Listing 1 - 10 of 515 << page
of 52
>>
Sort by

Book
Goed gezin (d) : klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789044112986 Year: 2003 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezinnen waarvan de ouders verslaafd zijn, hebben te kampen met ernstige meervoudige problematiek die alle gezinsleden aantast en het gezinsfunctioneren uiterst negatief beïnvloedt. Kinderen uit deze gezinnen lopen ernstige risico’s. Zij ontwikkelen meer en diepere psychiatrische/psychologische problemen dan andere kinderen. De kans dat ook zij verslaafd worden, is veel groter. Op hun beurt zullen zij ook kinderen krijgen met zeer verhoogde risico’s. Het is van groot belang deze voortdurende cyclus van intergenerationele overdracht te doorbreken. Dat kan alleen door een consistent behandelingsprogramma te ontwerpen en uit te voeren, waarin de problematiek in samenhang wordt aangepakt. Naast de problemen van de ouder moeten nadrukkelijk de problemen van de kinderen en die van het gezinsfunctioneren in de behandeling worden betrokken. In dit boek wordt een behandelingsprogramma gepresenteerd dat werd ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek bij de Dr. Kuno van Dijk Stichting, een overkoepelende organisatie van klinische en ambulante voorzieningen voor verslaafden.


Book
Dwars door alle verbanden : gezinscoaching voor multi-probleemgezinnen
Author:
ISBN: 9789044118254 Year: 2005 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dwarsverbanden. Iedereen in de hulpverlening kent ze wel: gezinnen waarin van alles mis is, waarin meerdere instanties over de vloer komen - vaak zonder dat van elkaar te weten -, waarin weinig of geen vertrouwen bestaat in de hulpverlening en waar het ondanks ieders inspanningen niet veel beter gaat. Zulke gezinnen zijn niet gebaat bij zo veel mogelijk hulpverleners, maar bij samenhang in en coördinatie van de zorg. Dat is de belangrijkste les uit twee jaar experimenteren met gezinscoaching in dertien Limburgse gemeenten. Dwars door alle verbanden. Voor gezinscoaching bestaan geen kant-en-klaar recepten. Gezinscoaching is maatwerk, vraagt om flexibiliteit en soms een onorthodoxe aanpak. Een gezinscoach kan een gezin alleen echt helpen, als hij niet-vrijblijvend en niet-bureaucratisch te werk gaat, bevoegdheden, gezag én vertrouwen heeft. Maar niet ieder multi-probleemgezin heeft een gezinscoach nodig. Vaak kunnen beperkte interventies de noodzakelijke samenwerking en samenhang tot stand brengen. Uit de inhoud: Gezinscoaching: een populair concept - Het Programma Gezinscoaching Limburg - Organisatie van gezinscoaching: twee praktijkvoorbeelden - De meldpunten - Signaleren: structuur en cultuur - Melden: uitgangspunten en ervaringen - Beoordelen: het gezin centraal - Samenhang en coördinatie van zorg - Gezinscoaching en de gezinscoach - Van meldpunt gezinscoaching naar coördinatiepunt, multi-probleemgezinnen - Bijlage: bekostiging van gezinscoaching. Over de auteur(s): Sonja Troisfontaine en Pierre Mehlkopf vormden samen het management van het programma Gezinscoaching Limburg (Nl.). Sonja Troisfontaine is werkzaam als beleidsadviseur bij de provincie Limburg. Pierre Mehlkopf is als organisatieadviseur werkzaam bij Capgemini en als lector verbonden aan de hogeschool INHolland.


Dissertation
Intervisie in beweging : een zoektocht naar gepaste ondersteuning voor gezinsbegeleiders in een thuisbegeleidingsdienst binnen de Bijzondere Jeugdbijstand
Author:
Year: 2007 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding.
Author:
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Hoe werken met gezinnen uit de sociale woonwijk noteborn : ervaringen vanuit jeugdrechtbank Tongeren
Author:
Year: 1991 Publisher: Geel HIK-HISS

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek methodische ouderbegeleiding : theorie en praktijk ter discussie
Author:
ISBN: 9789066656505 Year: 2007 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

37 p.


Book
Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Opvoeden kan je leren : het werkinstrument Ouderlijke Vaardigheden toegepast in de gezinsbegeleiding
Author:
Year: 2008 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
KID OK-KIT : mijn verhaal [cd-rom]
Author:
Year: 2008 Publisher: Leuven Cego Publishers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De dag dat Peter de deur dichttimmerde : waarom mensen die onze hulp het hardst nodig hebben niet geholpen worden
Authors: ---
ISBN: 9789461641021 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Van Gennep

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Peter en Sharon hebben zes kinderen en heel veel problemen. Peter heeft geen werk, psychische klachten en geldzorgen. Sharon is vaak ziek, en kan de zorg voor het gezin nauwelijks aan. De oudste kinderen gaan hun eigen gang, komen in aanraking met politie en justitie en spijbelen. De kleintjes ontwikkelen zich niet goed. Er is een zevende op komst. Peter en Sharon krijgen veel hulp, een leger aan professionals staat voor ze klaar. Maar de problemen blijven bestaan. Op een dag is Peter het beu. Hij timmert de deur van zijn huis dicht. Wat is er gebeurd? De hulpverleners staan voor een raadsel. Hoe komt het dat een gezin waarin zo veel tijd, geld en energie zit niet uit de problemen komt? Zijn sommige mensen niet te helpen of is het hulpverleningssysteem failliet?

Listing 1 - 10 of 515 << page
of 52
>>
Sort by