Narrow your search

Library

KU Leuven (5948)

UCLL (2243)

AP (2147)

KBR (2095)

Thomas More Kempen (2007)

KDG (2003)

UGent (1943)

Odisee (1930)

EhB (1891)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (1760)

More...

Resource type

book (12540)

digital (1178)

dissertation (675)

periodical (595)

video (109)

More...

Language

Dutch (8648)

English (4655)

French (1149)

Undetermined (437)

German (140)

More...

Year
From To Submit

2019 (138)

2018 (222)

2017 (314)

2016 (366)

2015 (206)

More...
Listing 1 - 10 of 15148 << page
of 1515
>>
Sort by

Book
Preventieve gezondheidszorg : verslagboek : Vlaams Preventiecongres 1997
Year: 1997 Publisher: Diegem Kluwer Editorial,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg


Book
Zorg en ethiek
Year: 2000 Publisher: Sint-Lambrechts-Woluwe Unie Vrijzinnige Verenigingen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg


Book
Menslievende zorg : een ethische kijk op professionaliteit
Author:
ISBN: 9789077070390 Year: 2007 Publisher: Kampen : Klement,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een belangrijk boek over de gezondheidszorg en de wijze waarop menselijke verhoudingen en waarden daar gestalte krijgen, zowel een politiek als moreel thema. Centraal staat de persoon van de hulpverlener en de relaties met de patiënten en daarmee is een strijdbare positie gegeven. De zorg moet immers rationeler, doelmatiger, commerciëler en competatiever. In dit boek wordt uiteengezet dat zorg bieden aan kwetsbare mensen, een activiteit is die niet goed past bij de huidige verzakelijkingstendens en het streven naar een bedrijfsmatige aanpak met bijpassende ideologie. Enerzijds een heel filosofisch boek dat intellectueel nogal wat vraagt van de lezer, maar anderzijds blijft het dicht bij de concrete beleving van talrijke professionals in de zorg. Uiteindelijk draait het boek om het doordenken en heroverwegen van het begrip professionaliteit tegen de achtergrond van zorgrelaties. Een boek dat niet snel veroudert. © NBD Biblion

Keywords

Gezondheidszorg.


Book
Santé : 1 tegen allen spel : uitdagende opdrachten over het recht op gezondheidszorg
Authors: --- --- --- ---
Year: 2016 Publisher: Brussel 11.11.11

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

2In dit spel ontdek je enkele hindernissen die het recht op een goede gezondheidszorg in gevaar brengen. De begeleider daagt de deelnemers uit om binnen het half uur 10 opdrachten met als thema gezondheidszorg uit te voeren. Als alle uitdagingen goed worden uitgevoerd, doet de begeleider een tegenprestatie. Het spel is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en kan op school, in het jeugdhuis, de jeugdbeweging,... gespeeld worden. Het spel en de nabespreking duren minimaal 1 uur en maximaal 2 uren, afhankelijk van hoe uitgebreid je de inleiding en nabespreking aanpakt.

Keywords

Gezondheidszorg


Book
Health and environment
Author:
ISBN: 9786177401345 Year: 2017 Publisher: Drohobych Posvit

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg.

De tuberculoze
Authors: ---
ISBN: 3525521014 Year: 1961 Publisher: Brussel CSA

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg

Global health governance : international law and public health in a divided world
Author:
ISBN: 0802080006 Year: 2005 Publisher: Toronto : University of Toronto Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Gezondheidszorg.


Book
Het (on )mogelijke spel in de zorg : omgaan met de complexiteit
Author:
ISBN: 9789031344406 Year: 2005 Publisher: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vraagsturing, ontbureaucratisering, marktwerking: het zijn de 'pluswoorden' van deze tijd. Het moet allemaal anders in de zorg. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger te zijn dan de hoopvolle beschouwingen uit het beleidscircuit. Ondanks de grote inzet van hulpverleners, managers en beleidsmakers hangt er een sluier van onvervulde verwachtingen over de sector en heerst er het beeld van een stroef lopend spel. Gaat die stroefheid niet ten koste van het plezier, de motivatie en de creativiteit van veel zorgverleners en andere betrokkenen en beïnvloedt dit de uiteindelijk geleverde prestaties? Hoe ontstaat deze stroefheid en kunnen we er wat aan doen? Dit boek probeert een aanzet tot kritische reflectie te geven. De auteur gaat op zoek naar de onderliggende rationaliteit van de sector, zoals de hybriditeit, het voortdurend balanceren tussen markt en overheid, de collegialiteit in een wereld waarin niemand echt de baas is en de 'handicaps' van de Haagse arena, waar het 'zorgspel' wordt ontworpen. De auteur hanteert een interessante metafoor: hebben we voor de zorg wel een goed en speelbaar spel ontworpen en wordt dat afgesproken spel wel adequaat gespeeld? Simpele oplossingen hoeft de lezer in dit boek niet te verwachten. De complexiteit en de lastige dilemma's van de zorgsector zijn een gegeven. We zullen ermee moeten leren omgaan.

Keywords

Gezondheidszorg.


Book
Gezondheidsleer voor het volk
Author:
Year: 1828 Publisher: Amsterdam Mij. Tot Nut van 't Algemeen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg


Book
Over en voor een nationale gezondheidsdienst
Author:
Year: 1960 Publisher: Brussel [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

gezondheidszorg

Listing 1 - 10 of 15148 << page
of 1515
>>
Sort by