Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by

Dissertation
De te volgen procedures en begeleiding van de ouders na het intra-uterien vaststellen van hydrocefalie.
Authors: --- ---
Year: 2010 Publisher: Brugge KHBO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Invasieve prenatale diagnostiek bij meerlingzwangerschappen.
Authors: ---
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatale diagnostiek.
Author:
Year: 1997

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatal screening.
Author:
Year: 1996

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatale diagnostiek.
Author:
Year: 2004

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Amniocentese : belevingsgericht.
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Sint-Niklaas KaHo Sint-Lieven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Door prenatale diagnostiek kunnen aangeboren of erfelijke afwijkingen tijdens de zwangerschap opgespoord worden. Prenatale diagnostiek wordt in het algemeen besproken. Amniocentese is een vorm van prenatale diagnostiek, dat specifiek wordt besproken. Bij prenatale diagnostiek staat het zorgproces centraal. Vooral de beleving en de betekenis voor de ouders, vroedvrouwen en gynaecologen worden uitvoerig besproken. De ervaring van ouderparen omtrent goede voorlichting wordt naar voor gebracht, alsook de functie van de vroedvrouw bij het zorgproces omtrent prenatale diagnostiek wordt besproken. Deze ervaringen ben ik bekomen door middel van interviews. Het is namelijk zo dat de ouderparen positieve ervaringen hebben ten opzichte van de voorlichting. Ze benadrukken vooral de functie van de gynaecoloog, aangezien deze persoon centraal staat tijdens deze procedure. De vroedvrouw heeft vooral een technische functie, maar wordt niet beladen met ethische vragen. Dit klopt echter niet met waar een vroedvrouw voor staat. Het is zo dat het ouderpaar door een multidisciplinair team benadert moet worden, zodat gedoseerde medische informatie en psychologische begeleiding op maat gegeven kunnen worden.


Book
20-weken echo en spina bifida
Authors: ---
ISBN: 9789079604074 Year: 2012 Publisher: Utrecht BOSK

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Prenatale diagnostiek
Author:
Year: 2005 Publisher: Bilthoven Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Erfelijk belast - Leonie

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Documentaire over erfelijke ziektes. De laatste jaren wordtde oorsprong van erfelijke ziekten meer gevonden in het DNA van de mens. Als een erfelijke ziekte eenmaal in een gezin is aangetroffen,heeft dat grote gevolgen voor de rest van de familie. Wie laatzich testen en wie niet? In dit programma vernemen we de visie van een geneticus, vroedvrouw, ouders en patiënten i.v.m. erfelijke belastbaarheid. Mogelijkheden van DNA onderzoek. Wat kunnen we weten? Wat willen we weten? Maken we mensen niet ongerust die er geen zin in hebben? * Familieonderzoek naar Hypercholesterolemie. Na opsporing viastamboomonderzoek besluit 10 % om niet mee te doen aan het onderzoek; * Tweeling, 12 jaar, met Cystic Fibrosis. Ouders ( dragers ) hadden 25 % kans om de ziekte door te geven. * Moeder kindje met Spina Bifida kiest niet voor een tweede zwangerschap. Zou zich niet laten testen o.w.v.het dilemma. * Prenatale diagnostiek biedt de mogelijkheid om de zwangerschap te onderbreken. Volgens vroedvrouw maakt dit de vrouwen onzeker in hun keuze met vele emotionele gevolgen. * Ouders kindje met Virgille X -syndroom. Overgedragen via grootvaderszijde op de moeder. 2. Sfeervolle kortfilm over de relatie van een bejaard echtpaar. Hun dagelijkse omgaan met elkaar. Hij gedraagt zich rustig en geniet van roken en snoepen. Zij gedraagt zich dominant en af en toe "vreemd" in de richting van dementie.


Book
20th Anniversary.
Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 98 << page
of 10
>>
Sort by