Narrow your search

Library

Odisee (25)

Hogeschool Gent (4)

Arteveldehogeschool (3)

KBR (3)

Thomas More Kempen (3)

Thomas More Mechelen (3)

UCLL (3)

VIVES (3)

KU Leuven (2)

KDG (1)

More...

Resource type

book (25)


Language

Dutch (19)

English (6)


Year
From To Submit

2010 (1)

2009 (1)

2004 (2)

2002 (2)

2001 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Het meten van patiëntenresultaten in de oncologische zorg.
Authors: ---
Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de oncologische zorg is gekeken naar meting van patiëntenresultaten. De gekozen metingen zijn op maat gemaakt voor het doel van het onderzoek. Zowel patiënten als verpleegkundigen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. In het project hebben verpleegkundigen meting van patiëntenresultaten gebruikt om veranderingen en een betere verpleegkundige praktijk te ondersteunen. De participatie door patiënten heeft geleid tot patiëntgerichte zorg. In deze zorgcultuur wordt de patiënt op waarde geschat, gerespecteerd en vertrouwd. Dit bevordert het willen veranderen en verbeteren met het oog op het behalen van positieve patiëntenresultaten.


Book
Kankerverpleging
Authors: ---
Year: 1981 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom-Stafleu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Cancer Nursing.
Author:
Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Cancer care.
Authors: ---
Year: 2002

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Cancer (initial Diagnosis)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
End Stage Cancer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Transmuraal zorgproject voor kankerpatiënten in Eindhoven.
Authors: --- --- ---
Year: 1997 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voorgeschiedenis, organisatie en resultaten van de procesevaluatie en het oordeel van de verschillende hulpverleners betreffende het project `thuiszorg voor de kankerpatiënt' zoals dat in Eindhoven sinds 1993 functioneert. Het project werd mogelijk gemaakt door ontwikkelingen op algemeen maatschappelijk niveau en door ontwikkelingen op lokaal niveau.


Book
Patiënten met kanker.
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aantal patiënten met kanker neemt toe. Voor sommigen zijn de kansen op genezing of ziektevrije overleving duidelijk toegenomen. Ook is voor velen die niet genezen de overlevingsduur langer geworden. Toch is over het geheel genomen het percentage patiënten dat uiteindelijk aan de ziekte overlijdt nauwelijks gedaald en het aantal mensen met kanker zal blijven stijgen. Dit heeft uiteraard consequenties voor de zorgverlening. In de ziektegeschiedenis van patiënten met kanker zijn verschillende fases te onderscheiden. In elke fase is zorg nodig. Doel en inhoud ervan verschillen echter in de verschillende fasen en daarmee ook de bemoeienis van diverse hulpverleners. Het gaat echter steeds om één patiënt met een voortschrijdende ziektegeschiedenis, en wat er in een bepaalde fase en door een bepaalde hulpverlener gedaan wordt heeft invloed op het vervolg van de hulpverlening.


Book
Verpleegkundige zorg voor het kind met kanker.
Author:
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vermoeidheid bij patiënten met kanker: oorzaken en interventies.
Author:
Year: 1998 Publisher: Dwingeloo Kavanah

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vermoeidheid is een veel voorkomend probleem bij patiënten met kanker. In deze aflevering worden diverse oorzaken benoemd en wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken rondom het probleemgebied vermoeidheid bij kanker. In de verpleegkundige literatuur is tot nog toe steeds beperkte aandacht voor dit probleemgebied. Er zijn weinig studies te vinden die zich richten op preventie en behandeling van vermoeidheid. Nog veel onderzoek zal nodig zijn om het totale probleemgebied inzichtelijk te krijgen en eenduidig te definiëren.Verpleegkundigen worden echter zeer regelmatig geconfronteerd met patiënten waarbij vermoeidheidsklachten zwaar drukken op de kwaliteit van het leven.Van de verpleegkundige wordt verwacht dat ze het probleem onderkent en inzichtelijk kan maken zodat ze met de patiënt interventies kan plannen en een optimale kwaliteit van leven gewaarborgd wordt. Verschillende interventies kunnen hiervoor als hulpmiddel dienen. Een goede continuïteit van zorg is van groot belang omdat de interventies anders hun kracht verliezen. En het uitgangspunt zal steeds moeten blijven dat de mate van de vermoeidheid een subjectief gegeven is. De patiënt is zo moe als hij zegt dat hij is.

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by