Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Rapport over rapporteren. Drie cursussen voor een professioneel (digitaal ) rapport
Authors: ---
ISBN: 9789001768997 Year: 2010 Publisher: Groningen/Houten : Noordhoff,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Paper, project of scriptie : van muisklik tot tekst.
Authors: ---
ISBN: 9789463442671 Year: 2017 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De voorbije vijftien jaar is er in het onderwijs veel veranderd: van klas, universiteit en hogeschool tot studiehuis en open leercentrum. Leren is een actievere en vaak ook meer zelfstandige bezigheid geworden. De informatietechnologie heeft een overvloed van informatie en documentatie binnen handbereik gebracht. Een paper, een project of een scriptie schrijven vraagt echter veel meer werk dan met enkele behendige muisklikken wat gegevens opzoeken en verwerken. De overtuigingskracht van een werkstuk ligt evenmin alleen in de opmaakmogelijkheden van je tekstverwerker. Dit boek legt uit hoe je een werkstuk aanpakt en stap voor stap uitwerkt: het afbakenen van een onderwerp, het opzoeken en beoordelen van informatie uit verschillende bronnen, het verwerken van de informatie, het opstellen van een werkplan, het uitschrijven van een goed gestructureerde tekst, de opmaak van het werkstuk en de presentatie ervan. Enkele oefeningen helpen je om je zoek- en schrijfvaardigheden aan te scherpen. Ook over het ontwikkelen van competenties en nieuwe evaluatiemethoden zoals assessments, vind je in dit boek informatie en tips. Dit boek is een wegwijzer voor leerlingen en studenten, maar ook leraren, lectoren en docenten vinden er aanzetten om na te denken over de mogelijkheden van papers, projecten en scripties als onderdeel van een leerproces.


Book
Zelf leren rapporteren
Author:
ISBN: 9789089539182 9789461277947 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De methode 'Zelf leren rapporteren' is opgezet vanuit de functionaliteit van tekstonderdelen: waar moet een effectief schrijfproduct aan voldoen? Wat is de functie van een inleiding en welke drie onderdelen moeten daarin bondig uitgewerkt worden? Wat hoort wel en niet in een conclusie thuis en hoe zorg je ervoor dat je conclusie aansluit op je inleiding? Het voordeel van werken vanuit functionaliteit, is dat de student leert nadenken over tekstvariaties die nodig zijn bij zijn specifieke centrale vraag en zijn specifieke tekstsoort. Zo worden er handvatten gegeven voor het schrijven van uiteenlopende soorten rapporten, zoals een stageverslag, onderzoeksrapport of beleidstekst. Het schrijfproduct wordt bekeken vanuit vier hoofdcriteria: heldere inhoud, structuur, formulering en lay-out. 'Zelf leren rapporteren' bestaat uit een digitale cursus en een boek dat gebruikt kan worden als naslagwerk. De online-methode helpt studenten alle stadia van het schrijfproces en alle onderdelen van het schrijfproduct al oefende onder de knie te krijgen. Er komen verschillende oefenvormen aan de orde waar heldere feedback bij opgenomen is. Het uitgangspunt hierbij is dat de student de logica van helder rapporteren in de vingers moet krijgen. In de online omgeving zit een studentvolgsysteem dat docenten de mogelijkheid biedt om het aantal contacturen naar beneden te brengen.


Book
Schrijf eens even normaal, joh! Snel beter schrijven met glimlachgarantie
Authors: ---
ISBN: 9789462961630 Year: 2021 Publisher: Place of publication unknown AnderZ

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zelf leren schrijven. Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen
Authors: ---
ISBN: 9789058756039 Year: 2018 Publisher: Amsterdam : Boom uitgevers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handboek zakelijk Engels.
Authors: ---
ISBN: 9789058754554 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Schrijfhulp (tweede druk) : Online training van structuur, stijl en spelling
Authors: --- ---
ISBN: 9789089536624 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het hoger onderwijs is vaak geen tijd om goed te leren schrijven. Studenten krijgen meestal wel feedback op de inhoud van hun verslagen en notities, maar niet op structuur of stijl. Schrijfhulp is een online-studiepakket dat dit probleem ondervangt. Met behulp van toetsen, theorie en heel veel oefeningen kan de student gericht aan de slag met die schrijfvaardigheden die hij nog niet goed beheerst. De online-methode geeft feedback op de antwoorden. Docenten kunnen de vorderingen en resultaten van hun studenten in de gaten houden via het studentvolgsysteem. Het boek kan als naslagwerk gebruikt worden na voltooiing van de cursus. De student begint met een instaptoets om te bepalen welke schrijfhulpvaardigheden nader bestudeerd en geoefend moeten worden. Vervolgens krijgt hij theorie over de vaardigheid die hij ter hand neemt, en veel oefeningen. Aan het eind van elk thema volgt een toets waarmee bepaald wordt of hij het onderdeel voldoende beheerst. Het gaat om de volgende schrijfvaardigheden:   tekstopbouw; formuleren; stijlen; spelling(s)kwesties; werkwoordspelling; leestekens. Deze tweede druk is geheel herzien:   Er is meer eenheid tussen website en boek door een heldere inleiding op de training in het boek en meer verwijzingen naar de website in de tekst. Door middel van een instructiefilmpje wordt de student duidelijk gemaakt hoe de website werkt. De website heeft een nieuwe vormgeving en is nu ook goed te gebruiken op een tablet of smartphone. Om de toetsen wat lastiger te maken zijn meer afleiders toegevoegd.   Doelgroep Studenten in hoger onderwijs. Iedereen die aan de slag wil met schrijfvaardigheden.


Book
De kracht van het piramideprincipe : gids voor helder denken en schrijven
Authors: ---
ISBN: 9789052618012 Year: 2011 Publisher: Den Haag Academic Service

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Help, ik verdrink in de informatie die op me afkomt!' Deze noodkreet van lezers wordt steeds sterker. Ze willen kernachtige teksten waarbij de boodschap vooraan staat. Steeds meer organisaties kiezen daarom voor piramideschrijven. Vaste piramidestructuren voor bijvoorbeeld offertes en rapportages bieden medewerkers bovendien houvast bij het schrijven.Piramideschrijvers geven gehoor aan de roep van de lezer. Ze beginnen hun tekst met de kernboodschap, die ze dan toelichten of onderbouwen. Ze redeneren vanuit de behoefte van de lezer en vanuit de vragen die hun hoofdboodschap bij de lezer oproept. Zo houden zij hun teksten helder en compact. De kracht van het piramideprincipe leert u de kunst van het piramideschrijven, stap voor stap. Praktische tips en voorbeeldteksten helpen u de techniek direct in uw werk toe te passen. De voordelen? U bereikt bij uw lezers een groter effect met uw teksten. Daarbij zal het schrijven u minder tijd kosten.Eline Janssen en Marita van Hasselt geven al jaren schrijftrainingen aan adviseurs en andere schrijvende professionals. Hun praktische benadering van piramideschrijven is gebaseerd op het Pyramid Principle dat de Amerikaanse organisatieadviseur Barbara Minto voor McKinsey ontwikkelde.


Book
Brieven en e-mails schrijven in het Nederlands.
Authors: --- ---
ISBN: 9789049101077 Year: 2009 Publisher: Houten Prisma


Book
Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789462364882 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Veel studenten hebben grote moeite met het schrijven van goede, leesbare teksten. Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde is een online-schrijftraining die bestaat uit tien programma's, ook wel schrijf-ViBE's genoemd, die verschillende aspecten van het schrijven behandelen. Aan de orde komen: structuur, theoretisch kader, data en methodiek, resultaten, integriteit, verwijzen, parafraseren, argumentatie, zinsconstructie, revisie op grammatica en interpunctie, en wetenschappelijke schrijfstijl. Elke schrijf-ViBE biedt schrijfadvies en vuistregels. Vervolgens worden online oefeningen gemaakt om de vuistregels te leren toepassen. Het antwoord kan daarna vergeleken worden met een goed voorbeeld, de zogenoemde expertversie. Uiteindelijk kunnen de vuistregels worden gebruikt om een eigen schrijfopdracht te maken en te reviseren. De uitleg en de vuistregels zijn na te lezen in het boek Zelf leren schrijven voor economie en bedrijfskunde.Bron : http://www.boomhogeronderwijs.nl

Listing 1 - 10 of 36 << page
of 4
>>
Sort by