Listing 1 - 10 of 181 << page
of 19
>>
Sort by

Book
Psychiatrie voor ouderen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verpleegkundige zorgverlening
Author:
Year: 1986

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgen voor dementerende ouderen
Authors: ---
ISBN: 9031312584 Year: 1991 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Somatische en psychogeriatrische verpleegkunde 1.
Authors: --- ---
ISBN: 9031308161 Year: 1988 Publisher: Utrecht Bohn, Scheltema & Holkema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uitgangspunt daarbij is dat elk mens uniek is, ook in zijn ziekte of hulpbehoevendheid. Verpleeghuisbewoners zijn afhankelijk van hulpverleners, in casu de ziekenverzorgende. Leerlingen zullen moeten inzien hoe belangrijk het is dat de bewoner zichzelf zoveel mogelijk kan redden. Daartoe zullen zij in staat moeten zijn de bewoner uitgebreid te informeren over mogelijkheden en gevolgen van bepaalde handelingen. Naarmate de leerling meer inzicht heeft verkregen in zijn eigen handelen, zal hij beter in staat zijn gericht zorg aan anderen te verlenen.Natuurlijk heeft het aanhangen van een bepaalde mensvisie gevolgen voor een visie op het verplegen en verzorgen en op het onderwijs in de verpleegkunde. Er zijn talloze definities van verplegen ontwikkeld. Veel definities blijken deels met elkaar in overeenstemming te zijn en elkaar op andere punten aan te vullen. De keuze voor één bepaalde visie zou dan ook erg beperkend zijn. In de visie op verplegen en an deze reeks leerboeken ten grondslag ligt, zijn daarom herkenningspunten te vinden zowel uit de visie van Orem als uit die van Van den Brink-Tjebbes en anderen.Conform het voorschrift van de nieuwe opleidingsregeling is ernaar gestreefd met deze reeks een aanzet te geven tot een thematische, multidisciplinaire benadering van de belangrijkste leergebieden. Daartoe is één thematische opzet ontwikkeld, die door alle basisleerboeken gevolgd wordt. Deze opzet bevordert daadwerkelijk de integratie van vakken, waardoor de leerling het verband tussen de verschillende vakken gemakkelijker leert zien en een beter inzicht kan krijgen in het geheel.


Book
Aspecten van verpleegkundige zorg aan de psychogeriatrische patiënt
Author:
Year: 1991 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktijkboek tuintherapie : betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg
Authors: --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Terug naar de oorsprong
Author:
ISBN: 9789031380190 Year: 2010 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Nabijheid
Year: 1996 Publisher: S.l. Trimbosinstituut

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Instructiefilm over het maken van contact met dementerenden. Het verschil in de werkelijkheidsbeleving van gedesoriënteerdedemente mensen en die van hun partners , familieleden of verzorgenden, resulteert vaak in gevoelens van boosheid, verdriet, angst en machteloosheid. Om te kunnen communiceren is het dus van belang om door woord,gebaar, oogcontact en aanraking, af te stemmen op de innerlijke wereld van de dementerende. Validation is een methode die speciaal ontwikkeld is om dit tebereiken. Aan de hand van vier verschillende praktijkgevallen worden hier een aantal validationtechnieken gedemonstreerd.


Book
De eindigheid problematiek in het psychogeriatrische verpleeghuis
Author:
Year: 1986

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De grounded theory benadering in een onderzoek op psycho-geriatrische verpleegafdelingen
Author:
Year: 1990

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 181 << page
of 19
>>
Sort by