Narrow your search
Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Evaluatie van het Slim Kids programma : een multidisciplinaire behandeling voor kinderen met overgewicht.
Authors: --- --- ---
Year: 2009 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
De meerwaarde van multidisciplinaire benadering/samenwerking bij de zorg aan de patiënten met hematologische maligniteiten.
Authors: --- ---
Year: 2013 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
De multidisciplinaire aanpak van een verkeersongeval met gekneld persoon.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Verpleegkundige aandachtspunten in de multidisciplinaire benadering van een delirante patiënt op een acute afdeling geriatrie.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Multidisciplinaire benadering van het kind met een voedselallergie in de extramurale zorg.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789058982094 Year: 2012 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
De verpleegkundige aspecten bij een gastrostomie en sondevoeding bij kinderen en adolescenten met dyskinetische cerebrale parese : onderdeel van een multidisciplinair onderzoeksinstrument voor gerichte behandeling van kinderen en adolescenten met dyskinetische CP.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Brugge KHBO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Diagnostiek in 3-D : multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden.
Authors: --- ---
ISBN: 903345825X Year: 2005 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Woord vooraf1. Wat is diagnostiek? 1.1 De vraag naar diagnostiek 1.2 Wat is er aan de hand? 1.3 Wat is belangrijk bij diagnostiek? 1.4 Valkuilen 1.5 Systeemgeorinteerde diagnostiek 1.6 De complementariteit tussen diagnostiek en therapie 1.7 Samenvatting 2. Het diagnostische proces 2.1 De verkenningsfase 2.2 De onderzoeksfase 2.3 De verwerkingsfase 3. De verkenningsfase 3.1 Informatie verzamelen 3.2 Anamnesegesprek 3.2.1 Personalia en probleemstelling 3.2.2 Kleuterklas 3.2.3 Schoolverloop 3.2.4 Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag 3.2.5 Besluit 4. De onderzoeksfase 4.1 De schoolse leervaardigheden 4.1.1 Leervoorwaarden en deelleerprocessen 4.1.2 Lezen 4.1.3 Spelling 4.1.4 Rekenen 4.1.5 Taal 4.2 De ruimere context 4.2.1 Het intelligentieprofiel 4.2.2 Het concentratievermogen 4.2.3 Het geheugen 4.2.4 De motoriek 5. De verwerkingsfase 5.1 Multidisciplinair overleg 5.2 Interpretatie en clusters 5.2.1 Algemene clusters 5.2.2 Specifieke clusters 5.3 Besluitvorming en verslaggeving 5.3.1 Conclusies en advies 5.3.2 Verslaggeving 5.4 De link naar de begeleiding. Met dit boek willen de auteurs de vastgeroeste schroeven van de enge diagnostiek losdraaien. Zij willen de onderzoeker leren kijken naar alle aspecten die belangrijk kunnen zijn in het zuiver stellen van een diagnose. Zij tonen aan dat elke discipline, elke test informatie biedt die gekoppeld kan worden in een cluster van samen voorkomende symptomen. Het verhaal van de ouders is daarbij het uitgangspunt. Het verhaal van de leerkracht in de klas biedt aanvullende informatie. De onderzoeker, uit welke discipline dan ook, legt de puzzelstukken bij elkaar om zo te komen tot een correcte en vooral behandelingsgerichte diagnose. Diagnostiek vanuit drie verschillende disciplines bekeken dus. De diagnose is dus geen eindpunt van het onderzoek. Er blijft de nood aan begeleiding op maat van elk kind afzonderlijk Diagnostiek is niet het afnemen van enkele tests door een persoon, maar een multidimensioneel en multidisciplinair gebeuren waarbij ruimer gekeken wordt en waarbij het geheel meer is dan de som van de delen. Elke diagnosticus werkt discipline-overschrijdend en heeft oog voor het totale kind en zijn omgeving. Uiteraard werken wij op elk terrein gestandaardiseerd, maar observaties bieden zoveel meer informatie dan een test eigenlijk bedoelt. Op die manier geeft diagnostiek enerzijds een verklaring voor de gestelde problemen en biedt ze aanknopingspunten naar de praktijk. Het boek is geschreven voor onderzoekers, therapeuten uit verschillende disciplines (pedagogen, psychologen, logopedisten, kinesisten, psychomotorisch therapeuten) maar is ook waardevol voor ouders en leerkrachten die uit dit boek nuttige tips en aanwijzingen uit het dagelijks leven van het kind zullen vinden die relevant kunnen zijn voor de diagnosestellingen en de begeleiding.


Book
Betekenisvolle activiteiten methode : een multidisciplinaire en praktijkgerichte aanpak voor bewoners van woonzorgcentra
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782509032584 Year: 2018 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een woonzorgcentrum heeft de expliciete opdracht om de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van bewoners te stimuleren en een aangepast activiteitenaanbod aan te bieden. Dat blijkt vaak niet zo eenvoudig te realiseren in de praktijk. Toch zijn betekenisvolle activiteiten cruciaal in het dagelijkse leven van de bewoner. Ze hebben een positieve invloed op de fysieke en geestelijke gezondheid, spelen een belangrijke rol in de ervaren levenskwaliteit en dragen bij tot levenszin.De betekenisvolle activiteiten methode (BAM) is een gloednieuwe en innoverende aanpak waarin zorgverleners en bewoners samenwerken aan betekenisvolle activiteiten. In dit boek wordt stilgestaan bij wat betekenisvolle activiteiten zijn en hoe ze gerealiseerd kunnen worden met bewoners van woonzorgcentra. Stap voor stap wordt de BAM-methode uitgelegd en worden handvaten aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan.Dit boek biedt geen opsomming van pasklare,voorbereide activiteiten, maar vertelt wél hoe je samen met bewoners kunt ontdekken wat betekenisvolle activiteiten zijn. Je wordt geïnspireerd in een vernieuwende visie en ontdekt hoe je betekenisvolle activiteiten in de praktijk kan realiseren.Samen met de BAM werd een protocol ontwikkeld dat zorgverleners kunnen gebruiken om de verschillende stappen van de BAM te doorlopen. In het protocol is iedere stap uitgewerkt en worden voorbeeldvragen, meetinstrumenten en notitiekaders als handvaten aan zorgverleners geboden.


Book
Multidisciplinair handboek urine-incontinentie : Van oorzaak naar aanpak.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit handboek biedt een leidraad voor de praktische continentiezorg. Incontinentie voor urine heeft immers vele facetten. De aanpak bij kinderen, volwassenen, ouderen en mensen met een handicap verschilt duidelijk. Verschillende ervaren verpleegkundigen en artsen hebben vanuit verscheidene invalshoeken aan dit boek meegewerkt. Het is de bedoeling om aan de verpleegkundige in het ziekenhuis of in de thuiszorg, praktische tips te verschaffen en tevens wat achtergrondinformatie te bieden over de verschillende vormen van incontinentie.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by