Listing 1 - 10 of 69 << page
of 7
>>
Sort by

Book
Harcèlement sexuel sur les lieux de travail : un guide syndical
Author:
Year: 1986 Publisher: Bruxelles CISL

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Resultaten enquête 'Ongewenste intimiteiten op het werk' - prové-sector België april 2000
Publisher: [S.l]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Professioneel bemiddelen bij seksuele intimidatie : de kracht van genderspecifieke meditation
Author:
ISBN: 9789024418268 Year: 2009 Publisher: Baarneveld : Nelissen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een uitgave over de mogelijkheid van mediation bij seksuele intimidatie op de werkplek. De auteur is als onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens werkzaam als rechtbankmediator in Arnhem. Het boek begint met theorie en onderzoek waarmee seksespecifieke intimidatie inzichtelijk wordt gemaakt. De bijlage geeft een goed overzicht van onderzoek naar seksuele intimidatie. Vervolgens wordt de vraag behandeld op welke wijze mediation bij seksuele intimidatie een geschikte aanpak kan zijn om geschillen op te lossen. Bij mediation wordt uitgegaan van het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een neutrale conflictbemiddeaar. De auteur concludeert dat met name genderspecifieke mediation een goede aanvulling kan zijn bij het oplossen van conflicten rond seksuele intimidatie. Dat is een nieuw gezichtspunt: tot nu toe wordt vaak uitsluitend de weg van klachtenprocedures gevolgd. Tot slot wordt ingegaan op de noodzakelijke attitude en vaardigheden van een genderspecifieke mediator. Geschikt voor professionals (mediators, maar ook personeelsfunctionarissen) en geïnteresseerde leken. © NBD Biblion


Book
Ongewenst seksueel gedrag op de werkplek in het 19de-eeuwse België
Author:
Year: 1990 Publisher: Leuven Hoger Instituut voor de Arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Guia para evitar el acoso sexual en el trabajo
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Madrid Secretaria de la Mujer de la USMR de CC.00

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk : een situering van de problemen rond pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk
Author:
Year: 2004 Publisher: Mechelen Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Omgaan met seksuele intimidatie : juridische praktijkgids ongewenst gedrag
Author:
ISBN: 9789047301325 Year: 2009 Publisher: Den Haag : Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Preventie 2. Escalatie 3. Vertrouwenspersoon 4. Klachtencommissie 5. Klachtenprocedure 6. Bewijs 7. Uitspraak klachtencommissie


Book
Seksueel misbruik : een vergeten probleem ?
Author:
Year: 1999 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vuil spel : oefeningenboekje
Author:
Year: 2003 Publisher: Antwerpen Sensoa

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Oefeningenboekje bij de gelijknamige video.


Book
Raamwerk Seksualiteit en Beleid : kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie : versie voor de kinderopvang
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Antwerpen Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid (Sensoa)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het raamwerk biedt handvaten en bouwstenen voor een integraal beleid op het vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit in jeugdorganisaties. Het bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en relevante achtergrondinformatie om het beleid en de dagelijkse praktijk over dit thema in organisaties voor jeugdhulp gericht uit te bouwen. De basisversie van het Raamwerk Seksualiteit en Beleid werd ontwikkeld door Sensoa en Child Focus. Het raamwerk komt tegemoet aan de verscherpte beleidsaandacht voor geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. (Bron: website Vlaanderen.be)

Listing 1 - 10 of 69 << page
of 7
>>
Sort by