Narrow your search
Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Naar het ziekenhuis? ... Praat er over! : wat je moet weten over de opname van een kind in het ziekenhuis.
Author:
Year: 1993 Publisher: Brussel Infocentrum GVO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het kinderziekenhuis
Author:
Year: 2004 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ziekenhuisopname.
Author:
Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Als hier niet genoeg aandacht aan wordt besteed, kan die uitlopen op een traumatische ervaring met mogelijk langdurige gevolgen. De meeste problemen komen voor bij kinderen tussen ongeveer acht maanden en zes jaar, waarbij de periode tot drie jaar de meest kwetsbare is. Herhaalde en langdurige opnamen van jonge kinderen vormen de grootste risicofactor. De negatieve gevolgen worden vooral toegeschreven aan de scheiding van kind en primaire verzorger, waardoor het kind zijn basisgevoel van veiligheid en gehechtheid verliest. De hieruit voortvloeiende stress kan weer invloed hebben op de lichamelijke gezondheid. Echter, met de juiste begeleiding door het ziekenhuispersoneel, de ouders, broertjes, zusjes en andere bekenden hoeft een ziekenhuisopname geen negatieve effecten te hebben.


Book
Taal van dieren.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789001305550 9789001305611 9789001305543 9789001402853 9789001152277 9789001307059 Year: 2007 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff


Book
Naar het ziekenhuis.
Authors: --- ---
ISBN: 9789044819441 Year: 2017 Publisher: Hasselt Clavis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wil je alles weten over het ziekenhuis? In dit boek leer je er alles over. Waarvoor moet je naar het ziekenhuis? En wie werkt daar allemaal? Als er een kindje geboren wordt, is naar het ziekenhuis gaan leuk, maar soms is het een beetje eng. In dit boek lees je wat er gaat gebeuren. Je vindt er een uitklappagina waar je alle kamers van het ziekenhuis kunt zien. En ook een gedicht en een spelletjes- en knutselpagina. Door de miniquiz word je een echte ziekenhuisexpert!


Book
Afscheid van een kind : handreiking bij stervensbegeleiding
Author:
ISBN: 9026606052 Year: 1976 Publisher: Nijkerk : Callenbach,


Book
Opgenomen in het ziekenhuis : een studie over de begeleiding van kinderen in het ziekenhuis
Author:
ISBN: 903521093X Year: 1988 Volume: vol 64 Publisher: Lochem Tijdstroom


Book
Reacties en opvang van kinderen in het ziekenhuis.
Author:
ISBN: 9033411202 Year: 1985 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe reageren kinderen op ziek-zijn en opname in het ziekenhuis? Wat beïnvloedt deze reacties? Wat kan er aan worden gedaan?Deze drie vragen staan hier centraal en krijgen een uitvoerig gefundeerd antwoord.Reageren kinderen per definitie negatief: verward, depressief, agressief, Of kunnen er ook positieve aspecten worden vastgesteld: stimulering in hun sociale ontwikkeling, zelfstandiger worden ?De auteur bespreekt vooreerst de vele mogelijke reacties, die trouwens erg verschillend van aard en intensiteit blijken te zijn. Deze reacties kunnen beïnvloed worden door talrijke factoren: (on)bekendheid met het ziekenhuis, ervaringen van pijn, gemis van de ouders, angstwekkende fantasieën, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele die hier aan bod komen.Vooral wil dit boek een antwoord geven op de vraag: wat kan er worden gedaan om van de hospitalisatie een minder akelige gebeurtenis of misschien zelfs een verrijkende ervaring te maken? Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan praktische mogelijkheden en worden meteen bruikbare voorstellen geformuleerd.Deze uitgave is bestemd voor allen die beroepshalve omgaan met zieke kinderen: ziekenhuisleiders, artsen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten Ook vele ouders zullen er een 'leidraad' in vinden om hun zieke kind beter te begrijpen en op te vangen.

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by