Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by

Dissertation
Palliative Performance Scale : gebruiken als prognostisch meetinstrument voor het opnamebeleid op een palliatieve eenheid?
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Sint-Niklaas Odisee

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een inschatting maken van wanneer een patiënt zich in de terminale fase (de laatste 3 maand) van zijn ziekte bevind is geen gemakkelijke taak. Voor een palliatieve eenheid is dit een van de opnamecriteria en dit geeft vaak moeilijkheden. Het is de bedoeling om de juiste patiënt in het juiste ziektebed te krijgen. Het opnamebeleid van de eenheid heeft mogelijks baat bij een instrument dat kan helpen bij de inschatting van de levensverwachting. De Palliatieve Performance Scale is zo een instrument. Werken met de Palliatieve Performance Scale zou een meerwaarde kunnen betekenen voor het opnamebeleid van de palliatieve eenheid te Beveren. Het is moeilijk om een bepaalde waarde van PPS te gebruiken als strikt opnamecriterium voor de afdeling omdat men hier meerdere factoren voor moet in acht nemen. Men ziet wel mogelijkheden in het gebruik van het instrument in situaties waar men sociale planning moet opstarten.Verder kan het dienst doen als ondersteuning en bevorderen van de communicatie en is het een eenvoudige en objectieve manier om de achteruitgang van de patiënt beter mee op te kunnen opvolgen.


Book
Fundamentals of palliative care for student nurses
Authors: ---
ISBN: 9781118437803 Year: 2014 Publisher: 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

of Palliative Care for Student Nurses is a thorough yet accessible introduction and overview of a key area of the nursing programme. This textbook clearly explains the palliation of symptoms and the social context of death and dying. Engaging with the latest guidelines and curriculum, it highlights the practical and communicative skills required for induction programmes and continuing professional development.KEY FEATURES: A full-colour, student-friendly, introduction to the essentials of palliative, or end of life care A topical and timely subject area, explored clearly and concisely Full of interactive pedagogy and features, including quizzes, multiple choice questions, vignettes/case studies and activities Features a companion website with links to further reading, additional activities and resources, and self-testing interactive multiple choice questions


Dissertation
"Wij helpen je leven tot je sterft" : palliatieve eenheid : rol van de verpleegkundige bij het levenseinde - houvast van een zorgpad of richtlijn.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Omgaan met angst van patiënten op een palliatieve eenheid
Authors: ---
Year: 2003 Publisher: Brussel EHSAL Campus Nieuwland - studiegebied gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Begeleiding van de naasten op een palliatieve eenheid : de rol van de verpleegkundige.
Authors: ---
Year: 2013 Publisher: Sint-Niklaas KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is de correcte manier om de naasten te begeleiden als verpleegkundige op een palliatieve eenheid? Een ideale manier bestaat niet. Iedereen verwerkt het proces op zijn eigen manier. Iedereen is uniek. Naasten hebben uiteenlopende noden op vlak van informatie, rol en identiteit, het psychosociale, het emotionele, het praktische en het spirituele. Het tempo en de wijze waarop naasten een palliatieve ziekte verwerken is uiteenlopend. Dit verschil kan leiden tot onbegrip en verwijten. De ene heeft behoefte aan veel informatie, het kunnen bespreken en uiten van emoties. De andere probeert met de situatie om te gaan via afleiding en/of vermijding. Er is niets aan de hand, wanneer beiden kunnen (h)erkennen dat de ander zijn eigen stijl heeft om met de situatie om te gaan. Wanneer dit niet lukt, ontstaat er een vorm van irritatie die tot verwijten kan leiden. Als verpleegkundige moet je aan de families duidelijk maken dat de andere manier van verwerken niet per definitie fout is. Je moet samen met de naasten zoeken hoe ze de ander kunnen respecteren in hun eigen stijl, hoe ze elkaar tot steun kunnen zijn. De dood en het sterven moet terug gezien worden als een deel van het leven, niet als medisch falen. Men moet dagen aan het leven toevoegen, en niet dagen aan het leven. Het probleem in de palliatieve fase is niet dat de naasten onredelijke eisen stellen, niet begrijpen wat er aan de hand is, dwars is of niet ‘wil’, maar wel dat de patiënt sterft, dat de naasten hiermee moeten omgaan, niet weten hoe dit te doen, angstig zijn en niet ‘kunnen’. De verpleegkundige kan de brug maken en luisteren, begrijpen wat er gezegd wordt en indien nodig, dit vertalen naar de andere naaste. De inzet en zorg van de naasten erkennen en hen gaan zien als bondgenoot die ook zorg nodig heeft.


Video
DVD029: Te jong om te sterven ; Bijna thuis
Publisher: Leuven Avimo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Te jong om te sterven: Gesprekken met kinderen (patiëntjes) en ouders over de dood. Kwaliteit van leven. Beslissing om het leven te beëindigen : - Mathias heeft een hartafwijking en is licht mentaal gehandicapt. Vrolijk lustig kind zonder het besef van zijn toestand. Ondanks slechte prognose reeds 11 jaar. Geen recht op harttransplantatie. Moeder wil zelf beslissing nemen haar kind niet te beademen als einde nadert. - Nicolas 4 jaar, leukemie; beenmergtransplantatie. Ouders eerlijk t.o.v. kind. Zien toekomst van het kind positief. Maken gedachten rond de dood. - Sofie 16 jaar heeft leukemie + complicatie hersenletsel. Spreekt zelf over haar ziekte. Veel hoop doch ook onzekerheid in verband met de toekomst die haar te wachten staat. - Kristof 16 jaar heeft kanker (neuroblastoom) met veel pijn.Gelooft nog in genezing doch sterft ... ; Bijna thuis: deze video geeft een aantal getuigenissen rond palliatieve zorg. 'Het verandert je leven' zou het leidmotief van deze reportage kunnen zijn. Wie durft te staan naast en bij mensen die hun levenseinde weten naderen, wordt een ander mens. Wie durft open te staan voor de confrontatie met de dood komt eruit als een vrij mens, met aandacht voor het essentiële. Dit zeggen zowel de dokter, de verpleegkundigen als de vrijwilligers van het CODA Hospice te Wuustwezel. In dit verpleeghuis voor palliatieve zorg worden niet alleen de gasten verwend. Ook de teamleden ervaren hun werk hier als verrijkend. Alhoewel het werk bijwijlen moeilijk is, mogen ze deelnemen aan soms heel intense momenten. Zieken, familieleden en begeleiders vormen bijna een familie, ze komen thuis bij mekaar, ze werken intens samen. Niet alleen verdrieten pijn, maar ook vreugde en lachen horen thuis in het hospice. 'Hier wordt op een ander niveau geleefd.'


Book
Palliative Care and end of life care
Authors: ---
ISBN: 9781437718423 Year: 2010 Publisher: Philadelphia Pa Saunders

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Considerations of pharmacotherapy in hospice end-of-life care
Author:
ISBN: 9789461698780 Year: 2016 Publisher: Rotterdam Erasmus University Rotterdam

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Afscheid nemen van eten en drinken bij de palliatieve patiënt: powerpoint-presentatie
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2006 Publisher: Hasselt KHLim, departement Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Via een literatuurstudie werden gegevens verzameld omtrent fysische, psychische, sociale, spirituele en ethische aspecten in de zorg voor de palliatieve patiënt. Deze aspecten werden verder uitgediept in een individuele benadering van de patiënt.In de palliatieve fase is afscheid nemen van eten en drinken een langdurig poces dat gepaard gaat met belangrijke verlieservaringen en emoties zowel bij de patiënt en diens omgeving. De verpleegkundige rol is hier cruciaal.


Dissertation
Comfortzorgend denken binnen de psychiatrische zorg : Als praten niet meer kan...
Authors: --- ---
Year: 2006 Publisher: Hasselt KHLim, departement Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze scriptie handelt over het belang van communicatie in de palliatieve zorg. Enerzijds bij de dagelijkse verzorging op een geronto-psychiatrische zorgeenheid en anderzijds op een palliatieve zorgeenheid in een algemeen ziekenhuis.

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by