Listing 1 - 10 of 63 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Het gaat nooit over : Over de verwerking van ongewenste kinderloosheid
Authors: ---
ISBN: 9789023909774 Year: 2006 Publisher: Zoetermeer Uitgeverij Boekencentrum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

‘Ach, kinderen opvoeden is ook niet alles'; 'Wees maar blij met zoveel vrijheid';'Je houdt tenminste een hoop geld over...' De reacties op ongewenste kinderloosheid kunnen (onbedoeld) schrijnend zijn. Ze vormen vaak een zware belasting voor kinderloze echtparen, die toch al worstelen met een verborgen en onbegrepen gemis. Hun diepe wens om kinderen te krijgen blijft onvervuld. Gebrek aan openheid vergroot het probleem, zowel tussen echtgenoten als in de relatie met de omgeving. Vaak ontstaat er een impasse: echtparen praten er zelf niet over omdat er niet naar wordt gevraagd en er wordt niet naar gevraagd omdat echtparen er niet over praten.Het gaat nooit over gaat over de verwerking van ongewenste kinderloosheid. Hoe ga je om met een probleem dat zo'n grote rol in je leven speelt, en telkens weer-op onverwachte momenten terugkomt? Diverse echtparen vertellen op persoonlijke wijze hoe zij kinderloosheid ervaren. Hun verhalen zijn uit het hart gegrepen. Vanuit zowel psychologische als medische invalshoek wordt de problematiek gedetailleerd in kaart gebracht. Ook pastorale zorg (en onzorgvuldigheid) krijgt een plaats in het boek.Het gaat nooit over benadrukt dat communicatie onmisbaar is in een goede verwerking van kinderloosheid. De auteurs willen vanuit hun deskundigheid en hun ervaring het taboe rond kinderloosheid doorbreken en bereiken dat er rond dit onderwerp een sfeer ontstaat van openheid, begrip en onderlinge verbondenheid. Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten is arts-docent aan de Christelijke Hogeschool Ede. Drs.A. de Jong-Kalkman is zelfstandig gevestigd psycholoogen heeft jarenlange ervaring met coaching van kinderloze echtparen.

Keywords

kinderwens


Object
Dringend gewenst: baby : een wereld
Year: 2008 Publisher: S.l. : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Amerikaanse documentaire van Shannon O'Rourke over zes kinderloze vrouwen die al hun hoop vestigen op kunstmatige bevruchtingstechnieken.


Book
De twijfelmoeder : wel of niet moeder worden? : een praktische gids
Author:
ISBN: 9789402702347 Year: 2019 Publisher: Amsterdam HarperCollins

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Moederschap --- Kinderwens --- Ouderschap


Book
Kinderwens : van kwetsbaarheid naar kracht
Author:
ISBN: 9789492011909 Year: 2017 Publisher: [Tielt] Witsand Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

kinderwens --- 159.92


Dissertation
Erfelijk risico en kinderwens. Wat nu?
Author:
Year: 2017 Publisher: Gent Arteveldehogeschool

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wanneer men een erfelijke aandoening heeft en er een kinderwens is, is het belangrijk om dit voor de verwekking (preconceputeel) goed te bespreken. Preconceptueel omdat toekomstige ouders dan nog de keuze hebben uit alle opties en opdat ze tijd kunnen nemen om een optie te kiezen die bij ze past. Onder die optie verstaan we dat men er kan voor kiezen om de natuur een handje te helpen of men ervoor kan kiezen om toch natuurlijk zwanger te worden. Bij een natuurlijke zwangerschap zal er in vele gevallen overgegaan worden tot invasieve testen, waarna er al dan niet beslist kan worden om de zwangerschap af te breken. Welke keuze ze ook maken, er komt een besluitvormingsproces aan te pas. Het is belangrijk om dit proces volledig te doorlopen en de tijd hiervoor te nemen. Als hulpverlener moet men hier heel wat aandacht aan besteden. Een keuze kan door heel wat factoren beïnvloed worden. Dit kan gaan over persoonlijke, feitelijke, relationele, sociale, religieuze factoren, etc. Toekomstige ouders halen hun informatie uit verschillende, niet altijd formele en objectieve bronnen. Het internet speelt hier de dag van vandaag een grote rol in. Er is heel wat te vinden op het internet, het is snel en gemakkelijk, maar helaas niet altijd juist en objectief. Het is aan de hulpverleners om duidelijke, eerlijke en objectieve informatie te geven die aan de behoeften van de toekomstige ouders voldoet. Ook is het de taak van de hulpverleners om hen te vertellen waar ze eventueel nog meer correcte en objectieve informatie kunnen vinden of bij wie ze terecht kunnen. De vroedvrouw speelt in heel dit thema een grote rol, zowel praktisch als psychologisch


Dissertation
Acupunctuur als ondersteuning bij de behandeling van subfertiliteit
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze bachelorproef wil nagaan wat acupunctuur kan betekenen voor vrouwen die met subfertiliteitworden geconfronteerd.Hiertoe wordt eerst een definitie van subfertiliteit geformuleerd: een man, vrouw of koppel is subfertielwanneer er na één jaar regelmatige en op conceptie gerichte coïtus geen zwangerschap tot stand isgekomen. De belangrijkste factor die de vruchtbaarheid van een vrouw negatief beïnvloedt, is haarleeftijd.Subfertiliteit wordt het vaakst veroorzaakt door cyclusstoornissen. Daarnaast zijn ookimplantatiestoornissen, afwijkingen aan tubae en uterus en stoornissen in het cervixslijmvliesveelvoorkomende oorzaken. Bij een aanzienlijke groep patiënten wordt echter nooit een oorzaakgevonden. De Westerse geneeskunde behandelt subfertiliteit met ovulatie-inductie, IUI (of intrauterieneinseminatie) en ivf (of in-vitrofertilisatie).Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde. De filosofie die deze leerondersteunt, is gebaseerd op ‘Qi’ of energie, meridianen of energiebanen, Yin en Yang en de vijfelementen. De acupuncturist stelt zijn diagnose door een vraaggesprek en een tong- en polsdiagnose.


Book
Moeder worden voor je 25ste
Author:
ISBN: 9789085706175 Year: 2010 Publisher: Place of publication unknown Boekenbent

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Donor bekend : gids voor single vrouwen die een bekende donor willen voor het realiseren van hun kinderwens
Author:
ISBN: 9789082011012 Year: 2017 Publisher: Utrecht Zhonoor

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een kind krijgen met hulp van een donor die je kent, dat is voor veel single vrouwen met kinderwens een aantrekkelijk idee. Maar ook spannend en ongemakkelijk. Wie zou er voor jou donor kunnen en willen zijn? Waar moet je afspraken over maken? En wat als het anders uitpakt dan bedoeld?Dit boek geeft heldere informatie over voorwaarden en aandachtspunten en over de manier waarop je de donor een rol zou kunnen geven in het leven van je kind. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten rondom donorschap.Naast concrete handreikingen voor de zoektocht naar een potentiële donor, voor het stellen van de vraag en voor de gesprekken die daarop volgen, vertellen vrouwen over hun ervaringen. Hoe is het om een kind te (gaan) krijgen met hulp van een vriend, een kennis of een man met wie je via je netwerk in contact bent gekomen?Het is geen liefdesrelatie, maar wel vriendschap of op z'n minst een warme persoonlijke betrokkenheid waar een kind uit voortkomt. Dat is niet alleen fijn voor het kind, het kan ook voor moeder en donor veel betekenen.Sinds 2009 begeleidt Barbara Lammerts van Bueren alleenstaande vrouwen met een kinderwens in haar praktijk Alleen met kinderwens - Coaching & advies. Zij is zelf solomoeder van twee dochters. In 2013 verscheen haar eerste boek 'Geen partner, wel een kinderwens'.www.alleenmetkinderwens.nl


Book
Emma wil een broertje
Authors: --- ---
ISBN: 9789059242555 Year: 2016 Publisher: Mechelen Bakermat Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kinderwens in Vlaanderen : een sociaaldemografische profielschets
Author:
Year: 2008 Publisher: Brussel Studiedienst van de Vlaamse Regering

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 63 << page
of 7
>>
Sort by