Narrow your search

Library

KU Leuven (13513)

KADOC (11484)

UCLL (5184)

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (4543)

Odisee (4541)

KBR (3900)

KDG (3236)

AP (2979)

Thomas More Kempen (2798)

VIVES - Brugge, Oostende (2737)

More...

Resource type

book (23612)

dissertation (2768)

digital (1131)

periodical (1016)

undetermined (630)

More...

Language

Dutch (18068)

French (5060)

English (3915)

German (1316)

Undetermined (1206)

More...

Year
From To Submit

2019 (99)

2018 (252)

2017 (417)

2016 (818)

2015 (191)

More...
Listing 1 - 10 of 30088 << page
of 3009
>>
Sort by

Book
Er zijn voor je kind : hoe ouders veiligheid en emotionele beschikbaarheid kunnen bieden.
Authors: ---
ISBN: 9789023244011 Year: 2008 Publisher: Assen : Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe ben je in de 21ste eeuw een goede ouder? Hoe krijg je een gezonde band met je kind? Hoe beleef je plezier aan je kind en aan de opvoeding? Op deze en andere vragen geeft dit boek antwoord. Het is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 0 en 6 jaar, om hen te ondersteunen bij de opvoeding. Ook hulpverleners, medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten van groep 1 en 2, en artsen kunnen er hun voordeel mee doen. De auteurs geven aan wat er nodig is voor een veilige relatie tussen ouder en kind. Ze gaan in op valkuilen en risico's in deze relatie. Tot slot volgen handvatten voor de praktische omgang van opvoeders met een kind. De theorie wordt gellustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Van n ding zijn de auteurs overtuigd: 'perfectie is onmogelijk'. Een realistisch en vlot geschreven boek van twee professionals met veel ervaring op het gebied van ouder-kindrelaties. Centraal staat het creren van een plezierige vertrouwensband tussen het jonge kind (van 0-6 jaar) en zijn opvoeder. Het kind moet zich veilig en emotioneel geborgen voelen om zich optimaal te ontplooien. De eigen opvoeding van de opvoeders, is van groot belang voor het patroon van opvoeden nu. Opvoeders wordt een spiegel voorgehouden, zodat zij zich hiervan bewust worden en eigen keuzes kunnen maken die positief uitwerken op de evenwichtige ontwikkeling van het jonge kind. Veel voorbeelden illustreren en ondersteunen de tekst. De kern van ieder hoofdstuk wordt aan het eind samengevat en er worden praktische suggesties gegeven voor de opvoeder zelf en met betrekking tot de opvoeding van het kind. De voorbeelden, de samenvattig en de suggesties staan in grijs kader. De tekst is vlot leesbaar. De bladspiegel is afwisselend door de vele grijze kaders. De vragenlijsten in de bijlagen kunnen ingevuld worden om zich meer bewust te worden van de eigen situatie Inhoudsopgave : 1 Veiligheid en emotionele beschikbaarheid Inleiding Goed dat er ouders zijn Veiligheid en emotionele beschikbaarheid Ingredinten van emotionele Beschikbaarheid: sensitiviteit en nadenken Gevolg van emotionele beschikbaarheid: zelfvertrouwen en plezier bij ouder en kind Belang van emotionele beschikbaarheid: gezonde sociale relaties Perfectie is onmogelijk Samenvatting Suggesties voor de praktijk 2 Veilige relaties: op onderzoek gaan en nabijheid zoeken Inleiding Contact als voorwaarde voor een veilige relatie Je bewust zijn van elkaar als voorwaarde voor een veilige relatie Een veilige relatie als voorwaarde voor op onderzoek gaan De Cirkel van veiligheid en vertrouwen - afwisseling tussen op onderzoek gaan en nabijheid zoeken Bron van vertrouwen: op onderzoek gaan Bron van veiligheid: nabijheid zoeken en contact Het belang van de Cirkel van veiligheid en vertrouwen Samenvatting Suggesties voor de praktijk Observeren en nadenken 3 Observeren Inleiding Kijken is niet objectief Gekleurde denkpatronen Aandacht voor het hier en nu Verschil kunnen maken Waardevolle opvoeding Je concentreren op de lichaamstaal van je kind Aandacht voor de lichaamstaal Van jezelf Gedachten minder serieus nemen en oordelen loslaten Tijd hebben Samenvatting Suggesties voor de praktijk 4 Accepteren van gevoelens Inleiding Van lichaamstaal naar gevoelens en gedrag Acceptatie van de gevoelens van je kind De basale gevoelens Belang van acceptatie van gevoelens van je kind Pijn en verdriet horen bij het leven Aanwezig zijn in plaats van controle Acceptatie door imitatie van gevoelens met je lichaam Beginnende communicatie met je kind Acceptatie van elk gedrag? Samenvatting Suggesties voor de praktijk 5 Valkuilen in de relatie met je kind Inleiding Valkuilen in het ouderschap Ambivalente ouder-kindrelaties Vermijdende ouder-kindrelaties Rolomkering: je kind als bron van veiligheid en vertrouwen Invloed van eigen gehechtheidservaringen op de relatie met je kind Veilige gehechtheidservaringen Verworven veilige gehechtheidservaringen Vermijdende gehechtheidservaringen Ambivalente gehechtheidservaringen Invloed van eigen gehechtheidservaringen op de pedagogische stijl naar je kind Ouderschap in overeenstemming met je waarden Samenvatting Suggesties voor de praktijk 6 Risico's in de relatie met je kind Inleiding Haperende of verbroken ouder-kindrelatie Langetermijn gevolgen van verbroken ouder-kindrelaties Risico's voor de relatie: afhaken en hulpeloos-zijn Risico's voor de relatie: er op duiken en vijandig-zijn Verbroken en onverwerkte gehechtheidservaringen Time-out nemen Een veilige plek regelen Aandacht en bedachtzaamheid in het hanteren van eigen valkuilen en gevoelens Wat als het toch niet lukt om je kind veilig te stellen Samenvatting Suggesties voor de praktijk Praktisch handelen 7 Kalmeren en repareren Inleiding Troosten bij verdriet Geruststellen bij angst In goede banen leiden van boosheid Repareren van de relatie met je kind na onbegrip Jezelf kalmeren Contact herstellen met je kind Perfecte ouders worden niet gevraagd Samenvatting Suggesties voor de praktijk 8 Opletten en helpen Inleiding Letten op je kind: vooruit lopen op situaties Letten op je kind: grenzen trekken en Regels stellen Valkuil in het letten op je kind: passiviteit Helpen van je kind: structuur bieden Valkuil in het helpen van je kind: storen Plezier hebben in je kind: trots tonen en complimenten geven Aanpassen aan de leeftijd en het spelniveau van je kind Aanpassen aan de interesse van je kind Helpen door woorden te geven aan situaties Aandacht hebben voor je kind - bewust spelen met je kind Samenvatting Suggesties voor de praktijk 9 Steun voor de ouder Inleiding Opgroeien tussen meerdere relaties Praktische steun Emotionele steun Een goede band met allemaal Strijd en buitensluiting Een goede derde leren zijn Conflicten oplossen in de juiste relatie Zonder kinderen overleggen Samenwerken na een scheiding Samenvatting Suggesties voor de praktijk Verder lezen voor genteresseerden en professionals Bijlagen Bijlage bij Hoofdstuk 1 - Zelfbeoordelingsschaal emotionele beschikbaarheid Bijlage bij Hoofdstuk 3 - Bodyscan Bijlage bij Hoofdstuk 3 - Waarden in het ouderschap Bijlage bij Hoofdstuk 5 - Gehechtheidstijl En pedagogische stijl Bijlage bij Hoofdstuk 5 - Welke type kind was je zelf? Bijlage bij Hoofdstuk 5 - Zelfrapportage Gehechtheidsstijl Bijlage bij Hoofdstuk 7 - Troosten Bijlage bij Hoofdstuk 9 - Samenwerken met je partner Bijlage bij Hoofdstuk 9 - Sociale Steun Vragenlijst

Keywords

Opvoeding.


Book
Praten met kinderen : handboek voor de begeleider.
Authors: ---
ISBN: 9789044126006 Year: 2010 Publisher: Antwerpen : Garant,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit handboek hoort bij het boek Praten met kinderen. Een boek voor ouders en andere opvoeders. Het handboek geeft aan hoe rond de inhoud van Praten met kinderen een serie van zeven bijeenkomsten georganiseerd kan worden voor ouders die lichte problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen en hun opvoedingsvaardigheden willen vergroten. Voor elke bijeenkomst wordt aangegeven welk hoofdstuk uit Praten met kinderen besproken wordt en hoe die bijeenkomst precies ingevuld kan worden. Tevens worden voorbeelden gegeven van oefeningen die tijdens de bijeenkomsten gedaan kunnen worden. Het boek Praten met kinderen is gericht op ouders met kinderen vanaf ongeveer 10 jaar en geeft aan hoe ouders en kinderen samen kunnen overleggen over problemen, conflicten en meningsverschillen om een oplossing te vinden waar uiteindelijk iedereen tevreden mee is. Als ouders en kinderen samen overleggen, is het belangrijk om te voorkomen dat het gesprek uit de hand loopt, dat de emoties hoog oplopen of dat de Discussie eindeloos voortduurt. Het boek geeft ouders een aantal tips en richtlijnen, waarmee zij ervoor kunnen zorgen dat gesprekken met hun kinderen in een goede sfeer verlopen en dat er oplossingen voor problemen gevonden worden. Het handboek biedt informatie voor begeleiders die een reeks van zeven bijeenkomsten met ouders willen organiseren rond het thema 'praten met kinderen'. De sessies volgen steeds de opbouw van het theoretische boek. Na een korte inleiding worden uitvoerig de zeven bijeenkomsten besproken. In een eerste sessie maken de ouders algemeen kennis met het overlegmodel. Vervolgens komen de verschillende stappen uit dat model aan bod, van het bespreken van een probleem tot het beoordelen van de gekozen oplossing. Elke bijeenkomst bestaat uit een beschouwend deel en oefeningen, die bij elke volgende sessie besproken worden. Aan het begin van elk hoofdstuk wordt verwezen naar dat onderdeel uit 'Praten met kinderen' dat aan bod zal komen. Op een bijgeleverde cd-rom vind je Dia's die fungeren als instrumenten bij de sessies. Een handige en helder uitgewerkte gids voor opvoedkundigen. Herziene en geactualiseerde druk.

Keywords

Opvoeding.


Book
Inleiding in de pedagogiek : primair onderwijs
Authors: ---
ISBN: 9789023253518 9023253515 Year: 2017 Publisher: Assen Koninklijke Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek richt zich vooral op het opvoeden van kinderen van 5 t/m 12 jaar in de schoolse situatie en is voorzien van vele herkenbare praktijkvoorbeelden.Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt op eenvoudige en duidelijke wijze het begrip opvoeden en het opvoedproces beschreven. Er is aandacht voor de psychologische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en er wordt ingegaan op de taken die de leerkracht heeft om het kind te stimuleren in zijn ontwikkeling. Niet alleen op gedrags- en leerproblemen, maar ook op het fenomeen pesten wordt dieper ingegaan. Ook dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, ADHD, ADD en autisme spectrum stoornissen komen aan bod, omdat de leerkracht dit in de praktijk tegen kan komen door de wet op passend onderwijs. Daarnaast komt de rol van de school en van de leerkracht aan bod. Hoe signaleer je een problematische opvoedingssituatie en welke stappen kun je nemen om het kind en de ouders te ondersteunen? In deel 2 -de pedagogische benadering- maakt de student kennis met de verschillende wetenschappen die van belang zijn voor het vak pedagogiek.

Keywords

Opvoeding


Image
National Catholic Educational Association, congres en tentoonstelling, 79ste, Chicago, 12-15 april 1982 : aankondiging
Year: 1982

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

opvoeding


Book
Verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Opvoeding


Book
Het geheim van een gelukkig kind : bekijk de wereld door de ogen van je kind en maak van opvoeden een feestje.
Author:
ISBN: 9789021552088 Year: 2012 Publisher: Utrecht Kosmos,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Opvoeding


Book
Groot worden in Vlaanderen : de grote gezinsenquête van Knack Weekend
Year: 1988 Publisher: Eeklo P. De Baets,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Opvoeding


Book
Help, ik zit op school! : De onderwijsgevende als opvoeder
Authors: ---
Year: 1985 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bevat ondermeer hoofdstukken over angstige kinderen in de klas; kinderen met lees- en spellingsproblemen...Wat zijn geschikte uitgangspunten voor observatie? Hoe maak je een praktisch en nuttig handelingsplan? (Bron: boekcover)

Keywords

opvoeding


Book
Verbolgen verbonden. : Opgroeien in een complexe wereld.
Author:
ISBN: 9789401455844 Year: 2018 Publisher: Tielt Uitgeverij Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

We leven in een post-truth-tijdperk, waarin het onveiligheidsgevoel groeit, de kloof tussen arm en rijk groter dan ooit is en het 'wij-eerst'-denken allesoverheersend lijkt te zijn. Wat staat onze kinderen morgen in hemelsnaam te wachten? Veel goeds, aldus Peter Adriaenssens, als we ten minste allemaal onze verantwoordelijkheid opnemen om de verharding in onze samenleving tegen te gaan en samen een antwoord zoeken op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Omdat leven in complexe tijden helemaal niet negatief hoeft te zijn, integendeel.

Keywords

opvoeding


Book
Geen leerplicht, maar leer-, eet- en speelrecht
Author:
Publisher: Amsterdam [s.n.]

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

opvoeding

Listing 1 - 10 of 30088 << page
of 3009
>>
Sort by