Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek.
Authors: ---
ISBN: 9055743518 Year: 2002 Publisher: Baarn HB,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Islam en ethiek in de gezondheidszorg.
Authors: ---
ISBN: 9074792049 Year: 1993 Publisher: Den Haag Oase,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Libera me : over euthanasie en psychisch lijden : getuigenissen en reflecties
Author:
ISBN: 9789492011138 Year: 2015 Publisher: Antwerpen Witsand

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Lieve Thienpont, psychiater en psychotherapeute, zoekt al vele jaren niet aflatend naar wegen om mensen met ondraaglijk en perspectiefloos lijden te helpen bij het sterven. De Euthanasiewet biedt daarbij mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische problematiek. Vanuit een diep menselijke betrokkenheid hanteert Lieve in haar werk sleutelbegrippen als hoop, procesmatig en in verbinding. Zij laat zich daarbij met geduld en respect gidsen door de patiënt. Van onschatbare waarde zijn de getuigenissen indit boek. Veel beter dan elke theoretische beschouwing helpen zij de lezer betrokken te raken op de moeilijk te begrijpen realiteit van mensen dieondraaglijk en perspectiefloos psychisch lijden.Het is voor Lieve Thienpont van het grootste belang dat patiënten de spreekkamer verlaten met een nieuwe sprankel hoop, zij het (nog) niet op een beter leven, dan toch op een menswaardige dood&Uit een gesprek met Petra de Jong, directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), blijkt dat hulpverleners in Nederland en België, ondanks de verschillen in wetgeving, voor dezelfde uitdagingen staan om elke wilsbekwame burger het waardig sterven te bieden waarop hij recht heeft. Zij zoeken naar antwoorden op de moeilijke vraag welke mogelijkheden er zijn voor mensen die een waardig levenseinde willen maar de grens van een nog heldere beslissingsbekwaamheid voorbij zijn.


Book
Lokale commissies voor ethiek en medische praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9020965875 9789020965872 Year: 2006 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek focust op de plaats van de lokale commissies voor ethiek binnen het zorgsysteem. Uit een enquête van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bioethiek bij de lokale commissies blijkt echter dat er vanuit de medische praktijk weinig beroep gedaan wordt op deze commissies. Wellicht is dit het gevolg van de 'rendabiliteits'- en 'manageriale' geneeskunde die nu in de ziekenhuizen overheerst. Nochtans wordt er meer dan vroeger door de wetgever belang gehecht aan de ethische problematiek bij het medisch handelen, cf. de wet op de patiëntenrechten en de wet op de euthanasie. In de bijdragen van dit boek wordt ook over de grens gekeken (Frankrijk, Nederland). Daarnaast zijn er reflecties vanuit de praktijk en naar de opleiding van de gezondheidswerkers toe. In een bijlage zijn ten slotte de relevante wetteksten opgenomen en de resultaten van de bovengenoemde enquête.


Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Beslissen om niet te reanimeren : een medisch en ethisch vraagstuk.
Authors: ---
ISBN: 902322812X Year: 1993 Publisher: Assen Van Gorcum,


Book
Basisboek zorgethiek
Author:
ISBN: 9789089720047 Year: 2008 Publisher: Heeswijk Abdij van Berne

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorgen is een alledaagse bezigheid. Iedereen doet het. Zorgen voor jezelf, voor huis, huisdier en kinderen, voor het eten, de was en de tuin. Velen doen dit als professional: zorgen voor mensen die oud, ziek, beperkt, stervend of gewond zijn. Zorgethiek is het nadenken over wat goede zorg is in een concrete situatie, voor deze persoon op dit moment, in deze omstandigheid. Is het eigenlijk wel goed, wat wij doen? Doen we er eigenlijk wel goed aan om zó te zorgen? Dit boek begint bij de eigen ervaringen van wat goed en niet goed is. In het tweede deel wordt vanuit deze ervaringen een eigen zorgethische visie ontwikkeld. Het derde deel is praktisch. Aan bod komen methoden voor ethische gesprekken en de beleidsstructuur die in een instelling moet bestaan wil de aandacht voor ethiek ook werkelijk worden geborgd in de dagelijkse praktijk.


Book

Book
Liefde voor het werk in tijden van management : open brief van een arts
Author:
ISBN: 9789020986327 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden, net zoals scholen, in toenemende mate gerund als bedrijven. Marc Desmet, ziekenhuisarts en veelgevraagd spreker, vertolkt de ervaring van al diegenen die aan het ziekbed staan en toont aan dat al deze onophoudelijke veranderingen en controles hen weghalen van de kern van hun opdracht. Als niet-manager beschrijft de auteur hoe werknemers én managers staande kunnen blijven in deze snel veranderende organisaties en maatschappij. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de spirituele dimensie. - Een toegankelijk boek dat niet enkel mensen uit de ziekenzorg zal aanspreken


Book
Toegang tot de gezondheidszorg : de ethische inzet
Authors: ---
ISBN: 9044117033 9789044117035 Year: 2004 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De toegang tot de gezondheidszorg werpt vele ethische kwesties op. Filosofisch gezien moet er toegankelijkheid zijn voor allen, terwijl dat sociologisch voor bepaalde groepen niet altijd even evident is. Sommigen zijn van mening dat culturele factoren niet altijd de oorzaak zijn van de ongelijkheid in de toegankelijkheid van de gezondheidszorg omdat de verantwoordelijkheid ook soms te vinden is bij de gezondheidsverstrekkers. Men gaat vanuit twee totaal verschillende invalshoeken in op het probleem van de zogenaamde explosie van de uitgaven voor de gezondheidszorgen en bedenkt er mogelijke oplossingen voor. De omvang van het budget gezondheidszorg kan een politieke keuze zijn, die desgewenst kan worden herzien in functie van de behoeften. Uit de inhoud: Impact van preventie op de gezondheidszorgkost – Ethische uitdagingen voor onze gezondheidssystemen – Culturele dimensies van de toegang tot de gezondheidszorg – Financiële toegankelijkheid: een sociologische analyse – Behandelen tot elke prijs.

Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by