Listing 1 - 10 of 396 << page
of 40
>>
Sort by

Book
Goed gezin (d) : klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789044112986 Year: 2003 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezinnen waarvan de ouders verslaafd zijn, hebben te kampen met ernstige meervoudige problematiek die alle gezinsleden aantast en het gezinsfunctioneren uiterst negatief beïnvloedt. Kinderen uit deze gezinnen lopen ernstige risico’s. Zij ontwikkelen meer en diepere psychiatrische/psychologische problemen dan andere kinderen. De kans dat ook zij verslaafd worden, is veel groter. Op hun beurt zullen zij ook kinderen krijgen met zeer verhoogde risico’s. Het is van groot belang deze voortdurende cyclus van intergenerationele overdracht te doorbreken. Dat kan alleen door een consistent behandelingsprogramma te ontwerpen en uit te voeren, waarin de problematiek in samenhang wordt aangepakt. Naast de problemen van de ouder moeten nadrukkelijk de problemen van de kinderen en die van het gezinsfunctioneren in de behandeling worden betrokken. In dit boek wordt een behandelingsprogramma gepresenteerd dat werd ontwikkeld op basis van praktijkonderzoek bij de Dr. Kuno van Dijk Stichting, een overkoepelende organisatie van klinische en ambulante voorzieningen voor verslaafden.


Book
Dwars door alle verbanden : gezinscoaching voor multi-probleemgezinnen
Author:
ISBN: 9789044118254 Year: 2005 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dwarsverbanden. Iedereen in de hulpverlening kent ze wel: gezinnen waarin van alles mis is, waarin meerdere instanties over de vloer komen - vaak zonder dat van elkaar te weten -, waarin weinig of geen vertrouwen bestaat in de hulpverlening en waar het ondanks ieders inspanningen niet veel beter gaat. Zulke gezinnen zijn niet gebaat bij zo veel mogelijk hulpverleners, maar bij samenhang in en coördinatie van de zorg. Dat is de belangrijkste les uit twee jaar experimenteren met gezinscoaching in dertien Limburgse gemeenten. Dwars door alle verbanden. Voor gezinscoaching bestaan geen kant-en-klaar recepten. Gezinscoaching is maatwerk, vraagt om flexibiliteit en soms een onorthodoxe aanpak. Een gezinscoach kan een gezin alleen echt helpen, als hij niet-vrijblijvend en niet-bureaucratisch te werk gaat, bevoegdheden, gezag én vertrouwen heeft. Maar niet ieder multi-probleemgezin heeft een gezinscoach nodig. Vaak kunnen beperkte interventies de noodzakelijke samenwerking en samenhang tot stand brengen. Uit de inhoud: Gezinscoaching: een populair concept - Het Programma Gezinscoaching Limburg - Organisatie van gezinscoaching: twee praktijkvoorbeelden - De meldpunten - Signaleren: structuur en cultuur - Melden: uitgangspunten en ervaringen - Beoordelen: het gezin centraal - Samenhang en coördinatie van zorg - Gezinscoaching en de gezinscoach - Van meldpunt gezinscoaching naar coördinatiepunt, multi-probleemgezinnen - Bijlage: bekostiging van gezinscoaching. Over de auteur(s): Sonja Troisfontaine en Pierre Mehlkopf vormden samen het management van het programma Gezinscoaching Limburg (Nl.). Sonja Troisfontaine is werkzaam als beleidsadviseur bij de provincie Limburg. Pierre Mehlkopf is als organisatieadviseur werkzaam bij Capgemini en als lector verbonden aan de hogeschool INHolland.


Book
Gezinsbehandeling: met het gezin op zoek naar nieuwe wegen
Authors: ---
ISBN: 906665497X Year: 2002 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Wat vooraf ging 2. Visie en theoretisch kader van de hulpvorm Gezinsbehandeling 3. Doelgroep, doelstelling en hulpvraag 4. Methodiek van de hulpvorm Gezinsbehandeling 5. Procedure van aanmelding tot afsluiting 6. De medewerkers van de hulpvorm Gezinsbehandeling 7. De resultaten 8. Uit de praktijk van de hulpvorm Gezinsbehandeling Samenvatting: Innovatie is geen incidenteel of toevallig gebeuren, zeker niet in de jeugdzorg. Het is een niet-aflatende verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om te streven naar de allerhoogste kwaliteit en effectiviteit van zorg. Jeugdigen hebben recht op zorg en opvoeding, bij voorkeur in het eigen gezin en door de eigen ouder(s). Als die opvoeding door welke oorzaak dan ook hapert, hebben jeugdigen en hun gezin recht op goede hulp.. Een voorwaarde voor goede hulpverlening is dat ze nauw aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van het betreffende gezin. Een statisch aanbod van zorg blijkt al gauw ontoereikend en inadequaat. Reeds lang geleden drong het besef door bij de directie en staf van Jeugddorp Bethanië te Horn. Dat betekende het startsein voor een aantal innovatieve projecten binnen het Jeugddorp en het begin van de methodiek Gezinsbehandeling. Het besef dat het hulpverleningsaanbod zo naadloos mogelijk moet aansluiten bij de vraag van het gezin, is steeds nadrukkelijk het uitgangspunt van de gezinsbehandelaars. Dit veranderingsproces en de huidige stand van zaken worden in dot boek beschreven. Niet wetenschappelijk, maar vanuit de praktijk van alledag. Het is een momentopname, innoveren houdt niet op met het beschrijven van de methodiek Gezinsbehandeling. Nog dagelijks wijzen gezinnen ons de weg.


Dissertation
Intervisie in beweging : een zoektocht naar gepaste ondersteuning voor gezinsbegeleiders in een thuisbegeleidingsdienst binnen de Bijzondere Jeugdbijstand
Author:
Year: 2007 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding.
Author:
Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek methodische ouderbegeleiding : theorie en praktijk ter discussie
Author:
ISBN: 9789066656505 Year: 2007 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

37 p.


Book
Handboek methodische ouderbegeleiding
Author:
Publisher: Rotterdam : Donker.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
In beeld gebracht: video-interactieanalyse, een wijze van begeleiden
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: Utrecht HvU

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Inside out : how interventions in child and family care work : an international source book
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Opvoeden kan je leren : het werkinstrument Ouderlijke Vaardigheden toegepast in de gezinsbegeleiding
Author:
Year: 2008 Publisher: Gent Arteveldehogeschool - Opleiding Sociaal Werk

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 396 << page
of 40
>>
Sort by