Listing 1 - 10 of 67 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Het gaat nooit over : Over de verwerking van ongewenste kinderloosheid
Authors: ---
ISBN: 9789023909774 Year: 2006 Publisher: Zoetermeer Uitgeverij Boekencentrum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

‘Ach, kinderen opvoeden is ook niet alles'; 'Wees maar blij met zoveel vrijheid';'Je houdt tenminste een hoop geld over...' De reacties op ongewenste kinderloosheid kunnen (onbedoeld) schrijnend zijn. Ze vormen vaak een zware belasting voor kinderloze echtparen, die toch al worstelen met een verborgen en onbegrepen gemis. Hun diepe wens om kinderen te krijgen blijft onvervuld. Gebrek aan openheid vergroot het probleem, zowel tussen echtgenoten als in de relatie met de omgeving. Vaak ontstaat er een impasse: echtparen praten er zelf niet over omdat er niet naar wordt gevraagd en er wordt niet naar gevraagd omdat echtparen er niet over praten.Het gaat nooit over gaat over de verwerking van ongewenste kinderloosheid. Hoe ga je om met een probleem dat zo'n grote rol in je leven speelt, en telkens weer-op onverwachte momenten terugkomt? Diverse echtparen vertellen op persoonlijke wijze hoe zij kinderloosheid ervaren. Hun verhalen zijn uit het hart gegrepen. Vanuit zowel psychologische als medische invalshoek wordt de problematiek gedetailleerd in kaart gebracht. Ook pastorale zorg (en onzorgvuldigheid) krijgt een plaats in het boek.Het gaat nooit over benadrukt dat communicatie onmisbaar is in een goede verwerking van kinderloosheid. De auteurs willen vanuit hun deskundigheid en hun ervaring het taboe rond kinderloosheid doorbreken en bereiken dat er rond dit onderwerp een sfeer ontstaat van openheid, begrip en onderlinge verbondenheid. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten is arts-docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Drs.A. de Jong-Kalkman is zelfstandig gevestigd psycholoogen heeft jarenlange ervaring met coaching van kinderloze echtparen.

Keywords

kinderwens


Book
Kinderwens : van kwetsbaarheid naar kracht
Author:
ISBN: 9789492011909 Year: 2017 Publisher: [Tielt] Witsand Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

kinderwens --- 159.92


Object
Dringend gewenst: baby : een wereld
Year: 2008 Publisher: S.l. : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Amerikaanse documentaire van Shannon O'Rourke over zes kinderloze vrouwen die al hun hoop vestigen op kunstmatige bevruchtingstechnieken.


Book
De kinderwens van één van de partners wordt gebruikt als manoeuvre in het spel van het echtpaar
Year: 1999

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De lezer wordt geleid door de ingewikkelde relationele doolhoven die kenmerkend zijn voor gezinnen met een ernstig gestoord kind. De auteurs richten hun aandacht zowel op individuele karaktertrekken als op systematische processen. Bovendien ontwikkelden ze een methode die gezin en therapeut tot bondgenoten maakt en die ervan uitgaat dat de gezinsleden kunnen ingrijpen als het om de dynamiek in hun eigen gezin gaat. De lezer wordt uitgenodigd om met de auteurs op ontdekkingsreis te gaan in deze gezinsgeschiedenissen.

Keywords

606.3 --- kinderwens (gez) --- Chapters


Dissertation
Acupunctuur als ondersteuning bij de behandeling van subfertiliteit
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze bachelorproef wil nagaan wat acupunctuur kan betekenen voor vrouwen die met subfertiliteitworden geconfronteerd.Hiertoe wordt eerst een definitie van subfertiliteit geformuleerd: een man, vrouw of koppel is subfertielwanneer er na één jaar regelmatige en op conceptie gerichte coïtus geen zwangerschap tot stand isgekomen. De belangrijkste factor die de vruchtbaarheid van een vrouw negatief beïnvloedt, is haarleeftijd.Subfertiliteit wordt het vaakst veroorzaakt door cyclusstoornissen. Daarnaast zijn ookimplantatiestoornissen, afwijkingen aan tubae en uterus en stoornissen in het cervixslijmvliesveelvoorkomende oorzaken. Bij een aanzienlijke groep patiënten wordt echter nooit een oorzaakgevonden. De Westerse geneeskunde behandelt subfertiliteit met ovulatie-inductie, IUI (of intrauterieneinseminatie) en ivf (of in-vitrofertilisatie).Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. De filosofie die deze leerondersteunt, is gebaseerd op ‘Qi’ of energie, meridianen of energiebanen, Yin en Yang en de vijfelementen. De acupuncturist stelt zijn diagnose door een vraaggesprek en een tong- en polsdiagnose.


Book
Als je kinderwens onvervuld blijft
Authors: ---
ISBN: 9789401461078 Year: 2019 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het basisboek voor ouders met een onvervulde kinderwens. Zodra je beslist om voor kinderen te gaan, ben je in gedachten eigenlijk al een ouder: je ziet jezelf als vader of moeder en begint te dromen over hoe je leven met een kind eruit zal zien. Als je kinderwens om de een of andere reden niet (meteen) wordt vervuld, heeft dat ook een aanzienlijke impact op verschillende domeinen in je leven. Ouders met een onvervulde kinderwens staan onder zware druk. Niet alleen brengen vruchtbaarheidsbehandelingen allerlei complicaties met zich mee, vele kinderwensouders vinden het ook moeilijk om over hun gevoelens te spreken. Dit boek wil alle aspecten van een kinderwens bespreekbaar maken en biedt concrete handvatten om beter met stress en verdriet om te gaan. Hoe ga je om met een zwangerschapsverlies? Wanneer beslis je je kinderwens los te laten, en hoe geef je een onvervulde kinderwens een plaats in je leven? Wat als je fertiliteitsbehandelingen voor stress en afwezigheid zorgen op het werk? Hoe blijf je investeren in je relatie?


Dissertation
Een gezin met een verschil : informatiebrochure voor lesbische koppels met kinderwens
Authors: ---
Year: 2002 Publisher: Kortrijk HIVV,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Donor bekend : gids voor single vrouwen die een bekende donor willen voor het realiseren van hun kinderwens
Author:
ISBN: 9789082011012 Year: 2017 Publisher: Utrecht Zhonoor

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een kind krijgen met hulp van een donor die je kent, dat is voor veel single vrouwen met kinderwens een aantrekkelijk idee. Maar ook spannend en ongemakkelijk. Wie zou er voor jou donor kunnen en willen zijn? Waar moet je afspraken over maken? En wat als het anders uitpakt dan bedoeld?Dit boek geeft heldere informatie over voorwaarden en aandachtspunten en over de manier waarop je de donor een rol zou kunnen geven in het leven van je kind. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten rondom donorschap.Naast concrete handreikingen voor de zoektocht naar een potentiële donor, voor het stellen van de vraag en voor de gesprekken die daarop volgen, vertellen vrouwen over hun ervaringen. Hoe is het om een kind te (gaan) krijgen met hulp van een vriend, een kennis of een man met wie je via je netwerk in contact bent gekomen?Het is geen liefdesrelatie, maar wel vriendschap of op z'n minst een warme persoonlijke betrokkenheid waar een kind uit voortkomt. Dat is niet alleen fijn voor het kind, het kan ook voor moeder en donor veel betekenen.Sinds 2009 begeleidt Barbara Lammerts van Bueren alleenstaande vrouwen met een kinderwens in haar praktijk Alleen met kinderwens - Coaching & advies. Zij is zelf solomoeder van twee dochters. In 2013 verscheen haar eerste boek 'Geen partner, wel een kinderwens'.www.alleenmetkinderwens.nl


Book
Moeder worden voor je 25ste
Author:
ISBN: 9789085706175 Year: 2010 Publisher: Place of publication unknown Boekenbent

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kinderwens in Vlaanderen : een sociaaldemografische profielschets
Author:
Year: 2008 Publisher: Brussel Studiedienst van de Vlaamse Regering

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 67 << page
of 7
>>
Sort by