Listing 1 - 10 of 73 << page
of 8
>>
Sort by

Video
Privacy : een kwestie van respect.
Year: 2001 Publisher: S.l. Gent AZ Sint-Lucas. Dienst palliatieve zorg AZ Sint-Lucas, dienst palliatieve zorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een werkgroep, bestaande uit beroepskrachten en vrijwilligers van de afdeling Palliatieve Zorg Sint-Lucas-Gent, boog zich gedurende 3 jaar over dit onderwerp. Literatuurstudie, discussie en reflectie resulteerde in deze video met als doel iedereen die betrokken is bij privacy van patiënten of bewoners attent te maken op het feit dat privacy te maken heeft met respect en discretie. Het is een ethische opdracht voor zorgverleners om daarover te waken. Deze video met bijhorende handleiding beoogt enkel de aandacht te trekken op de mogelijkheden die we hebben om respectvol met patiënten of bewoners om te gaan. En respect, daar heeft iedereen recht op. De video bevat 7 taferelen "uit het leven gegrepen". Soms expliciet, soms ook heel subtiel, tonen deze geacteerde taferelen wat er zoal verkeerd kan lopen op het vlak van privacy. Onderwerpen: Ruimtelijk privacy. Lichamelijke privacy. Psychosociale privacy. Levensbeschouwelijke privacy. Informationele privacy: roddels op briefing, beroepsgeheim. De begeleidende documentatiemap bevat volgende items: 1. Historiek 2. Doelstellingen 3. Praktisch gebruik van video en documentatiemap 4. Definities 5. Toelichting per scene 6. Tips en bedenkingen met betrekking tot bescherming van de privacy van de patiënt en zorgverlener 7. Strategie tot integratie op de afdeling 8. Referentielijst

Keywords

patiëntenzorg --- privacy


Dissertation
De patiëntenversie van het klinisch pad.
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Sint-Niklaas KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ketenkwaliteit in academische ziekenhuizen. Een methode ter verbetering van de patiëntzorg.
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Stappenplan verbetering bestaande richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Author:
Year: 1999 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Planning van patiëntenzorg; een kans voor innnovatie.
Authors: ---
Year: 1999 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Implementatie van richtlijnen.
Author:
Year: 2011 Publisher: Alphen aan den Rijn Samsom Stafleu,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Brunner & Suddarth's : Textbook of Medical-Surgical Nursing
Authors: --- ---
ISBN: 9781451146653 Year: 2014 Publisher: Philadelphia Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Prepare for medical-surgical nursing practice and success on the NCLEX with Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing, 13th Edition. A favorite resource for students and practicing nurses for almost a half-century, this book provides comprehensive yet accessible coverage of a broad range of medical conditions while focusing on the nursing process and the nurse’s role in caring for and educating patients and families within today’s complex health care delivery system. Up-to-date coverage of the health care needs of people with disabilities, nursing research findings, ethical considerations, and evidence-based practice gives you opportunities to refine your clinical decision-making skills. Fully updated and enhanced, this new edition provides a fully integrated solution that promotes clinical judgment, performance, and success on the NCLEX examination and in nursing practice.


Book
Hals over kop en nog langzamer : omzien naar ziekte en zorg
Authors: ---
ISBN: 9066657286 Year: 2006 Publisher: Amsterdam : SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Patiëntveiligheid : Delirium
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 2007 Publisher: Hasselt KHLim, departement Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het doel van deze studie is enerzijds het meten van de prevalentie van delirium binnen het Virga Jesseziekenhuis en anderzijds het ontwikkelen van een creatief dsign, nl. twee posters. Dit werk bevat eveneens een literatuurstudie.


Book
Patiëntveiligheid in de verpleegkunde
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789036811125 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Nederland is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de zorg veiliger te maken. De WHO heeft Patiëntveiligheid hoog op haar lijst staan omdat onveiligheid in de zorg veel schade berokkent. Het kan zelfs leiden tot overlijden en beschadiging van patiënten. Veilige zorg begint bij de directe zorg rond het bed. Dit boek biedt de nodige basiskennis over patiëntveiligheid voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg. Het is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 bespreekt de systeembenadering. Waar liggen de risico's en wat kun je doen om het zelf als verpleegkundige veiliger te maken voor je patiënten? In dit deel is een nieuw hoofdstuk over Patiëntveiligheid in België opgenomen. Deel 2 geeft inzicht in het MOTTO-model (voorheen het SEIPS-model). MOTTO staat voor de structuur Mens, Organisatie, Techniek en Omgeving. Deel 3 behandelt de specifieke zorg vanuit verschillende perspectieven, bijvoorbeeld de zorg op de ok, de polikliniek, de thuiszorg en de psychiatrie.

Listing 1 - 10 of 73 << page
of 8
>>
Sort by