Narrow your search

Library

Odisee (14)

UCLL (4)

VIVES (4)

Hogeschool Gent (3)

KBR (2)

KU Leuven (2)

Thomas More Kempen (2)

AP (1)

Belgian Parliament (1)

CaGeWeB (1)

More...

Resource type

book (13)

periodical (1)


Language

Dutch (14)


Year
From To Submit

2000 (4)

1999 (1)

1998 (1)

1995 (1)

1990 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Kind en ziekenhuis; een kindgericht veranderingsproces
Author:
Year: 1980 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Reacties van kinderen op stresserende medische procedures.
Author:
Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In onze maatschappij worden zowat alle kinderen in de loop van hun ontwikkeling geconfronteerd met een of meerdere medische procedures, om hun gezondheidstoestand te evalueren en om ziektes te voorkomen, diagnosticeren en behandelen. Medische procedures vormen een belangrijke bron van stress en geven aanleiding tot een brede waaier van distress- en copingreacties. In wat volgt, geven we een overzicht van de literatuur over reacties van kinderen tijdens medische procedures. Na het definiëren van de centrale begrippen medische procedure, distress en coping (2), gaan we in op de metingen van distress en coping tijdens de medische procedures (3). Daarna staan we stil bij de factoren die reacties van kinderen tijdens medische procedures beïnvloeden, meer bepaald ontwikkelingsniveau, aard van de procedure, fase binnen de procedure en aanwezigheid en gedrag van de ouders.


Book
Ziekenhuisopname van kinderen en adolescenten.
Author:
Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een ziekenhuisopname maakt op de meeste kinderen en hun ouders veel indruk maar hoeft helemaal geen ervaring te worden die het verdere leven negatief bepaalt. Wanneer in relatie tot de ziekte of opname toch ernstige of langdurige psychische of relationele problemen ontstaan is het nuttig professionele hulp in te roepen. Aan veel ziekenhuizen zijn kinderpsychologen of pedagogen verbonden die deze hulp kunnen bieden, zeker wanneer zij psychotherapeutisch geschoold zijn. De behandelend arts kan zo nodig de weg wijzen naar andere instanties.


Book
Ik heb een zusje, maar ik mag alleen naar haar kijken : een kinderboek over couveusekinderen
Authors: --- --- ---
Year: 1989 Publisher: Amsterdam Middernacht Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verpleegkundige diagnose 'angst' bij kinderen van 7 tot 11 jaar, opgenomen in het ziekenhuis.
Authors: ---
Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Opname in het ziekenhuis maakt op kinderen een grote indruk en gaat gepaard met angst. Om de verpleegkundige diagnose 'angst' bij kinderen te kunnen stellen moeten verpleegkundigen weten wat angst is, wat de oorzakelijke factoren zijn van angst en welke symptomen op angst duiden. Interventies moeten daarbij afgestemd worden op de inhoud van de PES structuur van de diagnose 'angst'. In dit onderzoek zijn de onderdelen van de verpleegkundige diagnose 'angst' volgens de PES structuur geïdentificeerd en gevalideerd.


Book
Als de dood vroeg komt; omgaan met ernstig zieke kinderen
Authors: ---
Year: 1990 Publisher: Kampen Kok

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gezondheid als keuze ? : Inleiding tot de gezondheidspsychologie.
Author:
Year: 1995 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheid als keuze staat tegenover gezondheid als gegevenheid, als deel van het goede of slechte lot dat iemand treft.In dit boek wordt benadrukt dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijft immers dat er een verband bestaat tussen bepaalde types gedragspatronen en bepaalde ziekten. Een gezonde levensstijl biedt dus bescherming tegen allerlei ziekten. Bovendien bepaalt de manier waarop zieken met hun ziekte omgaan in belangrijke mate de kwaliteit van hun leven en zelfs hun overlevingskansen.Dit boek richt zich tot studenten uit de paramedische richtingen van het HOBU en tot iedereen die zorg wil dragen voor de eigen gezondheid en die van familieleden.


Book
Uw kind gaat naar het ziekenhuis... Wat kan je als ouder doen?
Authors: ---
Year: 1987 Publisher: Sint Niklaas BGJG

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als een kind wordt opgenomen in een ziekenhuis komt het in een vreemde omgeving met vreemde mensen. Het kind ervaart temperatuur nemen, bloedafname enz., als onaangenaam en soms als bedreigend. Soms gaat het kind daarop reageren met angst welke zelfs kan omslaan in paniek. Het kind kan zich ook gestraft voelen of achtergelaten. Op die gevoelens kan het kind reageren met huilen, boosheid of opstandigheid. In het andere geval kan gelatenheid, futloosheid, tot regressie leiden. Het kind heeft méér dan ooit mensen nodig die het op dat moment goed begeleiden. Deze brochure is samengesteld na maandenlange werking rond de problematiek 'Kind en Ziekenhuis', enerzijds gebruikten we ervaringen van ouders en kinderen, anderzijds voerden we gesprekken met ziekenhuisdirecties en verantwoordelijken van de kinderafdeling (pediatrie)We hopen dat deze brochure voor kinderen, ouders en verplegend personeel een hulp is tot een goede begeleiding en leidt tot welzijn van kinderen op de pediatrie.


Book
Intramurale zorg.
Authors: ---
Year: 1998

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Kind en Zorg
Author:
ISSN: 01697072 Year: 1978 Publisher: Dordrecht Amsterdam Landelijke vereniging kind en ziekenhuis Stichting Kind en Ziekenhuis

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by