Narrow your search

Library

AP (30148)

AMSAB (1249)

KADOC (884)

KBR (600)

KU Leuven (505)

EHC (483)

VIVES (367)

Arteveldehogeschool (340)

Odisee (335)

UCLL (325)

More...

Resource type

book (30549)

digital (1404)

undetermined (850)

audio (488)

object (385)

More...

Language

Dutch (14994)

French (8095)

German (4599)

Undetermined (2097)

English (1722)

More...

Year
From To Submit

2021 (6)

2020 (13)

2019 (23)

2018 (20)

2017 (28)

More...
Listing 1 - 10 of 33802 << page
of 3381
>>
Sort by

Object
Liederen van de arbeid [Bladmuziek]
Authors: ---
Year: 1932 Publisher: Amsterdam Arbeiderspers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Boetende Vrouwen? Daarboven De Bloemenventer De Bouwers De Dorschers De Glasblazer De Graver en de Stem De Klokkenmaker De Klokkenspeler De Man met de Zeis De Mijn De Mijnlamp De Mijnwerker De Molenaar De Ploegers De Pottenbakker De Ramp De Schovenbinder De Schuthaag De Sleepers De Smid De Sterrenwacht De Uitgang De Veerman De Wevers De Wieders De Ziekenzuster Deze publicatie bevat volgende liederen : Het Fabriekskind Het Mijnpaard Het Schoenmakertje Voorheen

Keywords

liederen


Book
Een terugblik : bijdrage tot de geschiedenis der Gentsche arbeidersbeweging
Author:
Year: 1930 Publisher: Gent Volksdrukkerij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Antwoord op de Klagten van den Gendschen Spinder Banierzang Brood! Den Gentsche Katoenspinder Denkt gij daar wel aan? Deze publicatie bevat volgende liederen : Droevige Klagten van den Gendschen Spinder Fabrieksgalmen Ginds over de weiden... Herrineringslied aan de Verbroedering der beide Weversmaatschappijen Het voorgaande, tegenwoordige en 't toekomstige : een klagende huisvader te Gend Jubellied ter gelegenheid van het 25jarige bestaan der Spinners- en Weversmaatschappijen Katholiek en Liberaal Klagtlied van de katoenspinders Ten Strijde! Volkslied van dokter Van Peene Zang aan de Werklieden-Partij Ze sterven niet!

Keywords

liederen


Object
Al de liberale liedjes en gedichten van Nap. Destanberg 1846-1866 [Bladmuziek]
Author:
Year: 1866 Publisher: Gent Van de Weghe

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

't En help toch niet! 't Is al weg 't Is te warm 't Oktrooi is af 't Regent Aan Goumod Aan Jan Van Rijswijck Aan Luik Aan M. Laurent Aan Mijnheer Van de Woestijne Aan Van Ryswijck Aan Victor Driessens Aan ZIjne hoogweNiet groetenerdigheid Monseigneur Braeq Aan den heer minister, Alfons Vandenpeereboom Aan onze vrienden van Brugge Abraham Lineoln Ach! had ik toch de Broedermin Algemeene kermis van 1863 Alle goede dingenbestaan uit drijen Als 't kalf verdronken is Als 't u belief voor de Sans noms Antwoord op eene vraag Arme jongen Baas Kimpe's tjakke Bara-Barabas Bedankingen aan Mgr Delebecque Bedelbrief Begijne-klacht Berkem bessems Betrouwen op God Biecht aan Monseigneur Malou Blond en bruin Boeren-impost Boschlied Callier Cies aan zijne vrienden van den buiten Cies kan zwijgen Cies zijn wenschen Danklied Danklied Danklied aan de Zonder Naam De Beurzen-Courant De Bisschop van Gent De Capucienen De Carrousel De Doodstraf De Gentenaars op reis De God der verveling De Muggen De Petrus-penning De Pover op den sneeuw De St.-Pieterspenning De agjonsigen De besten gaan het eerste De bieren De blieken De bloedwet De boekdrukkunst De boteressen van Luik De broers uit Polen De deserteurs De dieven De doodstraf De dorenhaag De framessons De garnaalvisscher De gele blaârkeus De geutsche verhuizing De groenselvrouwen De jongens van Gent of 't volk van Artevelde De kaartenkijkster De kandidaat Kwek De kerkhoven De koewachter De koning is dood! Leve de koning! De lente De liberale dieven De liberalen zwemmen boven De loting De loting De maaiers De meuleniers De nachtelijke wapenschouw De nederige dorpspastoor De politiek van Threze De schoone bader van Blankenberghe De soldaat is kwaad en de kapitein en geeft er niet om De speldewerksters De straatjongens De twee feesten De vervalsching der eetwaren De vogelen De waarzegster De werkman De werkmanskiel De winter De winter genakt De zang van den Sabbath De zeeschelpjes De zonder naam, nier zonder dorst Decemberlied Den heere Joseph Van den Berghe Deze publicatie bevat volgende liederen : Een alkoof bij zonnen-opgang Een goed schoolmeester Een goê zalig nieuwjaar Een lied voor het volk Een liedje voor de weldenkenden Een simpel woordeken aan M. den bisschop Henrieus-Franeiseus Braeq Een woordteken aan de boerkens Een zalig nieuwjaar aan den paus Eerlijk en wettelijk Elk is dief in zijn ambacht En nog een liedje, fallaladera falladera, enz Feest van Artevelde Frans Laurent Ga, boekje lief Ge meugt nie slapen Genade voor de verwezenen Gister en vandaag Goedkoop Het Kruisken Het Lied van Roos Het brood van het gevang Het fabrieksmeisje Het gentsch bier Het hoogste goed Het kleed van het weeskind Het liedeken van Jaaksken met zijn fluitje Het onderwijs Het onkruid Het sfeertje van de kermis Het spel van Pier-Jan-Klaas Het vrijen Het waschmeisje Het weer Het zomerlief Het zomerlief Heynau Hij staat er Hulp In de hand lezen In de locht In of uit Is het misschien niet waar? Jaak van Artevelde Jan de petater Karnaval-liedje Kerstliedje Kirremesse van Vinderheijte Klaas-liedeken Klacht van den petater Klacht van eenen boeren-kiezer Klachten van een getrouwde man Kokedie de spekkeman Kraaien en uilen Kus mij frisch en ga Legende van de vier onnoozele martelaars Leopold I - Leopold II Liedje der independants Liedje van den droeven soldaat Liefdadigheid Liever Litanie tegen den Antechrist Jules Bara, minister van justitie M. Van de Woestyne Madameken lief, blijf bij uw kind Meilied Meilied Meimaand Menschen! gij zijt broeders Met den kaas vangt men de muizen Mieken Mijn dromen Mijn land vooral Minne-liedje Moeder Marianne Na 't verblijden, komt het ljiden Naar Mexico Ne Vlaamsche werkman Ne eent voor St.-Pieter Nieuwjaarslied voor 19863 Onder den olmenboom Onze fabriekswerkers Op 'nen verschen kerf Op 't banket der VineenVincentiussen Petitie aan Monseigneur Braeq Pierlala en Kimpe Pierlala in China Sadones Salut à la majesté tombée Strijksiers-Mestdag Terugkeer uit Kamerijk Titaloo Tjeef Bierbuik Tjilleke leeft nog Triomflied Tusschen hangen en verworgen Vaarke welgezind Vaarke welgezind Vergeet den armen niet Verjaardag Vijftein miljoentjes als 't u belieft Vroeger en nu Waaraan denkt zij Wat de donder kan doen Wat ik wil Wat is een Vlaming? Wat zou hij zeggen Weduwen en weezen van Dour Welkom Z'en durven niet - Z'en kosten niet Ze durven toch! Zonder naam, niet zonder hert de karnaval ies minister

Keywords

liederen


Object
Chantons! [Bladmuziek]
Author:
Publisher: Visé UJO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Camarade! Deze brochure bevat volgende liederen : Faldera Frère au soleil Hardi, camarades L'Internationale La Jeune Garde La Marche des Faucons Rouge La Marseillaise de la Paix La Varsovienne Le Drapeau Rouge Là-haut sur la Montagne Marchons Nous sommes Jeunes & Décidés Nous sommes Jeunes! Premier Mai Quand nous marchons Quitte la ville Un gai luron

Keywords

liederen


Object
Liederen voor het volk [Bladmuziek] : 100 liederen
Year: 1913 Publisher: Schaarbeek Liederavond-fonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'k Kwam lestmaal door 'n groene wei 'k Zag twee Beren 't Liedeken van de min 't Vergeet mij niet 't Vertelselken Aan U alleen Arteveldelied Begraven onder rozen Beiaardlied Bellotteken Blijlied Bloemenliedje Daar kwam... Daar reed nen boer naar Leuven De Denneboom De Dronkaard De Vlaamsche Leeuw De Vroolijke Smid De blauw Kiel De dood van Bazel De laatste Zomerroze De liefde is op het ijs De trommel slaat De twee koningskinderen De vier jaargetijden De wiegende Mijnwerker Des Winters al het regent Deze bundel bevat volgende liederen : Er leeft een kind in Brabant Groeninge! Harba lori fa Heeft het Roosje milde geuren... Het Kerelskind Het Lied van de Smid Het Vlaamsche Lied Het groetend Kindje Het klooster van Sint Arjaan Het lied der Vlamingen Het viel een Hemelsdauwe Hij die geen liedje zingen kan Ik ken een lied Ik min mijn land In Vlaanderen In mijn Lievekens hoveken Kerlingaland Kermislied Kloefkenslied Klokke Roeland Koekloerekoe! Lang is't geleên Lapper Krispijn Lentelied Lentelied Levensleus Lied van Reinhilde Liedje van Schaarbeek Marschlied Meilied Met Jan Rolder Mijn Moederspraak Mijn Vlaandren heb ik haetelijk lief! Mijn Vrijer is een Kerelken Mijn hart is vol verlangen Mijne Moedertaal Moeder Moederken alleen Naar buiten! O Schelde! Och! Eeuwig is zoo lang! Ons vaderland Popje lief Reuzegom Reuzelied Ring-King Roosjen uit de dalen Schipperslied Schoentje lap Speldewerksterlied Sporenlied Strijdkreet Strom op Zee Theodoor van Ryswyck-Marsch Tinneken van Heule Twee Minneliederen Van 't Kosterken Van 't Spinderken Visschersliedeken Vlaamsch België Vlaanderen Vlaanderen, onze Bruid Vlaanderland Waakt! Waar kunnen wij nog beter zijn? Wat ik bemin Wat zal ik u geven? Welkomgroet Wie kan u ooit vergeten? Wiegeliedje Wij reizen om te leeren Woudlied Zeg Kwezelken wilde gij dansen?

Keywords

liederen


Object
Liederenbundel [Bladmuziek]
Publisher: [S.l.] SVV

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'k Heb mijn wagen volgeladen Al die willen te kaperen varen Al huilen stormen nog zo fel Broeders, verheft u ter vrijheid Daar was e wuf die spon De boom staat op de bergen De brothers De gedachten zijn vrij De internationale De jonge garde De scheresliep Deense socialistenmarsch Deze brochure bevat volgende liederen : En s' avonds Goede morgen Het zonlicht tegemoet Home on the range Hoog op de gele wagen Iwan en Petrousjka Kameraadschapslied La route de Montpellier Lieve lente Mulderslied My Bonnie is over the ocean Nachtegalencanon Plantone la vigne Ritme Solidariteitslied Strijdlied der Weense arbeiders Vaarwel en geode nacht Yamasuki

Keywords

liederen


Object
Onze liederen [Bladmuziek] : eerste reeks
Author:
Publisher: Leuven Ontvoogding

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Banierzang De Internationale De Roode Vlag De Sociale Jeugd De wapens neer! Deze brochure bevat volgende liederen : Lied van het Proletariaat Ons hart verkrijgt ge nooit Onze Roode Vaan Vergeet hen niet! Vrijheidslied

Keywords

liederen


Object
Voorwaarts met de tijd [Bladmuziek]
Author:
Publisher: Gent

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'k Heb mijn Wagen volgeladen Als wij schrijden Broeders, verheft u ter Vrijheid! Clementijne De Internationale De Jonge Garde De Pinksterblom De Sneeuw verzwindt De gedachten zijn vrij Den Uil Deze brochure bevat volgende liederen : Die Kat kom weer Een vreemde, arme Snuiter Goê Nacht, Ladies Het Zonlicht tegemoet Kameraadschapslied Lieve Lente My Bonnie O, hoe zoet is't mij Pionierslied Rode-Valkenmarsch Sarie Marais Socialistenmarsch Stille Nacht Uit der Dagen grauwe Zorgen Vaarwel en goede Nacht Valkenroep Verheug U, o Aarde! Wat is de Wereld wijd Wij zijn jong

Keywords

liederen


Object
Socialistische liederen [Bladmuziek]
Author:
Publisher: Aalst [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

ABVV-marsch Bandiera Rossa (avanti populo) Broeders, verheft u ter vrijheid! Danklied van Harry Pinky De gedachten zijn vrij De internationale De jonge garde Deze brochure bevat volgende liederen : Kameraden, wij marcheren Mariannelied Morgenrood Socialisten tegen kapitalisme Socialistenmarsch Solidaritetislied Uit ter dagen grauwe zorgen Vriendschapslied

Keywords

liederen


Object
Liederboekje [bladmuziek]
Author:
Publisher: S.l [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

't Liedeken van den schilder A, a, a. Valete Studia Aan die Havere Aan u alleen Al zingend 't vrije lied Als 't Zondag is Artevelde's lied Beiaardlied Buis Daar is mar één Vlaanderen De Gilde viert De Leeuwenstandaard De Vink De Vlaamsche Leeuw De Zwarte Leeuw Deze brochure bevat volgende liederen : Ergo Bibamus Gaudeamus igitur Goud en Zilver Groeninge! Hemelhuis Het Lied der Vlamingen Het Molenaarsmeisje Het liedje van den beiaardier Het zwart-bruine bier Hij die geen liedje zingen kan... Iö vivat Kerelslied Kerlingaland Kermislied Klokke Roeland Krachtlied La Brabançonne Lapper Krispijn Met Jan Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief Nog is 't bloeiende Noordzee! O Schelde Omdat ik Vlaming ben Ons Vaderland Oude Rolderskracht Reuzenlied Ring-King Rooken Speldewerkerslied Strijdkreet Tinneken van Heule Vive la Companeia Wilhelmus van Nassouwe

Keywords

liederen

Listing 1 - 10 of 33802 << page
of 3381
>>
Sort by