Listing 1 - 10 of 133 << page
of 14
>>
Sort by

Book
Dement worden : een kindertijd in beeld. Belevingsgerichte begeleiding van dementerende ouderen
Author:
ISBN: 9789055743049 Year: 2006 Publisher: Baarn HB Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychiatrie voor ouderen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorgen voor dementerende ouderen
Authors: ---
ISBN: 9031312584 Year: 1991 Publisher: Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktijkboek tuintherapie : betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg
Authors: --- ---
Year: 2018 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie
Author:
ISBN: 9789051899375 Year: 2002 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

70


Book
Somatische en psychogeriatrische verpleegkunde 1.
Authors: --- ---
ISBN: 9031308161 Year: 1988 Publisher: Utrecht Bohn, Scheltema & Holkema,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Uitgangspunt daarbij is dat elk mens uniek is, ook in zijn ziekte of hulpbehoevendheid. Verpleeghuisbewoners zijn afhankelijk van hulpverleners, in casu de ziekenverzorgende. Leerlingen zullen moeten inzien hoe belangrijk het is dat de bewoner zichzelf zoveel mogelijk kan redden. Daartoe zullen zij in staat moeten zijn de bewoner uitgebreid te informeren over mogelijkheden en gevolgen van bepaalde handelingen. Naarmate de leerling meer inzicht heeft verkregen in zijn eigen handelen, zal hij beter in staat zijn gericht zorg aan anderen te verlenen.Natuurlijk heeft het aanhangen van een bepaalde mensvisie gevolgen voor een visie op het verplegen en verzorgen en op het onderwijs in de verpleegkunde. Er zijn talloze definities van verplegen ontwikkeld. Veel definities blijken deels met elkaar in overeenstemming te zijn en elkaar op andere punten aan te vullen. De keuze voor één bepaalde visie zou dan ook erg beperkend zijn. In de visie op verplegen en an deze reeks leerboeken ten grondslag ligt, zijn daarom herkenningspunten te vinden zowel uit de visie van Orem als uit die van Van den Brink-Tjebbes en anderen.Conform het voorschrift van de nieuwe opleidingsregeling is ernaar gestreefd met deze reeks een aanzet te geven tot een thematische, multidisciplinaire benadering van de belangrijkste leergebieden. Daartoe is één thematische opzet ontwikkeld, die door alle basisleerboeken gevolgd wordt. Deze opzet bevordert daadwerkelijk de integratie van vakken, waardoor de leerling het verband tussen de verschillende vakken gemakkelijker leert zien en een beter inzicht kan krijgen in het geheel.


Video
Nabijheid
Year: 1996 Publisher: S.l. Trimbosinstituut

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Instructiefilm over het maken van contact met dementerenden. Het verschil in de werkelijkheidsbeleving van gedesoriënteerdedemente mensen en die van hun partners , familieleden of verzorgenden, resulteert vaak in gevoelens van boosheid, verdriet, angst en machteloosheid. Om te kunnen communiceren is het dus van belang om door woord,gebaar, oogcontact en aanraking, af te stemmen op de innerlijke wereld van de dementerende. Validation is een methode die speciaal ontwikkeld is om dit tebereiken. Aan de hand van vier verschillende praktijkgevallen worden hier een aantal validationtechnieken gedemonstreerd.


Book
Somatische en psychogeriatrische verpleegkunde
Authors: --- ---
ISBN: 9031310085 Year: 1989 Publisher: Deurne Bohn, Scheltema & Holkema

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit leerboek bevat de leerstof voor het eerste en tweede leerjaar van de opleiding tot ziekenverzorgende. De leerstof is opgesplitst in drie delen: vijf leerling-gerichte en vijf patiënt-gerichte thema's en een deel met de specifieke verpleeg(-technische) vaardigheden. Bij het ordenen van de verschillende aandoeningen is uitgegaan van het orgaanstelsel waarin de oorzaak van de ziekte (voor zover deze bekend is) is gelegen. De verschillende orgaanstelsels zijn weer geordend op basis van hun betrokkenheid bij de verschillende vermogens. De verpleegkundige aspecten van deze ziekten zijn beschreven in het hoofdstuk 'Ziekten ten aanzien van het vermogen tot waarnemen en bewustworden' . De specifieke verpleegtechnische vaardigheden zijn opgenomen in een apart deel 3 in het boek. Door deze vaardigheden apart van de verschillende ziektebeelden weer te geven, is het voor de docent mogelijk deze naar eigen inzicht en in een door hemzelf gekozen fase in de opleiding in de lessen te integreren. De beschrijving van de verschillende vaardigheden vindt weer plaats op basis van de zes fases in het verpleegproces.


Book
Zorgen voor dementerende ouderen
Author:
ISBN: 9031307823 Year: 1991 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Dementie : verhalen & goede raad
Author:
ISBN: 9789031362523 9789031368846 Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 133 << page
of 14
>>
Sort by