Listing 1 - 10 of 94 << page
of 10
>>
Sort by

Dissertation
Onderzoek naar het ideale nuchterbeleid in de pre-operatieve fase.
Authors: --- ---
Year: 2014 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Evidence-based ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat het standaard 24-uur nuchterbeleid kon veranderen in een meer liberaal beleid, waarbinnen meer ruimte geboden is voor het preoperatief eten en drinken. Er zijn immers aanwijzingen dat lang nuchter zijn negatieve effecten kan hebben op bepaalde patiënten.In dit eindwerk wordt een onderzoek gedaan naar de huidige pre-operatieve nuchterbeleiden in Vlaamse ziekenhuizen. Eerst werd een literatuurstudie gemaakt over het doel van het nuchterbeleid, de effecten op het lichaam en het mogelijk risico op ondervoeding alsook de screening hiervan. Verder worden de richtlijnen m.b.t. het nuchterbeleid in ziekenhuizen in kaart gebracht. Het theoretisch deel wordt afgesloten met een besluit.Vervolgens wordt een praktisch deel uitgewerkt bestaande uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit het afnemen van een kort vragenformulier bij 14 Vlaamse ziekenhuizen. Gedurende de periode van oktober-december 2013 werden verschillende Vlaamse ziekenhuizen bevraagd. Er werd navraag gedaan naar het huidige nuchterbeleid en de eventuele uitzonderingen hierop. Verder wordt het gebruik van preoperatieve diëten, het nuchterbeleid ingeval van levensbedreigende situaties, het gebruik van het koolhydraatrijk drankje preOp® en het preoperatief nuchterbeleid bij kwetstbare patiëntengroepen bevraagd. In het tweede deel worden de verschillende protocols m.b.t. het nuchterbeleid met elkaar vergeleken. Na het vergelijken van de verschillende protocols wordt tenslotte een algemeen besluit gevormd.


Dissertation
Perioperatieve zorg bij het plaatsen van een iris claw lens

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Peri-operatieve zorg bij een mastectomie met behulp van de sentinel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Basisboek operatieve zorg & technieken
Author:
ISBN: 9035221842 Year: 1999 Publisher: Maarssen Elsevier / de Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Peri-operatieve zorgen bij een totale heupprothese

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Pijn
Authors: --- --- --- ---
Publisher: Brussel Parke-Davis,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Postoperatieve pijnen en hun behandeling. Pijn in de oncologie. Pijn in de cancerologie, etiopathogenese, kenmerkende symptomen en behandeling.


Book
Casuïstische heelkunde in beeld : de symptomatologie van chirurgische ziekten in de dagelijkse praktijk
Authors: ---
ISBN: 9789031392292 9789031392285 Year: 2012 Publisher: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Pocket guide to the operating room
Author:
ISBN: 9780803612266 Year: 2008 Publisher: Philadelphia PA Davis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Surgical instruments : a pocket guide
Author:
ISBN: 9781437722499 Year: 2011 Publisher: St. Louis Mo. Elsevier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Casuïstische heelkunde in beeld
Authors: ---
ISBN: 9789031392292 9789031392285 Year: 2012 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 94 << page
of 10
>>
Sort by