Listing 1 - 10 of 172 << page
of 18
>>
Sort by

Book
Overleven met kanker : handboek voor patiënten en hun begeleiders
Authors: ---
Year: 1998 Publisher: Leuven Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Vooropnamegesprek, efficiënte voorlichting? : Een onderzoek naar de effectiviteit van een nieuw gestructureerd vooropnamegesprek op de afdeling dagziekenhuis voor stomatologische ingrepen.
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Kortrijk KATHO. Departement Gezondheidszorg (HIVV),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Begeleiding van de patient-een taak van de verpleging ? : een bespreking van structurele voorwaarden
Author:
Year: 1980 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktische patientenvoorlichting : een leidraad voor verpleegkundigen
Author:
Year: 1991 Publisher: Lochem De Tijdstroom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Patientenvoorlichting : teksten, studie- en praktijkopdrachten, documentatie
Authors: ---
Year: 1990 Publisher: Leiden Spruyt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Patientenvoorlichting : de onmacht en de pijn
Author:
Year: 1981 Publisher: Baarn Ambo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Patientenboek : een handleiding voor patienten en mensen uit hun naaste omgeving
Author:
Year: 1978 Publisher: Amsterdam Bert Bakker,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het bespreken van medische kansen en risico's : dilemma's in de spreekkamer.
Authors: ---
ISBN: 9789031382637 Year: 2012 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Patiënten hebben steeds meer behoefte aan goede en afgewogen informatie over hun medische situatie. Ook willen ze betrokken worden bij de medische besluitvorming. Daarom is het voor een zorgverlener belangrijk om goed te communiceren met een patiënt. Maar hoe breng je de kansen en risico's van een medische interventie over op een patiënt? En welke dilemma's spelen een rol bij de besluitvorming rond een behandeling? Het bespreken van medische kansen en risico's geeft bruikbare tips om de communicatie met de patiënt gemakkelijker te maken. Het boek is opgebouwd uit casussen die zich in de dagelijkse praktijk hebben afgespeeld. Diverse medisch specialisten - van huisarts tot oncoloog, van kinderarts tot klinisch psycholoog - bespreken de dilemma's die zij hebben ervaren bij het overbrengen van kansen en risico's aan de patiënt. Zij geven hierbij adviezen die direct kunnen worden toegepast in de praktijk. Het bespreken van medische kansen en risico's is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die als zorgverlener gesprekken voert met patiënten.


Book
In overleg met de patient : communicatieve verrichtingen in het ziekenhuis
Author:
Year: 1979 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De beleving van het verblijf in het algemene ziekenhuis : tevredenheid, kennis en emotionele toestand van ziekenhuispatatiënt
Author:
Year: 1984 Publisher: Assen Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 172 << page
of 18
>>
Sort by