Narrow your search
Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Compendium medische burgerlijke aansprakelijkheid : de meeste recente juridische beslissingen inzake medische burgerlijke aansprakelijkheid, met verwijzing naar de jurisprudentie
Author:
Year: 2006 Publisher: Brussel Roularta Medica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Compendium de responsabilité civile médicale : les décisions judiciaires récentes en matière de responsabilité civile médicale, avec renvoi à la jurisprudence
Author:
Year: 2006 Publisher: Brussel Roularta Medica

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Fonds medische ongevallen : een antwoord op de problematiek van de medische aansprakelijkheid
Authors: ---
Year: 2016 Publisher: Heverlee UC Leuven-Limburg. Groep Management & Technologie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze scriptie behandelt in het eerste hoofdstuk het aansprakelijkheidsrecht en in het volgende hoofdstuk wordt de medische aansprakelijkheid meer in detail toegelicht. In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis. Vervolgens worden de bewijslast in de medische aansprakelijkheid en de problematiek rond die bewijslast aangekaart. De wetgever heeft een nieuw vergoedingssysteem voor de schade veroorzaakt door een medisch ongeval ingevoerd. De twee wetten van 15 mei 2007 voerde dit nieuwe systeem in, maar deze wetten kregen veel kritiek en zijn nooit in werking getreden. Vermits er nog steeds nood was aan een nieuw systeem werd de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg ingevoerd. Deze scriptie behandelt in het zesde en zevende hoofdstuk de taken, de werking, de financiering en de evaluatie van de jaarverslagen van dit Fonds. (Bron: Auteur)


Book
Patiëntveiligheid : systematische incident reconstructie en evaluatie
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Amsterdam Elsevier Gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Recente ontwikkelingen van het medisch aansprakelijkheidsrecht.
Author:
Year: 2007 Publisher: Mechelen Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
De (on)verzekerbaarheid van de medische aansprakelijkheid: een nieuw concept als oplossing.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De praktijkjurist XV.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789087640446 9087640447 Year: 2009 Publisher: Gent Story publishers,


Book
Missers in de huisartspraktijk.
Author:
ISBN: 9053525467 Year: 2000 Publisher: Amsterdam Boom,


Book
Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789400003828 Year: 2019 Volume: 18 Publisher: Antwerpen Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Na een lange lijdensweg voerde de Belgische wetgever met de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg een alternatief vergoedingssysteem in voor slachtoffers van medische ongevallen, de zgn. Wet Medische Ongevallen. Naast een kosteloze en (ver)eenvoudig(d)e procedure om een schadevergoeding te krijgen ter vergoeding van de schade als gevolg van een medisch ongeval, voerde deze wet ook vier alternatieve vergoedingscriteria in op grond waarvan slachtoffers van een medisch ongeval (en hun na(ast)bestaanden) een vergoeding kunnen krijgen van het Fonds voor Medische Ongevallen. Na een bespreking van het toepassingsgebied van de Wet Medische Ongevallen, en de vergoedingsvoorwaarden gelinkt aan de aansprakelijkheid van een zorgverlener, wordt uitgebreid stilgestaan bij het begrip medisch ongeval zonder aansprakelijkheid en de ernstcriteria. Dit alles wordt op een heldere, diepgaande en rechtsvergelijkende wijze geanalyseerd – er wordt o.m. vergeleken met de vergoedingsvoorwaarden in de Scandinavische landen, Nieuw-Zeeland en Frankrijk – en er worden verschillende aanbevelingen ter verbetering gedaan. Het boek bevat ook verwijzingen naar talloze (ongepubliceerde) uitspraken van het FMO en de Belgische hoven en rechtbanken, waarbij de relevante passage telkens in de voetnoot wordt geciteerd. Dit boek is een must voor iedereen die in aanraking komt met de Wet Medische Ongevallen, en zich wil verdiepen in de mogelijkheden die de vergoedingsvoorwaarden van deze wet al dan niet te bieden hebben


Book
La responsabilité des professionnels de la santé.
Authors: --- ---
ISBN: 9789046583609 9046583600 Year: 2015 Publisher: Waterloo Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Nul professionnel n’est à l’abri d’une procédure en responsabilité. Lorsque ce professionnel est médecin, dentiste, pharmacien… et qu’il a entre les mains la santé de son patient, sa responsabilité n’en est qu’accrue.Thierry Vansweevelt propose dans cet ouvrage un éclairage à 360 ° sur la matière.Dans une première partie du livre, on trouvera une analyse très fine et très nuancée de la responsabilité contractuelle et extracontractuelle du médecin et de l’hôpital pour leur propre fait.La deuxième partie de l’ouvrage aborde des questions complexes, à savoir la responsabilité au sein de l’hôpital et la responsabilité du fait d’autrui et du fait des choses.La troisième partie est vraiment originale. Elle traite de sujets que l’on analyse peu en doctrine. Il s’agit de la responsabilité de certains professionnels de la santé : le dentiste, le pharmacien, le kinésithérapeute, l’accoucheuse et l’infirmier.La quatrième partie de l’ouvrage constitue un exposé magistral d’une matière nouvelle dont l’importance va nécessairement s’accroître au fil des ans. Il s’agit de la loi sur les accidents médicaux.

Keywords

Medical law --- Tort and negligence --- Assurances de responsabilité médicale --- Insurance [Medical malpractice ] --- Insurance [Physicians' liability ] --- Malpractice insurance [Medical ] --- Medische aansprakelijkheid [Verzekering van ] --- Responsabilité médicale [Assurances de ] --- Verzekering van medische aansprakelijkheid --- Physicians --- Tort liability of hospitals --- Medical personnel --- Médecins --- Hôpitaux --- Personnel médical --- Malpractice --- Responsabilité professionnelle --- Responsabilité civile --- Responsabilité --- BPB1604 --- Responsabilité médicale --- Droit médical --- Medische aansprakelijkheid --- Medisch recht --- Médecins --- Hôpitaux --- Personnel médical --- Responsabilité professionnelle --- Responsabilité civile --- Medical ethics --- Law and legislation --- Belgium --- K 3601 Medical legislation --- Legislation, Medical --- diritto sanitario --- право в областта на здравеопазването --- medicinsko pravo --- medisch recht --- medicinos teisė --- Derecho médico --- orvosi jog --- ιατρικό δίκαιο --- drept medical --- Medizinrecht --- lékařské právo --- medical law --- prawo ochrony zdrowia --- liġi medika --- medicīniskās tiesības --- medicinsk rätt --- medicinsk jura --- meditsiiniõigus --- lääketieteellinen lainsäädäntö --- direito médico --- e drejtë mjekësore --- медицинско право --- lekárske právo --- législation médicale --- lékařské zákony --- законодавство од областа на медицината --- Arztrecht --- Derecho sanitario --- lékařská legislativa --- Ärzterecht --- lékařskoprávní legislativa

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by