Listing 1 - 10 of 338 << page
of 34
>>
Sort by

Book
GIA : groupe information asile
Author:
Year: 1976 Publisher: Bruxelles Mecaprint

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
Metawonen. Jaarverslag...
Author:
Year: 2005 Publisher: Gent Metawonen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

BMLIK


Book
Diagnostiek en planning in de hulpverlening: een dynamische cyclus
Author:
Year: 2007 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening : een dynamische cyclus
Author:
Year: 2008 Publisher: Bussum Coutinho

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Basismethodiek psychosociale hulpverlening : oplossingsgericht, ervaringsgericht, systeemgericht.
Author:
ISBN: 9789031352432 9789031362943 Year: 2008 Publisher: Houten : Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De actuele opgave van de psychosociale hulpverlening door het Maatschappelijk werk is complex. Zowel nieuwe doelgroepen als nieuwe werkvormen als nieuwe maatschappelijke opdrachten bepalen de inhoud en manier van werken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten in wat werkt maken verder duidelijk dat het methodisch handelen maar van geringe invloed is op het resultaat van de hulp. Het blijken de zogenaamde Common Factors te zijn die maken dat de hulpverlening helpt, de belangrijkste ervan de cliënt, de hulpverlener en hun relatie worden uitgebreid besproken. Het gaat daarbij om empowerment van zowel de hulpverlener als de cliënt. Na een grondige analyse van de maatschappelijke ontwikkelingen, de cliënten en het doel van het maatschappelijk werk, beschrijft het boek de diverse fasen van de hulpverlening. Het laatste hoofdstuk gaat over multiprobleemgezinnen en outreachend werken. In 1992 verscheen Psychosociale hulpverlening in het maatschappelijk Werk (S. De Vries en R. Bouwkamp). Dit boek bouwt voort op de daarin beschreven ervaringsgerichte en systeemgerichte werkwijze maar breidt die uit met oplossingsgerichte interventies, zodat er een completere methode ontstaat, waarin het doel van het Maatschappelijk Werk empowerment beter tot zijn recht komt.


Book
Het ziekbed : een hoofdstuk uit de medische psychologie.
Author:
Year: 1952 Publisher: Nijkerk Callenbach,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Wat als? : kinderen met problemen thuis, wat te doen op school.
Authors: --- --- ---
Year: 2012 Publisher: Heverlee Katholieke Hogeschool Leuven,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In ons eindwerk verdiepen we ons op kinderen met socio- emotionele problemen. Allereerst hebben we onderzocht welke socio- emotionele problemen er juist bestaan en wat deze betekenen. Nadien zijn we dieper ingegaan op het vinden van oplossingen voor deze problemen en dus hebben we een signaallijst opgesteld. Deze geeft een duidelijk overzicht over mogelijke problemen en verstoringen die je bij een kind kan opmerken. Het is een schema waar vlot mee gewerkt kan worden. Leerkrachten en begeleiders kunnen deze gebruiken bij een vermoeden van een socio- emotioneel probleem bij het kind. Daarna hebben we informatie opgezocht over de verschillende mogelijkheden zoals hulpcentra. Met deze info zijn we een stap verder gekomen over de werking van deze centra. We hebben de centra op een rijtje gezet en even verduidelijkt waar elke organisatie juist voor staat. Nadat we deze info bij elkaar gezocht hebben, zijn we meteen begonnen aan een folder, als vervolg op onze signaallijst. De folder is eigenlijk een kleine samenvatting van ons werk. Hij wijst leerkrachten, begeleiders, scoutsleiders... waar ze terecht kunnen bij een vermoeden van socio- emotionele problemen. Ook hebben we uitgezocht waar de leerlingen zelf terecht kunnen bij problemen. Leerkrachten en begeleiders kunnen hen via onze folder op de hoogte brengen. Onze folder moet een mogelijkheid bieden aan begleiders om sneller vermoedens te melden. De drempel om melding te doen moet kleiner worden. Aangezien één van ons een erasmus student was en een half jaar in Noorwegen heeft gestudeerd, hebben we ook hier een klein onderzoek gedaan over dezelfde problematiek. Er is een kleine vergelijking gemaakt tussen de situatie in Noorwegen en in België. (Bron: auteur)


Periodical
De Evenaar.
Publisher: Antwerpen Therapeutische Gemeenschap De Evenaar.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Risicoanalyse in een basisschool : Psychosociale belasting bij het onderwijzend personeel.
Authors: ---
Year: 2012 Publisher: Kortrijk KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Begeleiding van diabetespatiënten.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Oostende : Hogeschool West-Vlaanderen. Departement Vesalius-HISS,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 338 << page
of 34
>>
Sort by