Narrow your search

Library

Odisee (8)

UCLL (4)

VIVES (4)

Hogeschool Gent (3)

KBR (2)

KU Leuven (2)

Thomas More Kempen (2)

AP (1)

Belgian Parliament (1)

CaGeWeB (1)

More...

Resource type

book (8)

periodical (1)


Language

Dutch (9)


Year
From To Submit

2000 (2)

1999 (1)

1995 (1)

1989 (1)

1985 (1)

More...
Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
Kind en ziekenhuis; een kindgericht veranderingsproces
Author:
Year: 1980 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Reacties van kinderen op stresserende medische procedures.
Author:
Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In onze maatschappij worden zowat alle kinderen in de loop van hun ontwikkeling geconfronteerd met een of meerdere medische procedures, om hun gezondheidstoestand te evalueren en om ziektes te voorkomen, diagnosticeren en behandelen. Medische procedures vormen een belangrijke bron van stress en geven aanleiding tot een brede waaier van distress- en copingreacties. In wat volgt, geven we een overzicht van de literatuur over reacties van kinderen tijdens medische procedures. Na het definiëren van de centrale begrippen medische procedure, distress en coping (2), gaan we in op de metingen van distress en coping tijdens de medische procedures (3). Daarna staan we stil bij de factoren die reacties van kinderen tijdens medische procedures beïnvloeden, meer bepaald ontwikkelingsniveau, aard van de procedure, fase binnen de procedure en aanwezigheid en gedrag van de ouders.


Book
Ik heb een zusje, maar ik mag alleen naar haar kijken : een kinderboek over couveusekinderen
Authors: --- --- ---
Year: 1989 Publisher: Amsterdam Middernacht Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheid als keuze ? : Inleiding tot de gezondheidspsychologie.
Author:
Year: 1995 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheid als keuze staat tegenover gezondheid als gegevenheid, als deel van het goede of slechte lot dat iemand treft.In dit boek wordt benadrukt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijft immers dat er een verband bestaat tussen bepaalde types gedragspatronen en bepaalde ziekten. Een gezonde levensstijl biedt dus bescherming tegen allerlei ziekten. Bovendien bepaalt de manier waarop zieken met hun ziekte omgaan in belangrijke mate de kwaliteit van hun leven en zelfs hun overlevingskansen.Dit boek richt zich tot studenten uit de paramedische richtingen van het HOBU en tot iedereen die zorg wil dragen voor de eigen gezondheid en die van familieleden.


Periodical
Kind en ziekenhuis
Author:
ISSN: 01697072 Year: 1980 Publisher: Amsterdam


Book
Sam vertelt over het ziekenhuis.
Author:
Year: 1977 Publisher: Leuven Acco,


Book
Ziekenhuisopname.
Author:
Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Als hier niet genoeg aandacht aan wordt besteed, kan die uitlopen op een traumatische ervaring met mogelijk langdurige gevolgen. De meeste problemen komen voor bij kinderen tussen ongeveer acht maanden en zes jaar, waarbij de periode tot drie jaar de meest kwetsbare is. Herhaalde en langdurige opnamen van jonge kinderen vormen de grootste risicofactor. De negatieve gevolgen worden vooral toegeschreven aan de scheiding van kind en primaire verzorger, waardoor het kind zijn basisgevoel van veiligheid en gehechtheid verliest. De hieruit voortvloeiende stress kan weer invloed hebben op de lichamelijke gezondheid. Echter, met de juiste begeleiding door het ziekenhuispersoneel, de ouders, broertjes, zusjes en andere bekenden hoeft een ziekenhuisopname geen negatieve effecten te hebben.


Book
Reacties en opvang van kinderen in het ziekenhuis.
Author:
ISBN: 9033411202 Year: 1985 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe reageren kinderen op ziek-zijn en opname in het ziekenhuis? Wat beïnvloedt deze reacties? Wat kan er aan worden gedaan?Deze drie vragen staan hier centraal en krijgen een uitvoerig gefundeerd antwoord.Reageren kinderen per definitie negatief: verward, depressief, agressief, Of kunnen er ook positieve aspecten worden vastgesteld: stimulering in hun sociale ontwikkeling, zelfstandiger worden ?De auteur bespreekt vooreerst de vele mogelijke reacties, die trouwens erg verschillend van aard en intensiteit blijken te zijn. Deze reacties kunnen beïnvloed worden door talrijke factoren: (on)bekendheid met het ziekenhuis, ervaringen van pijn, gemis van de ouders, angstwekkende fantasieën, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele die hier aan bod komen.Vooral wil dit boek een antwoord geven op de vraag: wat kan er worden gedaan om van de hospitalisatie een minder akelige gebeurtenis of misschien zelfs een verrijkende ervaring te maken? Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan praktische mogelijkheden en worden meteen bruikbare voorstellen geformuleerd.Deze uitgave is bestemd voor allen die beroepshalve omgaan met zieke kinderen: ziekenhuisleiders, artsen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten Ook vele ouders zullen er een 'leidraad' in vinden om hun zieke kind beter te begrijpen en op te vangen.


Book
Kinderen in het ziekenhuis: een totaalvisie
Author:
ISBN: 9055836621 Year: 2000 Volume: *6 Publisher: Diegem Kluwer

Listing 1 - 9 of 9
Sort by