applications gebruikt. In het programma worden tabbladen voorzien voor materiaalkarakteristieken, beton- en staalresultanten, en voor het dimensioneren van de verschillende elementen. Bij de berekeningen van deze elementen wordt steeds uitgegaan van een gekende vervormingstoestand. Via evenwichtsvergelijkingen kunnen dan de gezochte parameters bepaald worden. Uiteindelijk biedt het programma de mogelijkheid om R – balken, T – balken en R – kolommen te dimensioneren en/ of aan controle te onderwerpen. Er zijn ook de nodige tabellen en grafieken opgenomen zodanig dat de gebruiker zichzelf kan controleren, en zich een duidelijk beeld kan vormen van de grootte van de belasting en wapening ten overstaande van de gekozen betondoorsnede.

Keywords

Gewapend beton --- Theses


Book
Onderrichtingen betreffende de bouwwerken in gewapend beton
Year: 1944 Publisher: Brussel Belgische Vereeniging voor standardisatie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gewapend beton : Numeri
Authors: --- --- --- ---
Year: 2017 Publisher: Leuven ACCO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 203 << page
of 21
>>
Sort by