Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by

Book
Prefab beton in woningbouw.
ISBN: 9080347515 Year: 1997 Publisher: Woerden Belton,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Prefabfunderingen bij houtskeletbouw.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Gent KAHO Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Houtskeletbouw leent zich bijzonder goed voor industrialisatie van het bouwproces en de bouwtechnieken. Supplementair biedt deze bouwwijze nog extra voordelen, zoals de lichtheid van de constructie en het snelle bouwtempo. De troeven die inherent zijn aan deze bouwwijze worden vandaag echter nog te weinig benut, zeker wat de funderingen betreft. Meestal worden immers in situ gegoten funderingen toegepast. Nochtans kan heel wat tijd –en dus ook geld- bespaard worden door het toepassen van geprefabriceerde funderingen bij houtskeletbouw. De opzet van deze masterproef is dan ook het gebruik van de bestaande geprefabriceerde funderingen en de haalbaarheid van praktische toepassingen grondig te bestuderen, te analyseren en de nodige aanbevelingen te formuleren om de implementatie ervan te bespoedigen. Deze studie wordt gebaseerd op eerder uitgevoerde onderzoeken naar nieuwe technieken voor geprefabriceerde funderingen. De inbreng en adviezen van mensen uit de bedrijfswereld zijn hierbij cruciaal en uitermate waardevol, daarom worden zij uitvoerig gecontacteerd teneinde het praktische aspect van de bouwmethode te begrijpen en te kunnen toelichten. Van de verschillende bestudeerde funderingssystemen blijken de Smartfoot funderingsbalken van de firma Ijsselmeerbeton het meest geschikt voor het uitwerken van een case studie. Hierbij wordt geopteerd voor een passiefwoning van Sibomat om model te staan voor de berekening van een lastendaling en, aan de hand van het softwarepakket Diamonds, de eigenschappen van de IJB Smartfoot te bestuderen. Gedurende deze case studie wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende grondprofielen. Uit de complete studie wordt geconcludeerd dat de IJB Smartfoot een uitstekende funderingsmethode is die bij alleenstaande woningen aangewend kan worden. De facto dient wel opgemerkt te worden dat geprefabriceerde funderingen, in casu de IJB Smartfoot, pas economisch rendabel worden bij seriematig gebruik.

Keywords

Prefab --- Funderingen --- Houtskeletbouw --- Theses


Book
Houses : permanence and prefabrication
Author:
Year: 1945 Publisher: London Pleiades Books

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Ontwerp en vervaardiging van een microwaterzuiveringsstation in prefab beton
Authors: --- --- ---
Year: 1999 Publisher: Sint.-Katelijne-Waver De Nayer Instituut,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Batiments d'habitation préfabriqués en éléments de grandes dimensions
Author:
Year: 1965 Publisher: Paris Editions Eyrolles

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Bouwmaterialen
Year: 1995 Publisher: Brussel BRTN

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Zand, cement en beton 2. Stenen 3. Traditionele bouwwijzen 4. Prefab 5. PVC in de bouw


Dissertation
Ontwerp van prefabgebouwen in seismische gebieden.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Studie naar de prefabricage van metselwerk : Impact, eisen, bouwtechnisch systeem.
Authors: --- --- ---
Year: 2011 Publisher: Sint-Katelijne-Waver Lessius Mechelen. Campus De Nayer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Projekt Hyppodrome
Authors: --- --- ---
Year: 1996 Publisher: Sint-Katelijne-Waver De Nayer Instituut,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Stabiliteitsstudie van een kantoorgebouw in prefab-beton
Authors: --- --- ---
Year: 1997 Publisher: Sint-Katelijne-Waver De Nayer Instituut,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by