Narrow your search

Library

EHC (1149)

SESA-Mechelen (110)

UAntwerpen (71)

MPM (56)

SA (17)

Letterenhuis (16)

KBR (2)

KU Leuven (2)

AP (1)

SA-Turnhout (1)

More...

Resource type

digital (595)

book (586)


Language

Dutch (919)

Latin (190)

French (81)

English (1)

German (1)


Year
From To Submit

2014 (1)

2004 (1)

1999 (1)

1990 (1)

1982 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 1192 << page
of 120
>>
Sort by

Book
Ter eeren van de edele ende godtvrugtige mevrouw M. Anna Papadopoli priorinne van het vermaert clooster van Cabbeec der regulier ordre van den H. Augustyn binnen Thinen, over t'vyftichste jaer van hare professie verschenen op sinxen dach, van't jaer 1664
Year: 1664 Publisher: Leuven Bouvet, Andries

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

occasional poems

Echtkransje mynen jongsten broeder Lambert I. van Ryswyck gevlochten, ter gelegenheid van zyn huwelyk met jonkvrouwe Maria Antonia Bogaerts, plegtig te Antwerpen gevierd, den 7 van grasmaend 1853
Authors: ---
Year: 1853 Publisher: [Place of publication unknown] [publisher unknown]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Eerste heilige offerande aan God den hemelschen vader opgedragen, door den eerwaarden heer Joannes Baptista Ceulemans, in de parochiale kerk van den heiligen Paulus, te Antwerpen, op den 20 van lauwmaand 1867
Author:
Year: 1867 Publisher: Antwerpen De Beer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mijnen vriende den heer Leonard de Cuyper, ter gelegenheid zijner echtverbintenis met jonkvrouwe Theresia Verberckt, plegtig gevierd den 9en van bloeimaend 1853
Author:
Year: 1853 Publisher: Antwerpen publisher unknown

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het huwelijk: in den smaek van Cats: aen myn vriend Frans de Wolf, by zyne echtverbintenis met jonkvrouw Josephina Schaeffels, op den tweeden van bloeimaand 1839, te Antwerpen gevierd
Author:
Year: 1839 Publisher: Antwerpen Jacobs

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ter zilvere bruiloft van onze ouders J.C. van Rysewyck en Maria van Dyck, den 23 van bloeimaend, te Antwerpen gevierd in 1835
Author:
Year: 1835 Publisher: Place of publication unknown publisher unknown

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zilveren bruiloft van den heer Ludovicus Le Paige en vrouwe Livina Stappaerts, plegtiglijk gevierd op 7 van wynmaend
Publisher: Antwerpen De Cort

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Letterkrans voor het huwelijk mijner zuster Maria Teresa Wilhelmina van Ryswyck met Jozef Eugeen van der Linden, gevierd te Antwerpen op 25 april 1868
Author:
Year: 1868 Publisher: Antwerpen Drukkerij L. Dela Montagne

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Echtkransje mynen jongsten broeder Lambert I. van Ryswyck gevlochten, ter gelegenheid van zyn huwelyk met jonkvrouwe Maria Antonia Bogaerts, plegtig te Antwerpen gevierd, den 7 van grasmaend 1853
Authors: ---
Year: 1853 Publisher: [Place of publication unknown] [publisher unknown]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Eerste heilige offerande aan God den hemelschen vader opgedragen, door den eerwaarden heer Joannes Baptista Ceulemans, in de parochiale kerk van den heiligen Paulus, te Antwerpen, op den 20 van lauwmaand 1867
Authors: ---
Year: 1867 Publisher: [Antwerpen] Drukkerij van H. De Beer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 1192 << page
of 120
>>
Sort by